An sinh - Thuế

Cập nhật 30.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 25,7 so với hôm kia 31,4

30/01/2024

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Hưởng Tiền Công dân cần biết: Trung tâm Việc làm Jobcenter có thể phạt, cắt 100% tiêu chuẩn cơ bản

29/01/2024

Cắt tiêu chuẩn cơ bản 100% khi nào? - Trung tâm việc làm có thể cắt 100% tiêu chuẩn cơ bản trong hai tháng. Luật trên trước mắt có hiệu lực áp dụng trong hai năm. Theo đó, đạo luật ngân sách quy định, cắt tiêu chuẩn cơ bản trong trường...
Cập nhật 25.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 32,6 so với hôm kia 17,4

25/01/2024

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 23.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 17,4 so với hôm kia 28,5

23/01/2024

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 21.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 28,5 so với hôm kia 30,1

21/01/2024

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cảnh báo: Sử dụng tài liệu giả nhập khẩu 96 tấn gạo chứa dư lượng thuốc trừ sâu

20/01/2024

Phun thuốc trừ sâu cho lúa bằng máy  bay không người lái.Tại Viên, 96 tấn gạo nhập từ  Ấn Độ, bị nhiễm thuốc trừ sâu độc hại, đã bị rút khỏi thị trường. Phát hiện này được thực hiện trong quá trình kiểm tra thực phẩm.Tại Viên, một cuộc kiểm...
Cập nhật 19.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 30,1 so với hôm kia 72,1

19/01/2024

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 17.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 72,1 so với hôm kia 73

17/01/2024

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 15.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 73 so với hôm kia 62,6

15/01/2024

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Biến thể mới Covid-19 mang kí hiệu JN.1 khiến các chuyên gia kinh hãi – Những triệu chứng kịch tính đang đe dọa

13/01/2024

Lẽ dĩ nhiên đã có những trường hợp nặng. Nhưng hầu hết mọi người đều liên tưởng đến những chủng loại Covid-19 với các triệu chứng tương tự như cảm lạnh hoặc cúm mùa. Nhưng ho, sổ mũi và sốt gần như ít hơn so với các triệu chứng của đột biến...
Cập nhật 12.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 62,6 so với hôm kia 63,9

12/01/2024

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Quy định mới về thẻ Bảo hiểm y tế cần biết: Chuyển đổi sang thẻ điện tử ID từ năm 2024

10/01/2024

Ở Đức, mọi người có bảo hiểm y tế bắt buộc phải có thẻ y tế hay còn gọi là thẻ sức khỏe Gesundheitskarte. Nhưng từ năm 2024, có thể không dùng thẻ này nữa, mà những người có bảo hiểm y tế sẽ được chuyển đổi sang thẻ điện tử Gesundheits-ID...
Cập nhật 10.01.2024: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 63,9 so với hôm kia 87,9

10/01/2024

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Lên đầu trang