Phụ huynh cần biết: Phí gửi trẻ trên toàn Liên bang Đức; Tiêu chuẩn miễn phí và mức phí

Chi phí chăm sóc trẻ em ở Đức rất khác nhau và phụ thuộc chủ yếu vào từng tiểu bang nơi mình cư trú sinh sống. Cũng có sự khác biệt đáng kể trong trường hợp nhà trẻ tư nhân.

Việc hạch toán phí chăm sóc trẻ tại các nhà trẻ khá phức tạp (nếu không được miễn phí). Ngoài quy định chung toàn liên bang, mức phí cũng có thể phụ thuộc vào tiền lương của cha mẹ (thu nhập hộ gia đình), thời gian chăm sóc hàng ngày và số lượng con cái của chính họ. Nhiều tiểu bang hiện cung cấp dịch vụ gửi trẻ miễn phí tại các nhà trẻ công lập.

Những hộ gia đình được miễn phí nhà trẻ công lập

Kể từ ngày 01.08.2019, tất cả các bậc cha mẹ trên toàn liên bang hưởng phục ấp tiền con bổ sung Kinderzuschlag, tiền nhà Wohngeld, hoặc các trợ cấp Harzt IV, trợ cấp xã hội theo Bộ Luật Xã hội quyển II đều được miễn tất cả phí nhà trẻ.

Miễn phí nhà trẻ ở một số tiểu bang

Các tiểu bang đã phát triển các mô hình chăm sóc trẻ em khác nhau tại các trung tâm chăm sóc ban ngày do nhà nước quản lí (công lập):

-Berlin: Chăm sóc trẻ em miễn phí tại các trung tâm giữ trẻ ban ngày cho tất cả trẻ em. Riêng chi phí các bữa ăn và bất kỳ dịch vụ bổ sung nào cha mẹ phải chi trả.

-Brandenburg: Chăm sóc trẻ em miễn phí trong năm trước khi nhập học Einschulung và kể từ ngày 01.01.2023, những bậc cha mẹ có thu nhập ròng hàng năm từ 35.000 euro trở xuống, đều được miễn phí.

-Bremen: Nhà trẻ miễn phí đối với trẻ từ ba tuổi trở lên.

-Hamburg: Năm giờ giữ trẻ miễn phí mỗi ngày tại một trung tâm giữ trẻ từ khi sinh ra đến khi nhập học.

-Hessen: Từ ba tuổi, tối đa sáu giờ giữ trẻ miễn phí mỗi ngày.

- Mecklenburg-Vorpommern: Miễn phí giữ trẻ hoàn toàn, tối đa mười giờ một ngày.

-Niedersachsen: Nhà trẻ miễn phí từ ba tuổi trở lên.

-Nordrhein-Westfalen: Nhà trẻ miễn phí trong hai năm trước tuổi nhập học.

-Rheinland-Pfalz: Nhà trẻ miễn phí từ hai tuổi.

-Saarland: Phí nhà trẻ sẽ được bãi bỏ từ năm 2027.

-Sachsen-Anhalt: Phí nhà trẻ chỉ tính cho một trẻ em, dù gia đình có bao nhiêu con gửi trẻ.

-Schleswig-Holstein: Kể từ ngày 01.01.2023, tiểu bang này đã giảm bớt ít nhất những người có thu nhập thấp về chi phí chăm sóc trẻ em.

-Thüringen: Nhà trẻ miễn phí trong hai năm trước năm nhập học.

Số lượng trẻ em được chăm sóc tại một trung tâm giữ trẻ ở Đức

-Số trẻ em được chăm sóc tại nhà trẻ: 3,9 triệu.

-Số lượng nhà trẻ ở Đức: 60.045.

-Tỷ lệ trẻ từ ba đến sáu tuổi được chăm sóc tại nhà trẻ: 90,9%.

Bảng phí giữ trẻ ở một số địa phương

- Köln: Với mức lương trung bình tổng cộng khoảng 2.400 euro/tháng, phí giữ trẻ khoảng 670 euro/tháng.

-Frankfurt AM: Mức lương trung bình khoảng 3.300 euro, phí giữ trẻ khoảng 635 euro.

-München: Mức lương trung bình khoảng 3.400 euro, phí giữ trẻ khoảng 625 euro.

-Bonn: Mức lương trung bình khoảng 2.100 euro, phí giữ trẻ 485 euro.

-Düsseldorf: Mức lương trung bình khoảng 3.100 euro, phí giữ trẻ khoảng 470 euro.

-Hamburg: Mức lương trung bình khoảng 3.100 euro, phí giữ trẻ khoảng 450 euro.

-Bremen: Mức lương trung bình khoảng 2.200 euro, phí giữ trẻ khoảng 430 euro.

-Stuttgart: Mức lương trung bình khoảng 3.400 euro, phí giữ trẻ khoảng 400 euro.

-Hanover: Mức lương trung bình khoảng 2.500 euro, phí giữ trẻ khoảng 375 euro.

-Nürnberg: Mức lương trung bình khoảng 2.700 euro, phí giữ trẻ khoảng 370 euro.

-Kassel: Mức lương trung bình 2.400 euro, phí giữ trẻ 300 euro.

-Kiel: Mức lương trung bình khoảng 2.400 euro, phí giữ trẻ khoảng 250 euro.

-Dresden: Mức tiền lương trung bình khoảng 2.500 euro, phí giữ trẻ khoảng 225 euro.

-Leipzig: Mức tiền lương trung bình khoảng 2100 euro, phí giữ trẻ khoảng 200 euro.

-Berlin: Mức lương trung bình khoảng 3.000 euro, phí giữ trẻ khoảng 190 euro.

-Oldenburg: Mức lương trung bình 2.800 euro, phí giữ trẻ 100 euro.

-Erfurt: Mức lương trung bình khoảng 2.000 euro, phí giữ trẻ 85 euro.

-Dessau: Mức lương trung bình khoảng 1.900 euro, phí giữ trẻ 62 euro.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang