Hưởng Tiền Công dân cần biết: Trung tâm Việc làm Jobcenter có thể phạt, cắt 100% tiêu chuẩn cơ bản

Cắt tiêu chuẩn cơ bản 100% khi nào?

Trung tâm việc làm có thể cắt 100% tiêu chuẩn cơ bản trong hai tháng. Luật trên trước mắt có hiệu lực áp dụng trong hai năm. Theo đó, đạo luật ngân sách quy định, cắt tiêu chuẩn cơ bản trong trường hợp từ chối nhận việc làm, được giới hạn trong hai năm.

Đối với những người nhận tiền công dân, điều đó có nghĩa là: Nếu không nhận việc làm, tiêu chuẩn cơ bản có thể bị cắt trong hai tháng. Chỉ có chi phí nơi ở tiếp tục được thanh toán để tránh tình trạng vô gia cư.

Quan trọng: Các biện pháp phạt 100% có thể được thực hiện lặp đi lặp lại, lên đến tám tháng mỗi năm!

Tiết kiệm tiền ngân sách từ người nghèo nhất

Các biện pháp phạt được quyết định nhằm cân bằng ngân sách năm 2024. Theo đó, 170 triệu euro mỗi năm sẽ được tiết kiệm, bằng cách cắt tiêu chuẩn cơ bản cần thiết cho cuộc sống của những người nghèo nhất.

Cho đến nay chỉ có thể áp dụng hình phạt cắt 30%

Theo khuôn khổ pháp lý hiện hành, tiêu chuẩn cơ bản có thể tạm thời cắt chỉ đến 30%. Trong đó, cắt 10% nếu lỡ lịch hẹn, và 30% nếu không nộp đơn hoặc vắng mặt không lý do trong các khóa học.

Kiểm tra sau 2 năm

Sau hai năm, Trung tâm Việc làm sẽ xem xét lại liệu hình phạt trên có thể được áp dụng vô thời hạn hay không. Bộ Lao động Liên bang phối hợp với Cơ quan Việc làm Liên bang và Viện Nghiên cứu Thị trường Lao động cần nghiên cứu thống nhất.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang