Cha mẹ hưởng tiền con Kindergeld năm 2024 cần biết: Lịch thanh toán và tiêu chuẩn

Tiền con ở Đức thuộc tiêu chuẩn an sinh xã hội Sozialleistungen cấp cho những người có con nhỏ. Hàng tháng, tiền con và tiền con bổ sung Kinderzuschlag được chuyển khoản cho các bậc cha mẹ nuôi dưỡng chúng. Tuy nhiên lịch thanh toán hàng tháng không phải cùng một ngày cho tất cả mọi gia đình. Ngoài ra, ngày chuyển tiền không nhất thiết phải là ngày tiền con phải đến tài khoản của người nhận.

Chữ số cuối cùng của mã số tiền con Kindergeldnummer quyết định lịch ngày nào trong tháng, cơ quan cấp tiền con, tức Quỹ Phúc lợi Gia đình Familienkasse phải chuyển tiền tiền con cho người nhận.

Thanh toán tiền con

Về nguyên tắc, mọi gia đình ở Đức đều có quyền được nhận tiền con, bất kể thu nhập của họ cao thấp. Tiền này được cấp cho tất cả trẻ em đến 18 tuổi, trong một số trường hợp thậm chí đến 25 tuổi.

Tiền con hiện cha mẹ có thể gửi đơn xin cấp trực tuyến một cách thuận tiện tới Cơ quan Việc làm Liên bang Bundesagentur für Arbeit. Từ đó đơn đăng ký được gửi đến Quỹ Phúc lợi Gia đình Familienkasse, nơi chịu trách nhiệm thanh toán. Cha mẹ thậm chí có thể nộp đơn xin truy lĩnh nếu trước đó chưa đệ đơn. Nhưng Quỹ Phúc lợi Gia đình sẽ chỉ thanh toán sáu tháng cuối cùng trước khi nộp đơn.

Tiền con từ 2023

Hai năm trước đó, mức tiền con không được điều chỉnh, sang năm 2023 mới bắt đầu và cũng chỉ áp dụng cho con thứ nhất, thứ hai và thứ ba được tăng lên. Từ con thứ 4 vẫn giữ nguyên.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiền con

Kể từ ngày 01.01.2023

Trước đó

Con thứ 1 và thứ 2

250 €

219 €

Con thứ 3

250 €

225 €

Từ con thứ 4

250 €

250 €

- Những gia đình không nhận tiền con mà hưởng khoản thu nhập miễn thuế thay cho tiền con Kinderfreibetrag, khoản này cũng được tăng lên vào đầu năm 2023. Khoản đó năm 2023 là 8.688 euro/con mỗi năm, trước đây 8.548 euro/con mỗi năm.

Lịch thanh toán tiền con 2024

Phụ thuộc vào chữ số cuối cùng của mã số tiền con Kindergeldnummer.

Tháng 3

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

05.03.2024

06.03.2024

1

06.03.2024

07.03.2024

2

07.03.2024

08.03.2024

3

08.03.2024

11.03.2024

4

12.03.2024

13.03.2024

5

13.03.2024

14.03.2024

6

14.03.2024

15.03.2024

7

15.03.2024

18.03.2024

8

19.03.2024

20.03.2024

9

20.03.2024

21.03.2024

Tháng 4

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

04.04.2024

05.04.2024

1

04.04.2024

05.04.2024

2

10.04.2024

11.04.2024

3

11.04.2024

12.04.2024

4

12.04.2024

15.04.2024

5

15.04.2024

16.04.2024

6

17.04.2024

18.04.2024

7

18.04.2024

19.04.2024

8

19.04.2024

22.04.2024

9

22.04.2024

23.04.2024

Tháng 5

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

06.05.2024

07.05.2024

1

07.05.2024

08.05.2024

2

08.05.2024

09.05.2024

3

13.05.2024

14.05.2024

4

14.05.2024

15.05.2024

5

15.05.2024

16.05.2024

6

16.05.2024

17.05.2024

7

17.05.2024

20.05.2024

8

22.05.2024

23.05.2024

9

23.05.2024

24.05.2024

Tháng 6

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

05.06.2024

06.06.2024

1

06.06.2024

07.06.2024

2

07.06.2024

10.06.2024

3

11.06.2024

12.06.2024

4

12.06.2024

13.06.2024

5

13.06.2024

14.06.2024

6

14.06.2024

17.06.2024

7

17.06.2024

18.06.2024

8

20.06.2024

21.06.2024

9

21.06.2024

24.06.2024

Tháng 7

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

03.07.2024

04.07.2024

1

04.07.2024

07.07.2024

2

05.07.2024

08.07.2024

3

08.07.2024

09.07.2024

4

10.07.2024

11.07.2024

5

11.07.2024

12.07.2024

6

12.07.2024

13.07.2024

7

17.07.2024

18.07.2024

8

18.07.2024

19.07.2024

9

19.07.2024

22.07.2024

Tháng 8

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

05.08.2024

06.08.2024

1

06.08.2024

07.08.2024

2

07.08.2024

09.08.2024

3

09.08.2024

12.08.2024

4

12.08.2024

13.08.2024

5

14.08.2024

15.08.2024

6

15.08.2024

16.08.2024

7

16.08.2024

19.08.2024

8

19.08.2024

20.08.2024

9

21.08.2024

22.08.2024

Tháng 9

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

05.08.2024

06.08.2024

1

06.08.2024

07.08.2024

2

07.08.2024

09.08.2024

3

09.08.2024

12.08.2024

4

12.08.2024

13.08.2024

5

14.08.2024

15.08.2024

6

15.08.2024

16.08.2024

7

16.08.2024

19.08.2024

8

19.08.2024

20.08.2024

9

21.08.2024

22.08.2024

Tháng 10

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

07.10.2024

08.10.2024

1

07.10.2024

08.10.2024

2

09.10.2024

10.10.2024

3

10.10.2024

11.10.2024

4

11.10.2024

14.10.2024

5

14.10.2024

15.10.2024

6

16.10.2024

17.10.2024

7

17.10.2024

18.10.2024

8

18.10.2024

21.10.2024

9

21.10.2024

22.10.2024

Tháng 11

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

06.11.2024

07.11.2024

1

07.11.2024

08.11.2024

2

08.11.2024

11.11.2024

3

11.11.2024

12.11.2024

4

12.11.2024

13.11.2024

5

13.11.2024

14.11.2024

6

14.11.2024

15.11.2024

7

18.11.2024

19.11.2024

8

19.11.2024

20.11.2024

9

20.11.2024

21.11.2024

Tháng 12

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chữ số cuối cùng mã số tiền con

Ngày Familienkasse chuyển khoản

Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ

0

04.12.2024

05.12.2024

1

05.12.2024

06.12.2024

2

06.12.2024

09.12.2024

3

09.12.2024

10.12.2024

4

10.12.2024

11.12.2024

5

11.12.2024

12.12.2024

6

12.12.2024

13.12.2024

7

13.12.2024

16.12.2024

8

16.12.2024

17.12.2024

9

17.12.2024

18.12.2024

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang