ONLINESHOP

Onlineshop chuyên dành cho người Việt & Đức kinh doanh xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ, chào và bán hàng Online. Mỗi nhà kinh doanh lập một Website chào, bán hàng riêng. Đức Việt Online hỗ trợ họ khởi sự đặt Website miễn phí trên Onlineshop, để thu hút đông đảo độc giả giao dịch mua bán trực tuyến, tương tự như các hãng eBay, Amazon, hay Metro...

Thiết kế Web chào, bán hàng cho các nhà kinh doanh

Để khuyến khích các doanh nhân tham gia Onlineshop, Đức Việt Online mời các chuyên gia IT cộng tác nhận thiết kế Website cho những doanh nghiệp này với giá ưu đãi nhất, ở nhiều cấp độ từ giao dịch chào hàng đến bán hàng trên mạng. Website thuộc sở hữu nhà kinh doanh, do nhà kinh doanh quản trị như bất kỳ Website của bất kỳ doanh nghiệp nào bán hàng trên mạng

Thủ tục đặt Website bán hàng trên Onlineshop

Onlineshop nhận đăng Website bán hàng ưu đãi miễn phí ban đầu, được coi là thời gian khởi sự, để chủ trang mạng thực nghiệm hình thức chào bán hàng trên mạng với một lượng độc giả đông đảo của báo mạng Đức Việt Online. Mọi chi tiết xin mời liên hệ với Đức Việt Online (dữ liệu Toà soạn xem ở cuối chân trang).

Đức Việt Online

Lên đầu trang