Cư trú - Luật pháp

Nhập cư

Dành cho người tị nạn: Cấp thẻ thanh toán thay cho tiền mặt – Những quy định mới cần biết

13/02/2024

Ở Đức, theo luật mới, trợ cấp nhà nước dành cho người tị nạn chỉ có thể bằng thẻ thanh toán. Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang đã thống nhất thông qua nghị định này vào tháng 11.2023. Tiếp đó, một nhóm đặc...
Rào cản văn bản công quyền khó hiểu làm chậm tăng trưởng kinh tế , và khó khăn cho hòa nhập người nước ngoài

28/01/2024

40% văn bản Internet ở các thành phố của Đức rất khó hiểuTheo kết quả nghiên cứu của một công ty phân tích văn bản Wortliga ở  München, hơn 40% các văn bản trên các trang web của các thành phố lớn và trung bình...

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Luật Pháp

Lên đầu trang