Tái di cư Remigration - Từ khóa ẩn ý nguy cơ kì thị, bài ngoại nhất ở Đức năm 2023 cần cảnh giác

LTS: Sống tại Đức, người Việt chúng ta dù mang quốc tịch Đức hay không, cần quan tâm những vấn đề nảy sinh trong xã hội Đức: Kỳ thị chủng tộc, bài ngoại, phân biệt đối xử, bất bình đẳng, các nhóm chính trị cực đoan âm mưu hủy diệt nền dân chủ, phủ nhận các giá trị phổ quát, muốn xóa bỏ Hiến pháp (das Grundgesetz), dựng lên chế độ độc tài như Quốc xã Đức từng gây tai họa cho nước Đức, cho thế giới. Chúng ta hãy tích cực ủng hộ các đảng dân chủ Đức, xã hội dân sự, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và quyền người tị nạn, người di dân, các tổ chức bảo vệ khí hậu, môi sinh, môi trường…

Một dạng phân biệt chủng tộc tầm cấp mới

Chậm nhất kể từ cuộc họp bí mật ở Postdam, tháng 11.2023, chúng ta đã phải đối mặt với một dạng phân biệt chủng tộc mới ở Đức, với từ khóa „Tái di cư” được hiểu theo ngữ nghĩa là người nhập cư vào Đức bây giờ nhập cư trở lại nước nguồn gốc. Nhưng nó chứa đựng ý nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại, thù ghét người nước ngoài từ thời Đức Quốc xã. Theo đó, người nước ngoài phải buộc trục xuất đồng loạt bằng khẩu hiệu “người nước ngoài cút đi!”. Vì vậy từ khóa “tái di cư” thể hiện chủ trương, quan điểm, chính sách tước đoạt nhắm vào quyền của những người di cư, hoặc tị nạn vào Đức, bất kể tình trạng cư trú của họ.

Những tiết lộ của mạng nghiên cứu Correctiv “gây sốc”

Theo tiết lộ, các đại diện cấp cao của một đảng AfD trong Quốc hội liên bang, cùng với những người theo chủ nghĩa Tân Quốc xã cực hữu, lên kế hoạch trục xuất hàng triệu người nhập cư hoặc nguồn gốc nhập cư ra khỏi nước Đức. Những kế hoạch như vậy gợi lại ký ức về tội ác lớn nhất trong „Thế chiến 2“ của lịch sử nước Đức. Gần 24 triệu người ở Đức có nguồn gốc nhập cư. Và phần lớn người dân không chấp nhận một „Đế chế thứ ba (Đức phát xít)“ tái hồi sinh, mà muốn một xã hội dân chủ, ổn định, trong đó sự đa dạng và nhân quyền được bảo vệ và tồn tại. Bà Ferda Ataman, ủy viên chống phân biệt đối xử Liên bang, xác nhận rằng nhiều người có nguồn gốc nhập cư, ngày càng dễ bị phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc. Chủ nghĩa cực hữu không chỉ là quan điểm của một số cá nhân, mà từ lâu đã hình thành các mạng lưới nối kết nhiều nơi trong nước Đức,vi phạm Hiến pháp.

Kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử thu hút quan tâm của nước Đức

Sau hơn 70 năm Hiến pháp Đức (Grundgesetz) được ban hành, nhiều người ở Đức vẫn sống trong nỗi sợ hãi và bất an. Sự thù địch hiện được cảm nhận ở khắp nơi, là mối đe dọa có thật đối với nhiều người.

Trong vài tuần qua, nhiều cuộc biểu tình và tụ họp hàng chục, hàng trăm ngàn người, chống lại đảng AfD và các nhóm cực hữu diễn ra trên khắp nước Đức. Những cuộc biểu tình này là cần thiết và rất được hoan nghênh, nhưng chưa đủ. Bởi các cuộc biểu tình không thay thế liên tục đấu tranh.

Thay đổi, xây dựng một xã hội cùng tồn tại đa dạng và bình đẳng

- Theo đó, Cộng hòa Liên bang Đức trước đến nay và hiện vẫn là một quốc gia nhập cư, mang tính di dân, là xã hội dân chủ đa nguyên, cần được bảo vệ.

- Người dân lo ngại tỷ lệ tán thành cao đối với những kẻ cực hữu như Đảng AfD, khiến một số người coi những thái độ khinh rẻ con người là hợp pháp và bình thường.

- Lịch sử, đặc biệt thế chiến thứ 2, cho thấy chủ nghĩa cực hữu chỉ mang lại vận rủi cho nước Đức.

- Chúng ta cần một chính sách di dân và tị nạn theo định hướng nhân quyền. Ai đi theo những đòi hỏi và kích động của những kẻ cực hữu là góp phần đàn áp loại trừ và khinh rẻ dân tộc thiểu số.

- Tăng cường giáo dục và công tác thanh niên, phê phán phân biệt chủng tộc, phát triển hơn nữa các biện pháp phòng ngừa và thúc đẩy văn hóa „nhớ lại“ (về chủ nghĩa phát-xít, lịch sử di dân, lịch sử thuộc địa Đức).

- Chủ nghĩa cực hữu và kỳ thị chủng tộc gây chết chóc, tổn thương, phân biệt đối xử, ngăn cản sự chung sống hòa bình với những cơ hội bình đẳng.

Dân chủ không phải là điều có sẵn. Do đó, bảo vệ nền dân chủ của chúng ta là một nhiệm vụ trọng tâm. Chống phân biệt chủng tộc và đấu tranh chống lại chủ nghĩa cực hữu được xác định trong luật pháp. Xã hội dân sự, các tổ chức và mỗi chúng ta đều có thể tác động.

Tác giả: Lâm Đăng Châu

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang