Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Quy định người nước ngoài nhập quốc tịch Đức

Buộc phải có chứng chỉ đạt kỳ kiểm tra kiến thức nhập quốc tịch mang tên Einbürgerungstest có hiệu lực từ ngày 1.9.2008.

Đối tượng được miễn trừ gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi, người thiểu năng, người già bị hạn chế bởi tuổi tác, những học sinh đã tốt nghiệp phổ thổng trung học.

Kỳ kiểm tra Einbürgerungstest có thể đăng ký tham gia tại trường đại học tại chức (Volkshochschulen) hoặc cơ sở đào tạo tương tự ở điạ phương. Họ cũng là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ cho những thí sinh đạt.

Kiểm tra được thực hiện theo phương pháp trắc nghiệm

Gồm 1 tệp 33 câu hỏi, rút ra từ bộ đề 300 câu hỏi thống nhất cho toàn Liên bang, về các chủ đề: Chính trị, lịch sử, xã hội, con người và 10 câu hỏi đặc thù cho từng tiểu bang (tính cho cả 16 tiểu bang là 160 câu). Có một số câu hỏi lặp lại với những câu trả lời trắc nghiệm có thể khác nhau.

Mỗi câu hỏi có thể có tới 4 câu trả lời sẵn, trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng, 3 câu sai. Thí sinh trả lời bằng cách đánh dấu nhân X vào 1 trong 4 câu trả lời sẵn, nếu rơi vào câu trả lời đúng, là đạt. Nếu trả lời được ít nhất 17 câu đạt, trong tệp 33 câu, thì thí sinh được coi đã đạt kỳ thi, và được nhà trường cấp chứng chỉ.

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch, được xuất bản dưới dạng song ngữ

Do Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Phương cùng Cộng tác viên Thuý Sinh biên dịch. Nếu xảy ra tình huống có câu hỏi hoặc đáp án nào đó Qúy độc giả hiểu khác, hay nghi hoặc, xin viện đến nhà trường, nơi mình học, hoặc liên hệ về toà soạn. Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch này, về mặt pháp lý, không có chức năng thay thế tài liệu lưu hành của nhà trường, nơi tổ chức kiểm tra.

Đức Việt Online

Giá tiền ấn phẩm in giấy: €25
Giá tiền ấn phẩm online: €19
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang