Rào cản văn bản công quyền khó hiểu làm chậm tăng trưởng kinh tế , và khó khăn cho hòa nhập người nước ngoài

40% văn bản Internet ở các thành phố của Đức rất khó hiểu

Theo kết quả nghiên cứu của một công ty phân tích văn bản Wortliga ở München, hơn 40% các văn bản trên các trang web của các thành phố lớn và trung bình của Đức rất khó hiểu. Điều này không chỉ dẫn đến những thắc mắc và hiểu lầm có thể tránh được, mà còn dẫn đến chi phí hành chính và hậu quả cao do hiểu sai.

86% người Đức cảm thấy khó hiểu văn bản hành chính Đức

Theo công ty, có 86% người Đức gặp khó khăn trong việc hiểu các văn bản từ các văn phòng công quyền. Và điều này áp dụng cho tất cả các cấp học. Tuy nhiên, chính ngôn ngữ quan liêu khó hiểu này làm chậm tăng trưởng kinh tế và cuối cùng dẫn đến chi phí nhân sự cao hơn trong chính quyền. Hiểu, tuân theo các quy định và ứng dụng phức tạp cần có thời gian và nguồn lực gây thiệt hại cho doanh nghiệp, dưới góc độ quốc gia sẽ làm chậm tăng trưởng.

Đạo luật tăng cường khả năng tiếp cận không phát huy hiệu quả

Wortliga đề xuất, ở Đức, chính quyền nên sử dụng ngôn ngữ rõ ràng hơn, như câu viết ngắn hơn, thích hợp với cá nhân và sử dụng động từ thay vì danh từ. Công trình nghiên cứu cũng đề cập đến một luật mới sẽ có hiệu lực vào năm 2025 đòi hỏi sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu trở thành bắt buộc. Quy định mới đã được đưa vào luật mang tên, "Đạo luật tăng cường khả năng tiếp cận thông suốt Barrierefreiheitsstärkungsgesetz". Tên gọi luật này gồm 32 chữ cái được viết liên tục mà không có bất kỳ dấu gạch nối nào, do Nghị viện châu Âu thông qua.

Xếp loại văn bản ở Đức

Nürnberg đứng đầu bảng tức dễ hiểu nhất. Ingolstadt đứng cuối bảng tức đặc biệt khó hiểu.

Trong phân tích so sánh nêu trên về các thành phố của Đức, Nuremberg vẫn hoạt động tốt nhất trên Internet với các văn bản chính thức tương đối dễ hiểu, tiếp theo là Hamburg và Köln. Các thành phố như Berlin và Dresden nằm ở giữa. Ingolstadt đứng cuối bảng.

Khó khăn cho người Việt

Chưa nói văn bản, ngôn ngữ Đức thuộc dạng ngoại ngữ khó học hàng đầu trên thế giới. Điều đó đòi hỏi người Việt nhập cư phải cố gắng về ngôn ngữ đặt lên hàng đầu. Thực tế đã có một lớp du học nghề điều dưỡng Việt sang Đức học bằng B1 tiếng Đức, kết quả 16 người đỗ đúng 1 người.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang