Năm 2025, giám sát 2 nội dung; Quy hoạch không gian biển quốc gia; Cần 250.000 tỉ nâng cấp 28 tuyến cao tốc; Quy hoạch tuần qua

HAI NỘI DUNG QUAN TRỌNG SẼ ĐƯỢC GIÁM SÁT CHẶT CHẼ TRONG NĂM 2025

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội là hai nội dung được Quốc hội lựa chọn giám sát trong năm 2025.

Chiều 8/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025 trước khi các ĐBQH biểu quyết thông qua, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sáng ngày 30/5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về nội dung này.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội trường và ý kiến của các vị ĐBQH tại phiếu xin ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổng hợp để báo cáo Quốc hội về kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát và tiếp thu, giải trình ý kiến các ĐBQH.

Cụ thể, về kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát, có 237 trên tổng số 386 phiếu từ các ĐBQH (chiếm tỷ lệ 61,4%) chọn giám sát tối cao về Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành .

Có 149 trên tổng số 386 phiếu (chiếm tỷ lệ 38,6%) chọn giám sát tối cao Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Căn cứ kết quả trên, Quốc hội quyết định sẽ giám sát tối cao năm 2025 chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).

Theo nghị quyết giám sát được thông qua, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025…

Quốc hội cũng xem xét Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về: việc thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; việc thực hiện Nghị quyết Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận…

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026.

Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2024; tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này.

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN CẦN MANG TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Việt Nam cần quy hoạch không gian biển nhằm định hướng cho các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng - an ninh.

Vùng biển nước ta được công nhận là vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, có vị thế kinh tế, địa chính trị và quốc phòng, an ninh quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị to lớn, biển, đảo Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt các vấn đề về suy thoái cảnh quan, hệ sinh thái biển và ven biển; ô nhiễm môi trường biển ven bờ; gia tăng các tác động tiêu cực do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

Vì vậy cần có một Quy hoạch không gian biển nhằm định hướng cho các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng - an ninh.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 8/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả không gian biển

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260km. Dân số của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm hơn 50% dân số cả nước, phần lớn lao động làm việc trong các ngành nghề liên quan đến biển.

Việt Nam có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển như: giao thông vận tải biển; khai thác và chế biến khoáng sản; khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển du lịch biển...

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển của đất nước, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển...

Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương được nêu tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng “Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.”

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng để có thể khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam, ứng phó hiệu quả những thách thức trước mắt và lâu dài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cấp thiết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển điều tra, khảo sát hiện trạng và nhu cầu sử dụng sử dụng không gian biển, bổ sung thông tin, dữ liệu để lập Quy hoạch.

Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa đầu ngành từ các trường đại học, viện nghiên cứu, sự phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu của các bộ, ngành cơ quan trung ương và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, đây là nhiệm vụ khó, phức tạp, lần đầu được thực hiện ở nước ta.

Quy hoạch không gian biển là quy hoạch đa ngành, mang tính tổng hợp, có tính “động và mở,” “dẫn dắt” và “tích hợp,” định hướng cho các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo theo hướng bền vững.

Quy hoạch dựa trên quan điểm xuyên suốt là phân vùng không gian biển dựa vào hệ sinh thái, tạo cơ sở kết nối đất liền với biển, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Quy hoạch không gian biển quốc gia được lập cho giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với tầm nhìn của Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Mục tiêu của Quy hoạch đến năm 2030 bảo đảm việc quản lý, sử dụng hiệu quả không gian biển; tạo nền tảng cho việc đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển và liên quan đến biển theo hướng tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường, bảo tồn các hệ sinh thái biển; phát triển văn hóa, xã hội, các giá trị tự nhiên, lịch sử; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế, bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích quốc gia trên biển, hải đảo; đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn.

Tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thiện việc phân bổ không gian biển nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, hệ sinh thái biển và hải đảo, bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được sử dụng hiệu quả, bảo đảm cân đối được yêu cầu về phát triển bền vững kinh tế biển, mục tiêu thiên niên kỷ về biển, văn hóa, quốc phòng an ninh; bảo đảm cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên; đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hoàn thành mục tiêu Việt Nam là quốc gia giàu mạnh về biển.

Đảm bảo phát triển bền vững

Với ý thức không gian biển là hữu hạn, thì cách tiếp cận có kế hoạch sử dụng không gian biển đang trở nên cần thiết.

Mục tiêu và khác biệt của quy hoạch không gian biển so với quy hoạch các ngành khác là chú trọng đến phương thức giải quyết xung đột trong việc sử dụng không gian (ba chiều) của các ngành, trên một vùng biển cụ thể; đồng thời tăng tính tương thích trong các hoạt động sử dụng tài nguyên môi trường biển.

Quy hoạch không gian biển được xem là công cụ hỗ trợ quản lý biển tổng hợp và thống nhất về mặt nhà nước dựa theo cách tiếp cận không gian, đặc biệt đối với các vùng biển và ven biển, đảo được khai thác, sử dụng ở quy mô lớn, cũng như đối với các ngành kinh tế biển mới nổi.

Quy hoạch cung cấp cho quốc gia một phương thức để duy trì các giá trị đa dạng sinh học biển trong khi vẫn cho phép khai thác bền vững tiềm năng kinh tế biển, từ đó cân bằng nhu cầu phát triển và bảo tồn các hệ sinh thái biển, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.

Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng sử dụng không gian biển theo các vùng gồm vùng biển và ven biển; các đảo và quần đảo; các khu bảo tồn biển; vùng trời; hoạt động lấn biển và nhận chìm.

Đối với mỗi không gian này, Quy hoạch định hướng việc khai thác, phát huy tài nguyên biển đảo theo hướng bền vững. Trong đó, đối với vùng biển và ven biển, việc phân vùng sử dụng biển để phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, tính đa dạng của hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tính liên kết vùng, giữa địa phương có biển và không có biển.

Đối với các đảo, quần đảo, hoàn thành cơ bản xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho một số đảo trọng điểm về kinh tế (Vân Đồn, Cát Hải, Phú Quốc), tập trung vào các khu kinh tế, khu công nghệ cao, dịch vụ tổng hợp chất lượng cao và du lịch đẳng cấp để phát triển các đảo này thành các đảo trù phú, sầm uất có tầm cỡ khu vực và quốc tế, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế biển, đảo của cả nước.

Bên cạnh đó tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh để bảo vệ vững chắc các vùng biển đảo của Tổ quốc, đồng thời kết hợp phát triển một số ngành kinh tế có lợi thế và bảo tồn thiên nhiên.

Nâng cấp 12 khu bảo tồn biển đã được thiết lập và đưa vào hoạt động; thành lập đưa vào hoạt động 4 khu bảo tồn biển trước năm 2025 (gồm Hòn Mê, Hải Vân - Sơn Trà, Nam Yết và Phú Quý).

Quy hoạch các khu bảo tồn biển mới, hướng tới mục tiêu đưa 40 khu vào hoạt động.

Tiến sỹ Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh việc phân bổ hợp lý không gian sử dụng biển sẽ giúp đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững kinh tế biển.

Quy hoạch không gian biển là công cụ quan trọng để cụ thể hóa “Quy hoạch tổng thể quốc gia” và tạo lập cơ sở cho quản lý các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn các hệ sinh thái biển một cách hiệu quả; góp phần hình thành các ngành kinh tế biển vững mạnh, tạo thêm nhiều sinh kế cho người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Vùng trời trong Quy hoạch được bố trí khai thác, sử dụng cho các mục đích quốc phòng - an ninh, phát triển hàng không dân dụng, các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và nghiên cứu khoa học trên cơ sở tuân thủ luật pháp của Việt Nam, luật pháp quốc tế và các công ước, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, là thành viên; thực thi quản lý vùng trời thuộc chủ quyền của Việt Nam; quản lý các vùng thông báo bay theo thỏa thuận quốc tế về hàng không dân dụng.

Hoạt động lấn biển phải hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng môi trường tự nhiên và hệ sinh thái ven biển, đảo; làm tăng giá trị cảnh quan và phát huy lợi thế về vị trí địa lý bám biển; mở rộng không gian phát triển cho các địa phương ven biển, cho các đảo.

Các hoạt động nhận chìm có thể được diễn ra nếu đáp ứng các tiêu chí về vị trí khu vực biển sử dụng để nhận chìm; kích thước các khu vực nhận chìm; công suất khu vực nhận chìm; tác động của nhận chìm; thời gian nhận chìm; vật chất nhận chìm theo đúng quy định của pháp luật.

28 TUYẾN CAO TỐC CẦN 250.000 TỈ NÂNG CẤP

Bộ KH-ĐT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư, nâng cấp 28 tuyến đường bộ cao tốc phân kỳ đạt quy mô hoàn chỉnh.

Bộ KH-ĐT đã đề xuất danh mục 28 dự án cao tốc, trong đó có 23 dự án đầu tư công, 2 dự án đầu tư PPP và 3 dự án do VEC quản lý, với tổng nhu cầu vốn là 247.660 tỉ đồng.

Cụ thể, 23 dự án đầu tư công được đề xuất nâng cấp, mở rộng cần nhu cầu vốn hơn 181.400 tỉ đồng, được chia thành hai nhóm.

Nhóm các dự án đang khai thác, gồm: Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hoà Liên, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Nhóm các dự án đang thi công, gồm: Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang; Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang.

Hai dự án PPP được đề xuất mở rộng với tổng nhu cầu vốn gần 43.200 tỉ đồng, gồm: Hoà Lạc - Hoà Bình (đang điều chỉnh chủ trương đầu tư), TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ba dự án do VEC quản lý được đề xuất nâng cấp, gồm: Hà Nội - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Ninh Bình. Nhu cầu vốn để mở rộng 3 đoạn tuyến cao tốc khoảng hơn 23.000 tỉ đồng.

Về khả năng cân đối nguồn vốn cho việc nâng cấp các tuyến cao tốc này, Bộ KH-ĐT cho biết, hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách T.Ư đã dự kiến cân đối được 15.506 tỉ đồng từ nguồn tăng thu năm 2022 và dự kiến tăng thu ngân sách T.Ư năm 2023 để nâng cấp, mở rộng 5 dự án.

Trong đó, dự án Cam Lộ - La Sơn được xem xét, cân đối 7.000 tỉ đồng nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2023. Bộ GTVT đang lấy ý kiến các địa phương để lập dự án đầu tư.

Dự án La Sơn - Hoà Liên được cân đối 3.011 tỉ đồng nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương đầu tư. Bộ GTVT đang hoàn thiện để phê duyệt dự án, dự kiến khởi công năm 2024, hoàn thành năm 2025.

Dự án Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang được xem xét cân đối 2.000 tỉ đồng nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2023. Hiện, dự án đang triển khai thi công giai đoạn 1 với quy mô 2 làn xe, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2025.

Dự án Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang được cân đối 1.500 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách T.Ư 2023, đang triển khai thi công giai đoạn 1 quy mô 2 làn xe, dự kiến hoàn thành trước ngày 19.5.2025.

Dự án Cao Bồ - Mai Sơn có tổng mức đầu tư 1.995 tỉ đồng. Trong đó, 1.200 tỉ đồng được bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2022 và 795 tỉ đồng giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ GTVT. Hiện, Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến dự án khởi công trong năm 2024, hoàn thành năm 2026.

Kiến nghị phát hành 165.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Số vốn còn thiếu khoảng 165.897 tỉ đồng dành cho 18 dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ 4 làn xe hạn chế, 4 làn xe hoàn chỉnh lên quy mô quy hoạch.

Về vốn ngân sách địa phương, hiện có tỉnh Hoà Bình đã cam kết số vốn 3.257 tỉ đồng nguồn ngân sách địa phương tham gia dự án mở rộng cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình theo phương thức PPP.

Với việc thiếu hụt nguồn vốn rất lớn, để đáp ứng nhu cầu vốn nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc, Bộ KH-ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép phát hành gói trái phiếu Chính phủ khoảng 165.000 tỉ đồng để đầu tư các dự án GTVT.

Lý giải cho các dự án được lựa chọn nâng cấp, theo Bộ KH-ĐT, việc đầu tư nâng cấp được đề nghị ưu tiên các đoạn quy mô 2 làn xe (đã hoàn thành, đang đầu tư) lên quy mô 4 làn xe để đảm bảo an toàn giao thông và đồng bộ trên toàn tuyến.

Việc triển khai sẽ thực hiện với các đoạn cao tốc đang mất an toàn giao thông nghiêm trọng (thường xuyên xảy ra tai nạn), đặc biệt trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các đoạn có lưu lượng tăng cao gây ách tắc kéo dài, các dự án PPP đã đưa vào khai thác có khả năng thu xếp được nguồn vốn, thủ tục đầu tư thuận lợi.

Tiếp đến là ưu tiên đầu tư mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe hạn chế, 4 làn xe hoàn chỉnh đang khai thác lên quy mô theo quy hoạch trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông và các đoạn cao tốc kết nối tại cửa ngõ trung tâm thành phố lớn, giảm ùn tắc, bức xúc về kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, việc đầu tư cần phù hợp với nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và khả năng giải ngân vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật.

THÔNG TIN QUY HOẠCH TUẦN QUA: KHỞI CÔNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, LÀM ĐƯỜNG VEN BIỂN QUA TRUNG TÂM PHAN THIẾT

Khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; lấy ý kiến ĐTM cao tốc CT 08 qua Ninh Bình; đề xuất làm đường ven biển qua trung tâm Phan Thiết... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.

Khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn

Ngày 7/6, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đã tổ chức lễ triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn có tổng chiều dài khoảng 28,98km, có tổng mức đầu tư khoảng 1.665 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Cao tốc CT 08 qua Ninh Bình có thể khởi công vào năm tới

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình đã công bố Báo cáo đánh giá tác động môi trường của tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT 08) đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT 08) đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài hơn 25 km. Tổng mức đầu tư của dự án này là 6.971 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 2.000 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 4.971 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự kiến khởi công vào quý I/2025, hoàn thành vào quý IV/2027, đưa vào vận hành năm 2028.

Đề xuất làm đường ven biển qua trung tâm Phan Thiết

Theo VnExpress, phương án làm đường ven biển qua trung tâm TP Phan Thiết vừa qua đã được Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh báo cáo UBND Bình Thuận.

Theo phương án, tuyến chạy qua các phường: Phú Hài, Thanh Hải, Phú Thuỷ, Hưng Long, Đức Thắng, Lạc Đạo, Đức Long và xã Tiến Thành.

Công trình được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ nay đến 2030) đầu tư đoạn từ đầu 706B vượt sông Phú Hài vào đại lộ Nguyễn Tất Thành. Giai đoạn 2 (từ 2031 đến 2035) đầu tư đoạn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành vượt sông Cà Ty xuống Tiến Thành.

Nâng cấp sân bay Vinh để đón các loại máy bay hiện đại

Theo TTXVN, ngày 4/6, thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chấp thuận phương án cải tạo, sửa chữa và chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Vinh.

Việc cải tạo, nâng cấp sân bay Vinh sẽ giúp đảm bảo an toàn bay, nâng cao năng lực khai thác các tàu bay mới, hiện đại như Airbus A320/A321, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Thời gian thực hiện từ sau Tết Nguyên đán 2025 đến trước cao điểm hè 2025.

Kinh phí dự kiến để cải tạo, sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Vinh là 745 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý.

Nam Định dự kiến hợp long cầu vượt sông Đào trong năm nay

Ngày 3/6, lãnh đạo tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện cầu vượt sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi (TP Nam Định).

Cầu vượt sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi dài khoảng 1,6 km (cầu vượt sông dài 0,8 km; đường dẫn hai bên cầu dài 0,8 km) có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác GPMB theo kế hoạch. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh,đảm bảo tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình, dự kiến hợp long công trình cầu vượt sông Đào trong năm nay.

Chủ đầu tư Metro số 1 phản hồi thông tin bị nhà thầu Nhật Bản kiện

Ngày 6/6, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) - chủ đầu tư dự án Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có văn bản thông tin về việc bị nhà thầu Hitachi kiện, đòi bồi thường do dự án chậm tiến độ.

Theo MAUR, các hợp đồng triển khai thi công thực hiện dự án Metro số 1 là đợp đồng áp dụng mẫu FIDIC (Hiệp hội tư vấn kỹ sư quốc tế).

Cùng với đó, trong suốt quá trình thực hiện Dự án từ trước đến nay, đối với các khiếu nại và phát sinh hợp lý, sau khi Tư vấn chung đánh giá, chủ đầu tư đã tiến hành giải quyết thanh toán cho các nhà thầu.

Trước đó, nhà thầu Hitachi đã khởi kiện MAUR tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) với yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành ít nhất 2.773 ngày và chi phí bồi thường khoảng 527 tỷ đồng.

Đồng thời, nhà thầu Hitachi yêu cầu các chi phí phát sinh cho việc gia hạn thời gian hoàn thành. Tính đến hiện tại, các khiếu nại chi tiết tạm thời mà nhà thầu đệ trình có tổng chi phí vào khoảng 23,721 tỷ yen (tương đương gần 4.000 tỷ đồng).

Nguồn: Soha; Môi trường & Đô thị; Thanh Niên; Vietnammoi

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang