Thu chi tiền mặt ở Đức và châu Âu cần biết: Các quy phạm hiện hành giám sát giao dịch tiền mặt, chống rửa tiền (Tiếp theo kì trước)

Còn các nước EU khác thì sao?

Vẫn chưa có quy định thống nhất về giới hạn trên giao dịch tiền mặt ở các quốc gia thành viên EU. Ở nhiều quốc gia đã có giới hạn tiền mặt nghiêm ngặt hơn nhiều so với Đức. Ví dụ, ở Pháp, giới hạn thanh toán tiền mặt tối đa là 1.000 Euro. Số tiền lớn hơn phải được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Đối với người nước ngoài, giới hạn trên là 10.000 euro. Ở Ý, có thể giao dịch tiền mặt lên tới 2.999 euro mà không cần chứng minh. Còn ở Tây Ban Nha, giới hạn đó là 2.500 euro.

Ủy ban EU hiện đang nghiên cứu một quy định thống nhất toàn EU. Tuy nhiên, vẫn chưa có thỏa thuận nào đạt được.

Giới hạn tiền mặt được phép mang theo người khi qua biên giới như thế nào?

Ngoài ra còn có các quy định về việc mang theo tiền mặt khi qua biên giới. Trong EU, phải cung cấp thông tin trung thực khi kiểm soát hải quan yêu cầu. Tuy nhiên, không có giới hạn trên. Bên ngoài EU, các quy định chặt chẽ hơn. Bất kỳ ai mang theo tiền mặt có tổng giá trị từ 10.000 euro trở lên đều phải khai báo khi hải quan kiểm tra.

Những người ủng hộ giới hạn tiền mặt nói gì?

Giới hạn tiền mặt có lợi ở chỗ gây khó khăn cho bọn khủng bố và tội phạm. Nó cũng làm cản trở lao động lậu, do thu nhập không được công khai. Ít tiền mặt hơn cũng có nghĩa là chi phí thấp hơn cho việc sản xuất tiền xu và tiền giấy, giảm được chi phí cho nhà nước và nền kinh tế.

Những người phản đối nói gì?

Nhiều chuyên gia không tin quy định giới hạn tiền mặt sẽ hạn chế khủng bố, tội phạm hoặc lao động lậu một cách hiệu quả. Ngoài ra, một số thương gia cần mức thanh toán bằng tiền mặt cao, như bán ô tô. Những người bảo vệ quyền bí mật dữ liệu chỉ trích rằng các khoản thanh toán điện tử luôn có thể được truy tìm nguồn gốc. Vì vậy, giới hạn tiền mặt về cơ bản được coi là sự hạn chế quyền bảo vệ dữ liệu, thuộc quyền tự do.

Ý kiến các chuyên gia ngân hàng như thế nào?

Lập trường của các Hiệp hội Ngân hàng và Quỹ Tiết kiệm Đức rất rõ ràng: Giới hạn tiền mặt sẽ không dẫn đến giảm lâu dài tội phạm tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền. Không nên ảo tưởng về điều đó. Các ngân hàng tiết kiệm cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt mới nhất. Tuy nhiên, mọi người sẽ có quyền quyết định xem họ muốn thanh toán số tiền lớn hơn không dùng tiền mặt hay bằng tiền mặt.

Điều gì đang xảy ra hiện nay? Tiền mặt sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn ở Đức?

Không, ngay cả khi tờ 500 euro mới không còn được lưu hành trên khắp châu Âu. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu sẽ giới hạn thanh toán tiền mặt hay không. Một điều chắc chắn là tiền mặt sẽ tiếp tục tồn tại ở Đức trong tương lai. Ít nhất là bởi vì, theo các cuộc khảo sát của Bundesbank, rõ ràng phần lớn người Đức ủng hộ giao dịch bằng tiền mặt.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang