Ở Đức cần biết: Đóng bảo hiểm để tang lễ miễn phí, khi chi phí tang lễ hiện bình quân 12.980 €

Một nghiên cứu của trang web bestattungen.de cho thấy riêng tiền nghĩa trang đã tăng hơn gấp đôi ở nhiều nghĩa trang. Đây là một nan đề thực sự đối với nhiều người, đặc biệt theo Tổng cục Thống kê Liên bang, ngày càng có nhiều người thân không đủ khả năng thanh toán chi phí tang lễ Bestattungskosten. Theo các chuyên gia, chi phí tang lễ dự kiến ​​sẽ tăng tới 14% vào năm tới.

Bảo hiểm y tế không còn trả như trước

Từ năm 2004, các hãng bảo hiểm y tế bắt buộc không còn chi trả chi phí tang lễ nữa Sterbegeld. Bất cứ ai hy vọng sự hỗ trợ từ nhà nước sẽ thất vọng. Các khoản thanh toán từ nhà nước, dưới hình thức lương hưu cho trẻ mồ côi hoặc người góa bụa, cũng ở mức thấp trong nhiều năm nay. Chi phí tang lễ vì vậy ngày càng trở thành vấn đề cá nhân, gia đình. Do việc bãi bỏ hỗ trợ của nhà nước, nên ở Đức, người thân phải tự lo chi phí tang lễ. Sở xã hội chỉ giúp đỡ nếu gia đình hoàn toàn không đủ khả năng tự chi phí tang lễ. Trong trường hợp đó, số tiền tiết kiệm được, dù chỉ là một khoản nhỏ, cũng phải dùng để trang trải chi phí tang lễ ngày càng tăng. Chỉ khi không đủ nhà nước mới hỗ trợ. Tài sản thừa kế từ người quá cố nếu có thường được sử dụng trước hết cho tang lễ.

Vì vậy có một thủ thuật đơn giản để người nhà khi qua đời, ít nhất cũng có thể bảo vệ tài chính cho gia đình mình nếu điều tồi tệ nhất xảy ra,.

Đóng bảo hiểm - Giải pháp nhanh chóng

Với bảo hiểm tang lễ đơn giản, đóng khi mình còn sống, thì khi chết chi phí tang lễ người thân không còn phải trả. Điều này sẽ bảo vệ những người phụ thuộc còn sống khỏi gánh nặng gấp đôi. Ngoài sự hỗ trợ tài chính từ bảo hiểm, gia đình người chết cũng nhận được lời khuyên hữu ích về lập kế hoạch tang lễ và thực hiện, với chi phí tối thiểu mà vẫn bảo đảm nghi lễ thể thức.

4 lý do cần đóng bảo hiểm tang lễ

- Chỉ đóng mấy euro mỗi tháng, có thể trang trải chi phí toàn bộ tang lễ.

- Không tạo áp lực tài chính lên người thân còn lại.

- Không cần kiểm tra sức khỏe để tính bảo hiểm.

- Yên lòng ra đi khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

Một bảngví dụ về bảo hiểm tang lễ

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Nội dung bảo hiểm

Quy định

Mức chi phí tang lễ tự chọn, bảo hiểm phải trả

Từ 3.000 € đến 20.000 €

Thời gian đóng bảo hiểm

Cho tới khi chết

Kiểm tra sức khỏe

Không

Vì dụ về một người 40 tuổi, cần mức chi phí tang lễ 3.000 €, phí bảo hiểm mỗi tháng là:

8,01€/tháng

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang