Kinh doanh cần biết: Cẩm nang Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

Nhiều tiệm ăn hầu như không nắm hết hậu hoạ khi bị thuế vụ kiểm tra phát hiện sai phạm. Không ít tiệm người Việt sau khi kiểm tra xong thấy chỉ bị phạt mấy chục nghìn, tưởng thế đã quá đau, chỉ trả xong là thôi. Nào ngờ đùng đùng họ tới khám nhà. Có người bị bê cả máy tính tiền Kasse đi. Tới nay đã không ít tiệm bị cài cố định USB vào Kasse để giám sát doanh thu.

Tham khảo một trường hợp điển hình

1) Thuế vụ hạch toán bia thực mua năm 2013, theo hoá đơn mua hàng của quầy bia X như sau:

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Loại bia

Số lít trên 1 thùng bia

Tổng số thùng bis đã mua

mus

Giá mỗi thùng

Thành tiền

Loại 1

50

278,00

80,00 EUR

22.240,00 EUR

Loại 2

50

255,00

78,00 EUR

19.890,00 EUR

Loại 3

50

50,00

82,00 EUR

4.100,00 EUR

Tổng cộng: 46.230,00 EUR

2) Thuế vụ hạch toán bia thực bán năm 2013 theo giá bán ghi trên thực đơn

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Loại bia

Số lít mỗi thùng

Số lít mỗi cốc

Hao hụt (%)

Số cốc một thùng

Tổng số

thùng đã bán

Giá mỗi cốc

Tổng doanh

thu (Netto)

Tổng doanh thu (Brutto)

Loại 1

50

0,3

5

158,33

278,00

2,00

73.976,03

88.031,48

Loại 2

50

0,3

5

158,33

255,00

1,90

64.462,92

76.710,88

Loại 3

50

0,5

5

95,00

50,00

3,00

11.974,78

14.250

150.413,73 178.992,36

3) Thuế vụ tự hạch toán doanh thu

- Doanh thu bán ra chưa thuế: 150.413,73 EUR

- Bia mua vào chưa thuế: 46.230,0 0 EUR

- Lãi gộp (tức chênh lệch bán ra và mua vào) = 104.183,73 EUR

- Tỷ lệ thặng số (% lãi / giá gốc) = 104.183,73: 46.230,00 = 225 %

- Doanh số khai báo, tổng hợp từ bon bán hàng: 119.332,00 EUR

- Chênh lệch giữa thuế vụ hạch toán và khai báo

= 150.413,73 - 119.332 = 31.081,73 EUR

- Định mức được tự tiêu dùng 6 thùng bia cho 1 năm:

= 6 thùng x 80 Euro x 325% = 1.560,00 EUR

- Định mức mời khách uống miễn phí 2% doanh thu

= 150.413,73 x 2% = 3.008,27 EUR

- Doanh số quầy bia phải cộng thêm:

= 31.081,73 - 1.560,00 - 3008,27 = 26.513,46 EUR

Như vậy chênh lệch giữa thuế vụ hạch toán theo chứng từ và khai báo theo bon bán hàng, sau khi trừ các khoản theo định mức như tự tiêu dùng, mời khách miễn phí vẫn lên tới 26.513,46 Euro trong 1 năm. Số tiền này bị coi là quầy bia đã tự bớt doanh thu, và phải cộng thêm vào doanh số đã khai báo để tính thuế doanh thu, thuế thu nhập và thuế môn bài (Gewerbesteuer). Chủ quầy bia chỉ có thể bác bỏ khi có đủ hoá đơn chứng từ chứng minh doanh thu hụt trên là do chẳng hạn như chào hàng miễn phí nhiều hơn định mức, hay những lần bán khuyến mại giá rẻ đặc biệt, hoặc bia bị hư hỏng phải đổ đi...

4) Các khoản thuế bị truy thu từ hạch toán doanh thu trên

- Doanh số phải cộng thêm: 26.513,46 Euro.

- Thuế doanh thu MwSt 19% = 26.513,46 Euro x 19% = 5.037,55 Euro

- Thuế thu nhập tính cho khoản doanh thu tăng thêm (với mức doanh thu trên thường chịu tỷ suất 30%) = 7954,03 Euro.

Như vậy sau vụ kiểm tra trên, quầy bia phải trả thêm thuế doanh thu, thuế thu nhập tổng cộng: 12.991,58 Euro (chưa kể thuế môn bài, các phí IHK, bảo hiểm y tế cá nhân...). Mỗi lần kiểm tra không phải cho 1 năm thông thường cho 3 năm, tính ra bị truy thu 2 loại thuế trên trong 3 năm (nếu 3 năm kết qủa kiểm tra đều tương tự như trên) là: 12.991,58 Euro x 3 = 38.974,74 Euro.

Ấn phẩm Cẩm nang Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra (mục lục):

1- Trách nhiệm tự chứng minh mình đúng và hệ lụy

2- Thuế vụ tìm điểm bất thường bằng phương pháp phân tích dữ liệu toán học

3- Cài đặt chương trình IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis)

4- Mức truy thu thuế

5- Những yếu huyệt thường bị kiểm tra

5.1- Tiền mặt

5.2- Lao động chui dẫn đến kiểm tra thuế

5.3- Kiểm tra các khoản chi

5.4- Kiểm tra hoá đơn chứng từ, bảng, biểu, cách thức ghi chép

5.5- Kiểm tra thặng số

5.6- Kiểm tra hàng mua vào để tính chi phí đầu vào

5.7- Kiểm tra tài sản và chi tiêu gia đình

6- Hạch toán lại doanh thu, lãi

Mời Quý Độc giả xem đầy đủ ấn phẩm trên tại bảng danh mục phát hành ấn phẩm, mở mục số 13 theo đường Link => Danh mục phát hành ấn phẩm)

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang