Luật Thuế bất động sản Đức mới – Các quy phạm cần biết: PHẦN II Thuế bất động sản mới; Mục đích thuế mới; Quy trình tính toán

5. Phải trả thuế bất động sản mới từ năm nào?

Thuế bất động sản mới tính trên cơ sở trị giá bất động sản mới phải nộp từ ngày 01.01.2025. Thuế bất động sản tính trên cơ sở luật tiểu bang chênh so với luật Liên bang cũng chỉ có thể được tính từ thời điểm này. Số tiền thuế bất động sản mới tính cho từng chủ nhân hiện chưa thể xác định, vì trước tiên phải được xác định giá trị của đất. Có thể sẽ mất thời gian đến mùa thu năm 2024 mới có thể tính được. Cho đến ngày 31.12.2024, thuế bất động sản vẫn được tính dựa trên trị giá tiêu chuẩn Einheitswert.

6. Với Luật thuế bất động sản mới, Chính phủ liên bang và các tiểu bang đã đạt được gì?

Thuế bất động sản đã được quy định lại theo các yêu cầu của Tòa án Hiến pháp Liên bang. Mục đích của cải cách là để đảm bảo tổng doanh thu từ thuế bất động sản vẫn ít nhiều giữ nguyên ở cấp quốc gia. Luật thuế bất động sản mới nhằm tiếp tục đảm bảo các khoản thu cần thiết cho các địa phương, nhưng công dân không còn phải chịu gánh nặng về thuế.

Để bảo đảm thuế bất động sản công bằng, việc định giá theo mô hình liên bang dựa trên trị giá của một bất động sản. Mô hình liên bang sẽ tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong tương lai giữa một ngôi nhà hoặc căn hộ nằm ở một vị trí được ưa thích nhiều hoặc ít, hay doanh nghiệp nằm ở khu vực cấu trúc ha tầng yếu hay trong một thành phố lớn. Để đảm bảo nhà ở vẫn có giá cả phải chăng, bất động sản nhà ở xã hội, hiệp hội nhà ở phi lợi nhuận cũng như hợp tác xã nhà ở trong một số điều kiện nhất định được ưu đãi thuế bằng cách giảm hệ số tính thuế Steuermesszahl.

7. Thuế bất động sản được tính theo quy trình như thế nào?

Thuế bất động sản vẫn sẽ tiếp tục được tính theo ba bước, trị giá thuế = Trị giá bất động sản Wert des Grundbesitzes x Hệ số tính thuế Steuermesszahl x Chỉ số thuế suất Hebesatz.

Bước 1

Trị giá thuế bất động sản tính theo các yếu tố chính: Giá trị tương ứng của đất (giá trị đất tiêu chuẩn Bodenrichtwert), số tiền cho thuê ròng (chưa tính thuế giá trị gia tăng) được xác định theo số liệu thống kê của nhà nước, trong đó phụ thuộc vào cái gọi là cấp bậc giá cho thuê Mietniveaustufe phụ thuộc từng địa phương (cấp bậc giá cho thuê càng cao, giá thuê ở một đô thị có xu hướng càng cao). Các yếu tố khác bao gồm diện tích của lô đất, loại bất động sản và tuổi của tòa nhà. Các giá trị đất tiêu chuẩn có thể được xem trong các hệ thống thông tin giá trị tham chiếu đất đai của các tiểu bang. Việc phân loại các địa phương theo các cấp bậc giá cho thuê được Bộ Tài chính Liên bang thực hiện trên cơ sở dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang về giá thuê trung bình ở tất cả 16 tiểu bang (Pháp lệnh phân loại cấp bậc giá cho thuê ngày 18.08.2021, Nghị định Bộ Tài chính Liên bang BStBl. I, tr. 1871).

Bước 2

Cân bằng trị giá giữa trị giá hiện tại so với các giá trị chưa được cập nhật kể từ năm 1.935 hoặc 1.964. Cuối cùng, hệ số tính thuế Steuermesszah, một yếu tốquan trọng để tính thuế bất động sản, sẽ giảm mạnh xuống còn khoảng 1/10 giá trị trước đó, tức là từ 0,35% xuống 0,031% đối với bất động sản nhà ở (nhà liền kề, lô đất ở cho thuê và chung cư) và 0,03đến 4% đối với bất động sản phi nhà ở (bất động sản thương mại, bất động sản hỗn hợp, quyền sở hữu phân đoạn, đất phát triển khác). Ngoài ra, nhà ở xã hội cũng như nhà hợp tác xã sẽ tiếp tục được thúc đẩy, thông qua giảm thuế bất động sản. Vì lý do đó, các công ty có thể làm nhà ở giá rẻ, cũng như các căn hộ thuộc đối tượng hỗ trợ xã hội, hệ số tính thuế những bất động sản này được giảm thêm 25%, nhờ đó thuế bất động sản sẽ giảm.

Bước 3

Điều chỉnh chỉ số thuế suất Hebesätze bởi từng địa phương: Nếu doanh thu thuế bất động sản ở các địa phương thành phố riêng lẻ thay đổi do đánh giá lại, họ có thể tùy chọn điều chỉnh tỷ lệ đánh giá của họ và do đó đảm bảo rằng doanh thu thuế bất động sản của họ không thay đổi đáng kể về tổng thể.

Còn tiếp

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang