Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ II - Trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2 cho gia đình có thu nhập thấp, điều kiện, mức hưởng và thủ tục

Với khoản trợ cấp chi phí sưởi ấm lần hai ít nhất là 345 Euro, Chính phủ Liên bang cứu trợ cho khoảng hai triệu người dân Đức. Trong đó có khoảng 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp tiền thuê nhà ở Wohngeldberechtigte, trước hết là các gia đình và cha mẹ đơn thân, người già, học nghề và sinh viên hưởng trợ cấp đào tạo BAföG.

Đạo luật trợ cấp chi phí sưởi ấm sửa đổi có hiệu lực từ ngày 16.11.2022. Theo đó người được hưởng trợ cấp là những người đã nhận được trợ cấp tiền thuê nhà ít nhất một trong các tháng từ tháng 9 -12.2022. Khoản trợ cấp không cần đệ đơn, được cơ quan cấp trợ cấp tiền thuê nhà tự động trả. Các tiểu bang phải thanh toán khoản trợ cấp này cho người thụ hưởng trong năm nay.

Chi phí sưởi ấm tăng mạnh do giá khí đốt bùng nổ ảnh hưởng đến tất cả mọi người dân, nhưng đặc biệt nặng đối với những người dân có thu nhập thấp. Bởi tỷ lệ chi phí thuê nhà ở chia cho mức thu nhập thấp của họ đặc biệt cao. Những người này đã nhận được trợ cấp chi phí sưởi ấm lần đầu tiên. Để giảm bớt hơn nữa về mặt tài chính, Chính phủ Liên bang tăng cường hỗ trợ thêm với khoản trợ cấp tiếp theo lần 2.

Ai được trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2?

Khoản trợ cấp chi phí sưởi ấm lần hai giúp giảm bớt kho khăn về tài chinh cho tổng cộng khoảng hai triệu người, bao gồm khoảng 660.000 hộ gia đình hưởng tiền trợ cấp thuê nhà ở Wohngeld, tổng cộng trong những căn hộ đó khoảng 1,5 triệu người sinh sống. Trợ cấp này sẽ giúp nhiều gia đình và cha mẹ đơn thân, nhiều người cao tuổi có thu nhập hoặc lương hưu thấp. Ngoài ra, 553.000 sinh viên và học nghề đang hưởng trợ cấp đào tạo BAföG, hoặc trợ cấp học nghề dạng Berufsausbildungsbeihilfe hay Ausbildungsgeld cũng được hưởng trợ cấp chi phí sưởi ấm lần hai này.

Người đủ tiêu chuẩn thụ hưởng nhận được bao nhiêu tiền?

Đối với các hộ gia đình hưởng trợ cấp tiền nhà được hưởng trợ cấp một lần tính theo số người cùng chung sống trong hộ gia đình đó. Với hộ gia đình 1 người được nhận 415 Euro, hộ gia đình 2 người 540 Euro từ hộ 3 người trở lên, cứ thêm 1 người được hưởng thêm 100 Euro.
Học sinh học nghề, sinh viên đủ điều kiện mỗi người nhận được trợ cấp chi phí sưởi ấm 345 Euro.

Yếu tố quyết định để được hưởng trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2họ đang hưởng hưởng trợ cấp tiền thuê nhà hay tiền trợ cấp đào tạo BAföG, học nghề ít nhất một trong các tháng từ tháng 09-12.2022.

Người thụ hưởng có phải đệ đơn xin trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2 không?

Khoản trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2 không phải đệ đơn, mà được cơ quan chức năng trả tự động chuyển khoản qua ngân hàng. Các tiểu bang phải thanh toán cho người thụ hưởng trong năm nay.

Khoản trợ cấp được trả như thế nào?

Khoản trợ cấp được tự động chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng.

Người thụ hưởng có cần cung cấp bằng chứng về chi phí sưởi ấm và tiền thuê nhà của mình không?

Không, tiền trợ cấp được cấp ở mức cố định, không phụ thuộc chi phí sưởi ấm thực tế. Vì vậy các bằng chứng trên không cần thiết.

Cơ quan nào chịu trách nhiệm trợ cấp chi phí sưởi ấm?

Trợ cấp chi phí sưởi ấm hoàn toàn do Chính phủ Liên bang gánh chịu.

Xem thêm:

=> Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ I - Gửi bưu kiện quà Giáng sinh, thời hạn, chuyển phát nhanh, khiếu nại, bảo đảm bưu kiện chắc chắn).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Người Việt

Chính trị - Xã hội

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

Huong Luu

Lên đầu trang