Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ VI: Trợ cấp xã hội, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, Tiền Công dân và nhu cầu cơ bản (Phần II)

Những thay đổi tiếp theo, có hiệu lực từ tháng 01.07.2023 thuộc Đạo luật Tiền Công dân

- Khoản thu nhập miễn thuế cho tất cả người lao động được tăng lên. Với thu nhập từ 520 đến 1000 euro/tháng, 30% thu nhập đó được miễn thuế thu nhập. Điều đó có nghĩa khoản thu nhập ròng (thu nhập sau khi trừ thuế) nhiều hơn trước đây tối đa 48 Euro.

- Những người trẻ tuổi được phép giữ lại thu nhập, không bị tính thuế hay khấu từ vào tiêu chuẩn trợ cấp cơ bản, từ công việc làm thêm của học sinh, sinh viên và đào tạo nghề cũng như tiền tiêu vặt từ dịch vụ tình nguyện viên liên bang hoặc lao động xã hội tự nguyện (FSJ) tối đa đến giới hạn công việc làm thêm hiện tại là 520 euro/tháng. Điều này cũng áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp ba tháng giữa học phổ thông và học nghề hoặc học đại học. Thu nhập từ công việc của sinh viên trong kỳ nghỉ không bị khấu trừ vào tiền công dân. Các tình nguyện viên có thể giữ tới 3.000 euro/năm tiền thù lao cho công việc, không bị khấu trừ vào tiền công dân hay tính thuế.

- Chương trình hợp tác der Kooperationsplan được thay thế cho mẫu thỏa thuận hòa nhập thị trường lao động áp dụng trước đây die formale Eingliederungsvereinbarung. Chương trình hợp tác là "sợi chỉ đỏ" của quá trình hòa nhập thị trường lao động và được phát triển bằng ngôn ngữ dễ hiểu do nhân viên trung tâm việc làm Jobcenter và người nhận tiền công dân cùng thống nhất. Nó không chứa bất kỳ thông tin nào về hậu quả pháp lý.

- Nếu có sự khác biệt phát sinh về quan điểm (giữa Jobcenter và người hưởng Tiền Công dân) trong quá trình soạn thảo chương trình hợp tác, thì hai bên sẽ áp dụng thủ tục hòa giải Schlichtungsverfahren.

- Những người nhận Tiền Công dân có thể tận dụng lợi thế về chương trình bổ túc do Job-Center đề xuất. Việc bổ túc cũng có thể liên quan đến tìm việc, đào tạo hoặc việc làm.

- Tiền thưởng khuyến khích học chuyên tu Weiterbildungsprämien cho các kỳ thi kết thúc khóa học thành công trong khuôn khổ đào tạo nghề, được gia hạn kịp thời.

- Một khoản trợ cấp đào tạo bổ sung hàng tháng là 150 euro sẽ được cấp cho người thất nghiệp và những người lao động hưởng Tiền Công dân trong quá trình đào tạo thêm liên quan đến trình độ nghề nghiệp.

- Đối với các biện pháp khác đặc biệt quan trọng để hòa nhập thị trường lao động một cách lâu dài, sẽ áp dụng khoản tiền thưởng trợ cấp Tiền Công dân hàng tháng einen monatlichen Bürgergeldbonus là 75 euro.

- Có một cơ hội để có thêm thời gian học tập bổ túc nghề nghiệp: Nếu muốn học lại để có bằng cấp nghề nghiệp mà trước đây bỏ dở, thì có thể tiếp tục và vẫn nhận được tiền tài trợ học tập đầy đủ không bị cắt giảm.

- Chương trình tài trợ cho việc học tập tiếp thu các kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như đọc tốt hơn, toán học hoặc kỹ năng CNTT, sẽ được tạo điều kiện đơn giản hóa.

- Tiền nghỉ đẻ không còn được tính là thu nhập, nghĩa là không bi khấu trừ vào Tiền Công dân.

- Thừa kế cũng không còn được tính là thu nhập, mà được tính là tài sản.

- Trong trường hợp người hưởng Tiền Công dân, ốm phải phục hồi chức năng y tế, người phục hồi không còn cần thiết phải đệ đơn xin trợ cấp chuyển tiếp Übergangsgeld như xưa nay, mà Tiền Công dân sẽ tiếp tục được trả.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang