Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ VI: Trợ cấp xã hội, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, Tiền Công dân và nhu cầu cơ bản (Phần I)

Áp dụng Tiền Công dân Bürgergeld, nhu cầu cơ bản Regelbedarf

Tiền Công dân

Với Tiền Công dân, nhu cầu cơ bản đối với người tìm việc được bảo đảm. Đạo luật Tiền Công dân Bürgergeld-Gesetz (nằm trong Luật Xã hội thứ mười hai sửa đổi Bộ Luật Xã hội II Zweiten Buches Sozialgesetzbuch và các Bộ luật Xã hội khác) nhằm bảo đảm nhu cầu cơ bản sẽ có hiệu lực từ ngày 01.01.2023 và thực hiện trong 2 giai đoạn, giai đoạn từ tháng 01.01.2023, tiếp đó từ 01.06.2023.

Mục đích của Đạo luật Tiền Công dân là tiếp tục bảo đảm nhu cầu cơ bản kịp thời trong điều kiện tác động của lạm phát. Nhu cầu cơ bản (die Regelbedarfsstufen - RBS) kể từ ngày 01.01.2023 được phân bậc như sau:

- Bậc RBS 1: Áp dụng cho người độc thân và cha mẹ đơn thân nuôi con được cấp 502 euro/tháng.

- RBS 2: Áp dụng cho cặp vợ chồng (hoặc chung sống 1 nhà như vợ chồng) từ tròn tuổi 18 trở lên, được cấp mỗi người: 451 euro.

- RBS 3: Áp dụng đối với các thành viên khác trong gia đình đã tròn tuổi 18 cũng như đối với những người trưởng thành dưới 25 tuổi: 402 euro.

- RBS 4: Áp dụng cho thanh thiếu niên từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi: 420 euro.

- RBS 5: Áp dụng cho trẻ em từ bước sang 7 tuổi đến 14 tuổi: 348 Euro.

- RBS 6: Áp dụng cho trẻ em đến tròn 6 tuổi: 318 Euro.

- Để trang trải chi phí học tập cá nhân, học sinh được cấp 116 Euro/tháng nửa đầu năm học 2023 và tăng thêm 58 Euro/tháng cho nửa cuối năm học.

Những thay đổi tiếp theo, có hiệu lực từ tháng 01.01.2023 thuộc Đạo luật Tiền Công dân

- Để kiểm tra tiền thuê nhà phù hợp hay không, thời gian thuê 12 tháng đầu tiên được coi là thời gian thuê tạm thời. Trong thời gian đó, chi phí thực tế của căn hộ được trợ cấp toàn bộ. Không áp dụng quy định tạm thời đó đối với chi phí sưởi ấm, nghĩa là ngay từ khi bắt đầu thuê chi phí sưởi ấm đã được thỏa thuận cố định, chỉ trợ cấp đúng với mức đã thỏa thuận.

- Trong 12 tháng tạm thời đầu tiên Karenzzeit, tài sản riêng không bị khấu trừ ở mức tối đa 40.000 euro cho người đầu tiên của hộ gia đình. Đối với mỗi người tiếp theo, tài sản không bị khấu trừ trên được cộng thên 15.000 euro.

- Sau thời gian tạm thời, tài sản riêng được ấn định tối đa 15.000 Euro không bị khấu trừ vào tiền trợ cấp, áp dụng cho mỗi thành viên hộ gia đình. Tài sản dự trữ cho tuổi già đối với người tự hành nghề, hay nhà ở cũng được bảo vệ tương tự.

- Việc cắt giảm tiêu chuẩn cơ bản Tiền Công dân có thể được áp dụng vào đầu năm nếu người thụ hưởng không tuân thủ trách nhiệm hợp tác hoặc bỏ các lịch hẹn không lí do. Biện pháp cắt tiêu chuẩn cơ bản mang tính trừng phạt do vi phạm quy định trước kia đã được dỡ bỏ từ cuối năm 2022. Nếu lịch hẹn bị bỏ lỡ, không có lý do chính đáng, tiêu chuẩn cơ bản Tiền Công dân, có thể giảm 10% trong một tháng. Nếu trách nhiệm hợp tác bị vi phạm, tiêu chuẩn cơ bản có thể bị giảm 10% trong một tháng, trong trường hợp vi phạm trách nhiệm lần 2 sẽ bị cắt tới 20% trong 2 tháng và giai đoạn cuối là 30% trong 3 tháng.

- Chính sách về thị trường lao động xã hội sẽ được thực hiện không thời hạn. Theo đó, nhờ có trợ cấp của nhà nước, cho phép người thất nghiệp dài ngày tham gia vào thị trường lao động có đóng phí bảo hiểm xã hội.

- Người chưa thành niên, phải hoàn trả các trợ cấp xã hội đã nhận do cấp sai, sẽ được miễn khoản thanh toán vượt mức này lên đến số tiền 15.000 euro tính đến khi trưởng thành.

- Đối với mỗi hộ gia đình Jobcenter sẽ không đòi lại những khoản tiền đã cấp quá từ 50 euro trở xuống. Ngưỡng 50 Euro trên được coi là không đáng kể.

- Những người cao tuổi hưởng trợ cấp mà vẫn còn sức lao động không buộc phải về hưu non.

- Quy tắc đặc biệt trước đây, theo đó những người hưởng trợ cấp cao tuổi sau 2 tháng không tìm được việc làm sẽ không còn được coi là thất nghiệp, nay hủy bỏ.

- Những người hưởng trợ cấp cơ bản chờ tìm việc nay không áp dụng tiền trợ cấp thất nghiệp II (Hartz IV) hoặc hưởng tiền xã hội Sozialgeld, mà thống nhất chuyển sang hưởng Tiền Công dân. Các cơ quan chức năng có nhiệm vụ chuẩn bị các mẫu thủ tục thực hiện với thời hạn hoàn thành đến giữa năm 2023.

- Nếu do nhận việc làm có đóng bảo hiểm xã hội và thu nhập trang trải đủ cuộc sống dẫn tới tiền trợ cấp đã cấp vượt quá tiêu chuẩn trợ cấp được hưởng, thì không bắt buộc phải hoàn trả một lần như trước đây, mà được trả dần ở mức mỗi lần chỉ bằng 10% tổng số tiền phải hoàn trả.

(Còn tiếp)

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Người Việt

Cư trú

Tin nóng

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang