Luật Cơ hội Cư trú Đức Chancen-Aufenthaltsrecht có hiệu lực: Giúp người tạm dung được ở lại Đức – Kinh nghiệm áp dụng nhanh chóng ở Leipzig


Điều kiện để được cấp giấy phép cư trú Aufenthaltserlaubnis và quyền ở lại Bleiberecht

Ngày 02.12.2022, Quốc hội Đức Bundestag đã thông qua Luật Cơ hội Cư trú nhằm tạo điều kiện pháp lý được ở lại Đức lâu dài cho những người tạm dung, tức đang ở Đức nhưng chưa có giấy phép cư trú.

Đối tượng được cấp: Thời hạn giấy phép quyền cư trú ở Đức cấp lần đầu là 18 tháng. Điều kiện được cấp là người nước ngoài tại thời điểm ngày 31.10.2022 đã được cấp tạm dung Duldung hoặc tương tự ít nhất 5 năm. Nghĩa là đã ở Đức ít nhất từ ngày 31.10.2017.

Không được hưởng quyền ở lại trên là những người phạm tội hình sự bị tuyên án và những người tránh được lệnh trục xuất do cố tình khai báo nhân thân sai. Đối với các thành viên của gia đình thuộc diện xét cấp quyền ở lại trên không tính đến điều kiện thời gian 5 năm đã ở Đức.

Điều kiện bản thân người đệ đơn: Các điều kiện tiên quyết về nhân thân để có quyền ở lại bao gồm:

- Đảm bảo sinh kế Lebensunterhaltssicherung.

- Có kiến thức về tiếng Đức.

- Có giấy xác nhận nhân thân.

- Những người không bảo đảm các điều kiện trên, không được áp dụng Luật Cơ hội Cư trú, thì vẫn giữ nguyên diện lưu trú cũ, Duldung hoặc tương tự mà đã được cấp.

Thành phố Leipzig cho phép đệ đơn qua mạng và tổ chức hội nghị thông tin

Chính quyền thành phố Leipzig rút được kinh nghiệm từ sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, trong vấn đề tiếp nhận người Ukraine nhập cư vào Đức trong thời gian qua, lấy đó áp dụng trong việc thực hiện Luật Cơ hội Cư trú.

Theo đó, ở cấp thành phố, Luật Cơ hội Cư trú, ngoài việc thực hiện các thủ tục nhanh chóng tại Sở Ngoại kiều, còn tổ chức các điểm tư vấn trực tiếp cũng như cung cấp các nơi phục vụ cho hòa nhập như học tiếng Đức, xin việc.

Do đó, thành phố Leipzig đang lên kế hoạch trong nửa cuối tháng này cho phép người đáp ứng điều kiện cấp giấp phép cư trú theo Luật Cơ hội Cư trú được đệ đơn trực tuyến (xem hướng dẫn theo đường Link bằng tiếng Đức => www.leipzig.de/auslaenderbehoerde). Ngoài ra, ai cần biết thủ tục điều kiện cách thứ để được cấp giấy phép cư trú theo Luật Cơ hội Cư trú có thể tham gia các buổi hội nghị tư vấn được thành phố tổ chức từ tháng 2.

Trên cổng thông tin điện tử www.leipzig.de/auslaenderbehoerde, người nộp đơn sẽ tìm thấy thông tin về thủ tục trình tự và điều kiện để đệ đơn xin cấp giấp phép cư trú theo Luật Cơ hội Cư trú. Nhờ đó có thể đệ đơn nhanh chóng thuận tiện không bị vướng mắc. Sau khi Sở Ngoài kiều xử lý xong, họ sẽ gửi thư đến người đệ đơn, mời tới trụ sở để nộp ảnh sinh học và kí nhận.

Dự kiến tới 137.373 người nước ngoài được cấp giấy phép cư trú theo Luật Cơ hội Cư trú

Luật mới trên nhằm ngăn chặn tồn đọng những người bị tạm dung Duldung. Tính đến ngày Luật Cơ hội Cư trú có hiệu lực, toàn Liên bang Đức có tới 248,182 người nước ngoài thuộc diện tạm dung hoặc tương tự. Trong số đó có tới 137.373 người đã sống ở Đức ít nhất 5 năm. Tại Leipzig, có chừng 1.400 người dự kiến sẽ đáp ứng các yêu cầu của Luật Cơ hội Cư trú.

(Xem thêm:

=> Luật Đức mới từ tháng 01.2023 - Kỳ III Tiền công dân (Bürgergeld) thay thế Hartz IV, trợ cấp xã hội trước đây (Phần 2).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang