Luật Đức mới từ tháng 01.2023 - Kỳ III Tiền công dân (Bürgergeld) thay thế Hartz IV, trợ cấp xã hội trước đây (Phần 2)


Quy định mới về phần thu nhập không bị khấu trừ vào tiêu chuẩn Tiền Công dân

Bất kỳ ai có thêm thu nhập đều được quyền giữ lại nhiều hơn so với quy định trước đây, kể từ ngày 01.07.2023, bởi mức khấu trừ thu nhập đó vào Tiền Công dân được giảm xuống. Chẳng hạn nếu làm việc có thu nhập từ 520 đến 1.000 euro/tháng, thì 30% trong số đó không bị khấu trừ vào Tiền Công dân. Điều đó có nghĩa được tăng thêm 90 euro so với quy định khấu trừ trước đây. Những người trẻ tuổi được phép giữ lại toàn bộ thu nhập từ công việc làm thêm ở trường cũng như thu nhập từ đào tạo nghề, nếu thu nhập chỉ đến giới hạn làm thêm hiện tại là 520 euro. 

Quy định về học hàm thụ Qualifizierung và học tại chức Weiterbildung

Với Tiền Công dân, những người học hàm thụ tức học nghề nghiệp chuyên sâu hơn, hoặc học tại chức, tức học mở rộng thêm trong thời gian có việc làm, đều được khuyến khích. Nguyên tắc “đào tạo được ưu tiên hơn làm thêm” được áp dụng, tức nhà nước khuyến khích tranh thủ thời gian học hơn là tranh thủ thời gian làm thêm. Theo đó, từ ngày 01.07.2023, bất kỳ ai muốn trở lại học nghề để có bằng cấp học nghề sẽ được cấp học bổng cho toàn bộ thời gian đào tạo trong ba năm thay vì hai năm như áp dụng trước đây. Bất kỳ ai lần đầu tiên cần học mở rộng các kỹ năng cơ bản của mình như kỹ năng đọc, toán hoặc công nghệ thông tin đều có thể nhận được học bổng. Ngoài ra, còn được nhận một khoản trợ cấp học tại chức hàng tháng trị giá 150 euro/tháng cho đến khi tốt nghiệp. Và những người tham gia vào các chương trình đào tạo để có thể tìm được việc làm lâu dài, còn được nhận một khoản tiền thưởng công dân Bürgergeld-Bonus là 75 euro mỗi tháng.

Phối hợp giữa hưởng Tiền Công dân với hòa nhập vào thị trường lao động Integrationsfachkräften

Thỏa thuận hòa nhập thị trường lao động trước đây được quy định trong Bộ Luật Xã hội quyển II SGB II nay được thay thế bằng kế hoạch hợp tác Kooperationsplan, trong đó những người hưởng Tiền Công dân được yêu cầu thực hiện các biện pháp hòa nhập vào thị trường lao động. Kế hoạch này không như trước đây quy định các hậu quả pháp lý nếu không thực hiện mà đưa ra một chương trình thực hiện cụ thể. Nó chỉ là một hướng dẫn giúp người hưởng Tiền Công dân trong quá trình hòa nhập vào thị trường lao động, được quy định trong Luật Tiền Công dân.

Ngoài ra, những quy định sau đây được áp dụng: Có thể bị cắt giảm Tiền Công dân trong trường hợp vi phạm trách nhiệm đối với người hưởng Tiền Công dân hoặc không báo cáo kịp thời. Nếu có vấn đề hoặc mâu thuẫn phát sinh liên quan đến việc xây dựng kế hoạch hợp tác, sẽ được áp dụng cơ chế trọng tài Schlichtungsmechanismus (tức thỏa thuận giữa người hưởng Tiền Công dân với cơ quan cấp phát).

Xử lý các vi phạm quy định tiền công dân

Có thể giảm mức Tiền Công dân trong trường hợp vi phạm trách nhiệm Pflichtverletzungen đối với người thụ hưởng hoặc không báo cáo Meldeversäumnissen ngay từ khi bắt đầu được cấp. Nếu không báo cáo, tiêu chuẩn cơ bản của Tiền Công dân sẽ bị cắt giảm 10% trong một tháng. Trong trường hợp vi phạm trách nhiệm lần đầu, chẳng hạn như từ chối lịch mời nhận việc làm hợp lý, tiêu chuẩn cơ bản sẽ giảm 10% trong một tháng. Trong trường hợp vi phạm trách nhiệm tiếp lần thứ hai, sẽ giảm 20% cho hai tháng và vi phạm lần thứ ba giảm 30% trong ba tháng.
Không áp dụng hình phạt cắt giảm tiếp theo sau lần 3 vi phạm. Hình phạt luôn được kiểm tra chính xác trong từng trường hợp cụ thể, và cần phải tính đến những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. 

Chi phí ở và sưởi ấm vẫn được cấp tiếp tục không bị cắt giảm. Trong trường hợp cắt giảm đối với những người hưởng Tiền Công dân trẻ tuổi, họ sẽ nhận được lời mời tư vấn để tránh vi phạm tiếp và không còn bị cắt giảm tiếp tục. Quy định trên xuất phát từ án quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang được đưa vào văn bản luật Tiền Công dân.

(Xem thêm:

=> Luật Đức mới từ tháng 01.2023 - Kỳ III Tiền công dân (Bürgergeld) thay thế Hartz IV, trợ cấp xã hội trước đây - Phần 1).

 Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Người Việt

Cư trú

Tin nóng

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang