Những điểm khác biệt giữa tiền công dân với Hartz IV và trợ cấp xã hội cần biết

Từ 01.01.2023 Đức áp dụng Tiền Công dân thay thế tiền trợ cấp thất nghiệp bậc II Hartz IV và trợ cấp xã hội Sozialgeld. Chúng khác nhau ở những điểm sau đây:

Khác nhau trong từng tiêu chuẩn cụ thể

Đối với tiền Hartz IV, Trung tâm việc làm Jobcenter chi trả những chi phí nhất định, như tiền thuê nhà hoặc chi phí sưởi ấm, theo một ngưỡng giới hạn nhất định.

Ngược lại, tiền công dân không áp dụng giới hạn tiền thuê nhà trong hai năm đầu tiên. Ngoài ra còn một số chi phí nhất định cũng do trung tâm việc làm gánh chịu, như chi phí sưởi ấm được chi trả với mức thích hợp do Jobcenter tự quyết định.

Trong trường hợp Hartz IV, tiêu chuẩn cơ bản Regelsatz 449 euro/tháng. Tiền công dân tiêu chuẩn cơ bản 502 euro/tháng.

Tiền công dân dựa tính dựa trên tỷ lệ lạm phát dự báo sắp tới. Trong khi đó, tiền Hartz IV, tính theo mức thay đổi bình quân tiền lương toàn Liên bang hàng năm. Hậu quả, nếu lạm phát xảy ra, người hưởng Hartz IV không nhận được nhiều tiền hơn cho đến một năm sau đó.

Nếu hưởng Hartz IV, khi chuyển chỗ ở, sẽ chỉ nhận được trợ cấp nhà ở Wohngeld và phụ phí tiền nhà nếu trung tâm việc làm chấp thuận. Còn khi hưởng tiền công dân muốn chuyển đến một căn hộ đắt tiền hơn, trước tiên phải được trung tâm việc làm chấp thuận.

Khác nhau giữa giới hạn thu nhập và xử phạt

Ngay cả với tiền công dân, vẫn có những biện pháp phạt và giới hạn thu nhập cần biết để có thể đệ đơn xin cấp, tương tự như Hartz IV, chỉ khác nhau trong từng tiêu chuẩn cụ thể.

Nếu có tài sản vượt quá ngưỡng giới hạn nhất định, đối với Hartz IV trước tiên phải sử dụng hết mức vượt quá giới hạn, thì mới có thể nhận được Hartz IV. Giới hạn tài sản Hartz IV quy định là 10.050 euro. Đối với tiền công dân cũng vậy, nhưng với giới hạn cao hơn 15.000 euro. Ngoài ra, khi đệ đơn phải đính kèm một bản tự khai báo tài sản hiện có, để ngăn chặn việc lạm dụng tiền công dân. Mặt khác, nếu tài sản ở mức ít hơn 60.000 euro vẫn được coi là người nghèo nghĩa là được quyền hưởng tiền công dân trong hai năm đầu tiên. Nói cách khác hai năm này, ngưỡng tài sản được tăng lên. Sau 2 năm trở lại ngưỡng 15.000 Euro.

Nếu hưởng Hartz IV, diện tích căn hộ đối với người độc thân không được vượt quá 50 mét vuông. Với hai người, tăng lên 60 mét vuông. Trong trường hợp tiền của công dân, quy định ngưỡng diện tích nhà ở chỉ áp dụng sau 2 năm với tiêu chuẩn nhà ở có hiệu lực tại thời điểm đó.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang