Luật Đức mới từ tháng 9.2022 - Phần I: Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục nhận tiền hỗ trợ giá năng lượng cao 300 Euro

 

Tóm tắt

- Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần Die Energiepreispauschale (EPP) nhằm mục đích bù đắp giá năng lượng tăng.

- Tất cả những người lao động đều có thể nhận được số tiền 300 Euro một lần, ngay cả những người làm thêm.

- Thời điểm bắt đầu thanh toán 01.09.2022. Nếu ai không nhận được, có thể khấu trừ vào thuế khai báo cho năm 2022.

Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần (EPP)

Đầu tiên do đại dịch Covid-19 và sau đó là chiến tranh Nga xâm lược Ukraine đã đẩy giá hàng hoá lên cao. Do giá năng lượng tăng mạnh, Chính phủ Liên bang đã đưa ra nhiều gói cứu trợ khác nhau, một trong số đó là tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao (EPP) 300 Euro. Khoản thanh toán một lần này sẽ được trả cho tất cả những người lao động vào năm 2022, bắt đầu từ tháng 9.

Tiêu chuẩn hưởng EPP 300 Euro

Tiền EPP 300 Euro được trả cho bất kỳ người lao động nào, đang làm việc vào ngày 01.09.2022 và có bậc thuế lương từ 1 đến 5. Điều đó có nghĩa bao gồm tất cả người lao động,  toàn thời gian, bán thời gian, hay làm thêm. Học viên, sinh viên làm việc hưởng lương, công chức, thẩm phán và binh lính cũng đủ điều kiện hưởng tiền hỗ trợ này.
Trong trường hợp các cặp vợ chồng đã kết hôn, mỗi người phối ngẫu đều nhận được 300 Euro, với điều kiện cả hai đều có việc làm.

Những người nhận trợ cấp thay thế tiền lương đều được nhận EPP

Kể cả trước đó hưởng tiền Kug, cũng như người hưởng tiền ốm, tiền nghỉ do thai sản hoặc tiền cha mẹ Elterngeld.

Những người làm thêm đều được hưởng tiền EPP

Về nguyên tắc, tất cả những người làm thêm năm 2022 đều được hưởng. Đối với công việc làm thêm 450 Euro (520 Euro từ tháng 10.2022), đều được nhận EPP. Tuy nhiên, không được làm song song với công việc chính (toàn thời gian hoặc bán thời gian). Nghĩa là bất cứ ai ngoài công việc chính còn làm thêm, thì không thể hưởng EPP hai lần (1 cho làm thêm, một cho làm toàn phần, hay bán phần). Chủ lao động có thể yêu cầu người làm thêm phải cam kết không làm toàn phần hay bán phần, hay làm thêm ở nơi khác, khi làm thêm được cấp tiền EPP cùng với tiền lương cho công việc làm thêm đó.

Nếu người sử dụng lao động không trả EPP trực tiếp, người lao động có thể nhận được EPP thông qua tờ khai thuế năm 2022.

Người hưu trí không được hưởng tiền EPP

Bất cứ ai đã hưởng lương hưu tuổi già của mình và không có thu nhập bổ sung đều không được hưởng EPP. Chính phủ biện minh cho quy định trên là do lương hưu đã được tăng từ tháng 07.2022 lên 5,35% ở phiá Tây và 6,12% ở phiá Đông.  Nếu người hưu trí muốn hưởng EPP thì phải đi làm việc trở lại, có bảng lương.

Sinh viên được hưởng EPP khi làm thêm

Về nguyên tắc, sinh viên và người hưu trí không được hưởng EPP. Nhưng nếu họ làm thêm vào năm 2022, cũng được hưởng EPP.

Người tự hành nghề Selbstständige được hưởng EPP

Những người kinh doanh dưới hình thức tự hành nghề, như nông dân, lâm nghiệp, những người làm nghề tự do, như nhà báo, ca sỹ, dịch thuật..., cũng được hưởng tiêu chuẩn EPP. Đối với họ, tiêu chuẩn 300 Euro được khấu trừ vào thuế phải đóng khi khai báo thuế 2022. Trong một số trường hợp, các tiểu bang  sẽ gửi thông báo thanh toán tiêu chuẩn 300 Euro bằng cách  khấu trừ vào tiền thuế trả trước trong năm. Nếu những người tự kinh doanh không phải trả trước hoặc trả dưới 300 Euro, thì khoản tiền EPP sẽ được khấu trừ vào thuế 2022 khi khai báo thuế.

Thủ tục nhận tiền EPP

Có 2 cách: Hoặc chủ lao động thanh toán hoặc thông qua khai báo thuế.

Thủ tục rất đơn giản, người hưởng tiền EPP không phải làm bất cứ thủ tục gì để nhận được 300 Euro. Điều kiện tiên quyết: Phải có hợp đồng lao động vào ngày 01.09.2022. Bất kỳ ai đang làm việc vào ngày này sẽ tự động nhận được khoản tiền EPP cùng với tiền lương trực tiếp từ người sử dụng lao động. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp đang hưởng tiền cha mẹ hoặc tiền ốm đau. Tất cả những người còn lại đều phải thông qua khai báo thuế, để khấu trừ vào tiền thuế phải đóng. 

Cách thức nhận tiền EPP khi vừa lao động toàn phần, vừa làm thêm

Tại thời điểm ngày 01.09.2022 vừa làm thêm vừa lao động toàn phần, thì chủ lao động toàn phần phải trả EPP.

Cách thức nhận EPP khi hưởng tiền cha mẹ

Tại thời điểm ngày 01.09.2022 đang hưởng tiêu chuẩn tiền cha mẹ, tiêu chuẩn tiền EP do chủ lao động thanh toán

Ngày 01.09.2022 được coi là thời điểm xét trả tiền EPP cho người hưởng lương hưu

Nếu bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày đó, sẽ không được hưởng tiền EPP.

Nhận tiền EPP khi hưởng tiền thất nghiệp

Từ ngày 01.09.2022 nếu hưởng tiền hưu trí thì chỉ được trả tiền EPP khi khai báo thuế 2022.

Cách thức chủ lao động hạch toán tiền EPP và thanh toán với thuế vụ

Thanh toán EPP cho người lao động được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp. Khoản đó được Sở Tài chính thanh toán trả lại thông qua khai báo thuế lương, được hạch toán vào thu nhập của doanh nghiệp. Kết quả lấy thu trừ đi chi sẽ bằng không.

Nếu tổng EPP trả cho nhân viên vượt quá tổng số tiền thuế  chủ lao động phải trả cho cơ quan thuế thì số tiền vượt quá sẽ được cơ quan thuế hoàn trả cho người sử dụng lao động.

Lao động làm thêm phải viết giấy cam kết khi nhận tiền EPP

Nếu người sử dụng lao động muốn thanh toán EPP cho những người làm thêm, họ phải yêu cầu người lao động viết giấy cam kết chỉ làm việc ở doanh nghiệp này (Erste Dienstverhältnis). Có thể sử dụng mẫu xác nhận tiếng Đức, theo đường Link => Muster-Vorlage – Bestätigung des ersten Dienstverhältnisses.  

Lịch thanh toán tiền EPP

Tất cả nhân viên sẽ tự động nhận được tiền từ người sử dụng lao động vào tháng 9.2022 cùng lúc với tiền lương của họ.

Nếu nhận tiền thông qua khai báo thuế, trước tiên phải nộp báo cáo thuế 2022. Khoản tiền EPP sau đó sẽ được khấu trừ vào tiền thuế phải trả hoặc được cấp nếu tiền thuế phải đóng thấp hơn tiền EPP.

Tiền EPP phải đóng thuế thu nhập

EPP là thu nhập nên phải chịu thuế thu nhập, nên chủ lao động sẽ thanh toán trong phiếu lương là Brutto, đồng thời khấu trừ tiền thuế tính trên 300 Euro EPP, phần còn lại là tiền lương Netto trả cho người lao động. Cách tính này  giống như tiền thưởng Giáng sinh vậy.

Mức lương càng cao, tiền EPP bị khấu trừ thuế càng nhiều

Tiền trợ cấp EPP thuộc thu nhập tính thuế. Vì vậy, với những người có thu nhập cao, tỷ suất thuế thu nhập cao theo, thì EPP 300 Euro bị khấu trừ nhiều hơn so với người chịu tỷ suất thuế thấp. Chỉ những người có tổng thu nhập chịu thuế dưới mức thu nhập cơ bản năm nay (thu nhập được miễn thuế) là 10.347 Euro/năm mới được hưởng toàn bộ số tiền EPP.

(Xem thêm:

=> Luật Đức mới tháng 08.2022 - Phần I: Quy định mới về hợp đồng lao động ).

Viet Duc Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Người Việt

Cư trú

Tin nóng

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang