Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ VI - Bảy thời hạn khai báo thuế quan trọng từ 15.12.2022 đến 15.02.2023, cần chú ý chuẩn bị kịp thời


Ngày 15.12.2022: Đệ đơn xin chứng nhận lỗ tại ngân hàng

Bất kỳ ai có tài khoản lưu ký (gửi qua ngân hàng lấy lãi) tại nhiều ngân hàng khác nhau nếu bị thua lỗ tại một trong các ngân hàng thông qua việc bán cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư, trong khi thu thu lãi tại ngân hàng khác, đều có thể nộp đơn xin bù trừ giữa các khoản lãi và lỗ này theo mẫu Phụ lục KAP trong hồ sơ khai thuế năm 2022. Tuy nhiên, tiền thua lỗ Verlustbescheinigung phải đệ đơn xin giấy chứng nhận tại ngân hàng tiền gửi bị thua lỗ. Thời hạn cuối cùng là ngày 15.12.2022.

Ngày 31.12.2022: Cơ hội cuối cùng để khai thuế thu nhập tự nguyện của năm muộn nhất 2018

Bất kỳ ai không có trách nhiệm khai thuế nhưng vẫn muốn khai thuế để được hòan trả phần thuế đã bị khấu trừ tự động thì phải nộp hồ sơ khai thuế. Trong năm nay chỉ còn thời hạn khai thuế cho năm 2018. Nghĩa là các năm trước đó đã hết hạn. Thống kê cho thấy, những người khai thuế tự nguyện được hoàn trả bình quân khoảng 1.000 euro/năm. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là 31.12.2022 phải đến Sở Tài chính hoặc thông qua cổng thông tin điện tử  Elster chậm nhất trong ngày trên.

Ngày 01.01.2023: Thời điểm ghi lịch trình sử dụng ô tô của công ty

Bất kỳ ai sử dụng ô tô công ty từ nhiều năm nay phục vụ một phần cho mục đích cá nhân bị tính phần thu nhập phải chịu thuế theo quy tắc 1% Ein-Prozent-Regelung nay không muốn áp dụng quy tắc đó nữa, thì phải lập sổ theo dõi hành trình của xe.

Sổ hành trình này phải bắt đầu ghi chép từ ngày 01.01.2023 cho từng xe của công ty, trong đó phải ghi đầy đủ các chuyến chạy xe phục vụ cho công ty, các chuyến phục vụ cá nhân, chạy từ nhà tới nơi làm việc và giữa các nơi ở (nếu có hơn 1 chỗ ở), tổng số km chạy xe ghi vào sổ phải đúng bằng trên đồng hồ hiện thị km ở xe. Vào cuối năm 2023, người sử dụng xe có thể so sánh liệu quy tắc 1% hay lập sổ theo dõi hành trình xe có lợi, thì được quyền tự chọn phương pháp nào có lợi cho mình hơn.

Ngày 10.01.2023: Thời hạn khai báo trước thuế doanh thu tạm tính Umsatzsteuer-Voranmeldung cuối cùng của năm 2022

Các doanh nghiệp khai báo thuế theo phương pháp lấy thu bù chi (tức lấy thực thu trừ đi thực chi, không tính các khoản nợ lẫn nhau), thì chỉ những khoản thực thu và thực chi nào thực hiện đến hết ngày 31.12.2022 mới được đưa vào hạch toán lời lỗ. Ngoại lệ: Nếu thuế doanh thu tạm tính tháng 12 chuyển khoản cho Sở Tài chính trước ngày 10.01.2023 thì vẫn được hạch toán vào năm 2022.

Ngày 31.01.2023: Nộp tờ khai thuế nhà đất Grundsteuererklärung

Bộ Tài chính Liên bang đã gia hạn thời hạn nộp tờ khai thuế nhà đất cho chủ sở hữu nhà đất lẽ ra vào ngày 31.10.2022 được kéo dài tới ngày 31.01.2023. Vì đã gia hạn như trên, nên ai nộp tờ khai thuế sau thời hạn trên đều bị cộng thêm tiền phạt nộp muộn.

Ngày 10.02.2023: Đơn xin gia hạn khai thuế doanh thu tạm tính Umsatzsteuer-Voranmeldungen

Bất kỳ ai có trách nhiệm khai thuế doanh thu tạm tính đều có thể đệ đơn xin gia hạn thêm 1 tháng. Thời hạn nộp đơn cuối cùng là ngày 10.02.2023. Trong trường hợp này, thời hạn nộp tờ khai thuế và chuyển ngân tiền thuế được quyền muộn hơn một tháng so luật định. Điều kiện để được cơ quan thuế phê duyệt đơn đệ trình là phải trả trước (tạm ứng) cho sở tài chính chậm nhất vào ngày 10.02.2023, một khoản tiền bằng 1/11 tổng thuế doanh thu tạm tính đã đóng năm 2022.

Ngày 15.02.2023: Thanh toán thuế môn bài tạm tính Gewerbesteuer-Vorauszahlungen quý I/2023

Vào ngày 15.02.2023, chính quyền địa phương hạch tóan các khoản thuế môn bài tạm tính cho quý đầu tiên của năm 2023. Nếu người đóng thuế nhận thấy, các khoản thanh toán tạm tính năm qua quá cao so với thực tế, được quyền đệ đơn xin giảm, hạn chót ngày 15.02.2023. Quan trọng: Đơn đệ trình không nộp cho thành phố, mà cho thuế vụ (Finanzamt).

(Xem thêm:

=> Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ V – Mobil nhận được SMS hú còi báo động; Lịch tầu Deutsche Banh mùa Đông từ tháng 12.2022).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Người Việt

Cư trú

Tin nóng

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang