Luật Đức mới tháng 03.2023 - Phần II: Hỏi đáp về trợ giá năng lượng cho sinh viên từ giữa tháng 3

Sinh viên và học nghề chuyên sâu sẽ sớm nhận được tiền trợ giá năng lượng đổ đồng một lần là 200 euro, khi nộp đơn.

Đây thuộc loại trợ giá đổ đồng nào?

Quyền được hưởng trợ giá năng lượng một lần với số tiền đổ đồng 200 euro là những sinh viên có tên nhập học tại một trường đại học ngày 01.12.2022 hoặc học sinh học nghề chuyên sâu Fachschulklassen oder Berufsfachschulklassen có danh sách tại thời điểm trên.

Tính ra, gần ba triệu sinh viên và 450.000 học sinh học nghề chuyên sâu ở Đức được hưởng triền trợ giá trên.

Tiền trợ giá năng lượng không phải chịu thuế thu nhập, cũng không được cộng vào thu nhập khác thành tổng thu nhập, không phải trích đóng các khoản phí an sinh xã hội.

Thuộc diện được hưởng bao gồm những đối tượng cụ thể nào?

Những người sau đây được hưởng mức giá năng lượng cố định một lần là 200 euro:

- Sinh viên.

- Học sinh các lớp học nghề Fachschulklasse, tốt nghiệp khóa học này được quyền học tiếp lớp học nghề chuyên sâu berufsqualifizierende Berufsausbildung.

- Học sinh các lớp học nghề chuyên ngành Berufsfachschulklassen hoặc học nghề nói chung với ít nhất 2 năm đào tạo để có thể theo học tiếp một lớp học nghề chuyên sâu.

- Những học sinh học các khóa đào tạo tương đương các dạng thức đào tạo nói trên.

Tại sao việc thanh toán cần nhiều thời gian?

Để thanh toán cần dữ liệu của người đệ đơn, chẳng hạn dữ liệu ngân hàng, không có sẵn trong hồ sơ sinh viên học sinh, không đơn giản như đối với những người về hưu chẳng hạn, họ thường xuyên nhận được lương hưu chuyển vào tài khoản, nên dữ liệu tài khoản có sẵn. Do đó, sinh viên và học sinh phải đệ đơn để cung cấp các dữ liệu cần thiết.

Tính ra nhà nước phải trợ giá cho khoảng 3,5 triệu học sinh sinh viên ở 16 tiểu bang tại hơn 4.000 cơ sở giáo dục khác nhau chưa từng thực hiện thủ tục trợ cấp nào như vậy. Do đó, cần quy định thống nhất thủ tục hồ sơ đệ đơn và thanh toán. Các tiểu bang cũng phải tự ban hành các văn bản pháp lí để thực hiện quy trình thanh toán ở tiểu bang mình.

Có thể nộp đơn xin cấp tiền trợ giá ở đâu?

Chính phủ Liên bang và tiểu bang đã cùng nhau phát triển một nền tảng ứng dụng kỹ thuật số mà qua đó có thể đệ đơn yêu cầu thanh toán. Chi phí này do Liên bang gánh chịu. Nền tảng trực tuyến dự kiến áp dụng bắt đầu vào nửa cuối tháng Hai.

Các tiểu bang chịu trách nhiệm thanh toán. Nghĩa là từng tiểu bang chịu trách nhiệm tạo ra cơ sở pháp lý và bộ máy phục vụ cho đăng ký và thanh toán. Mẫu đơn xin trợ giá thống nhất trên toàn Liên bang và có thể đệ trình từ giữa tháng ba cho tất cả những người thuộc diện được trợ cấp.

Ngoài ra học sinh sinh viên còn được hỗ trợ những gì?

Cải cách BAföG: Chính phủ Liên bang đã đưa ra một cải cách BAföG, có hiệu lực vào ngày 01.08.2022. Theo đó, sinh viên và học sinh được hưởng lợi từ những cải thiện đáng kể về các khoản học bổng và trợ cấp trong kì học Đông này.

Trợ cấp sưởi ấm Heizkostenzuschüsse: Do giá năng lượng tăng, Chính phủ Liên bang đã quyết định trợ cấp hai chi phí sưởi ấm. Phụ phí sưởi ấm đầu tiên cấp cho sinh viên và học sinh nhận BAföG và sống bên ngoài nhà của cha mẹ họ là một khoản tiền 230 euro đã được thanh toán. Trợ cấp chi phí sưởi ấm thứ hai cấp cho sinh viên và học sinh hưởng BAföG là 345 euro, đã được thực hiện từ giữa tháng Giêng. Lịch thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc từng tiểu bang.

Trợ giá năng lượng một lần Energiepreispauschale: Vào tháng 09.2022, người lao động thuộc diện phải đóng thuế thu nhập được nhận một khoản tiền trợ giá năng lượng đổ đồng 300 Euro trả cùng với tiền lương. Bất cứ học sinh sinh viên nào vừa học vừa làm có lương và sống ở Đức cũng nhận được khoản tiền này.

Còn tiếp

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang