Học nghề ở Đức cần biết: Đạo luật đào tạo nghề nâng cao Weiterbildungsgesetz và Cam kết Đảm bảo đào tạo Ausbildungsgarantie từ 01.08.2024

Thị trường lao động đang thay đổi từng ngày. Ở một số vùng, toàn bộ ngành công nghiệp xưa nay nổi tiếng bỗng biến mất và các công ty mới đang thành lập chi nhánh của mình. Các công nghệ mới đang tìm đường vào nhiều công ty. Từ đó xuất hiện nhiều việc làm mới, công nghệ mới, phương tiện làm việc mới, nên Chính phủ Liên bang Đức muốn thu hút nhiều giới trẻ hơn tham gia đào tạo nâng cao tay nghề phù hợp với việc làm trong tương lai. Theo đó, Chính phủ liên bang hỗ trợ các công ty, nhân viên và học viên bằng Đạo luật đào tạo nghề nâng cao Weiterbildungsgesetz và Cam kết Đảm bảo đào tạo Ausbildungsgarantie.

Quy phạm đào tạo nghề nâng cao và cam kết bảo đảm đào tạo

Mục tiêu Cam kết Đảm bảo đào tạo là cung cấp cho tất cả những người trẻ tuổi chưa có trình độ chuyên môn một cơ hội được đào tạo đầy đủ, tốt nhất tại xí nghiệp đào tạo. Tuy nhiên, bất kỳ ai không tìm được xí nghiệp đào tạo dù đã nỗ lực rất nhiều, từ ngày 01.08.2024, sẽ được đào tạo bên ngoài xí nghiệp. Các cơ quan tuyển dụng và trung tâm việc làm có thể cung cấp cho những người trẻ tuổi, những người sống ở những vùng có ít nơi đào tạo, được đào tạo bên ngoài xí nghiệp.

Cho đến nay, chỉ những thanh niên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn về mặt xã hội, khuyết tật và những người bỏ học mới có thể tham gia đào tạo bên ngoài xí nghiệp. Chính phủ Liên bang hiện đang mở rộng đối tượng thuộc diện trên. Đào tạo nghề bên ngoài diễn ra tại cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, mục đích chỉ thực hiện thời kì quá độ chuyển sang đào tạo tại xí nghiệp. Nếu thành công, những người trẻ tuổi được tiếp tục hướng dẫn bởi cơ sở đào tạo.

Tiêu chuẩn trợ cấp chi phí đi lại, ăn ở

Ngay từ tháng 04.2024, các bạn trẻ đã có thể hoàn thành các khóa thực tập định hướng nghề nghiệp Berufsorientierungspraktika và từ đó biết trước công việc hàng ngày và nội dung của một khóa đào tạo. Các cơ quan tuyển dụng có thể chi trả chi phí đi lại và ăn ở cho thời gian thực tập từ một đến sáu tuần. Có thể đệ đơn xin trợ cấp tại sở lao động Agentur hoặc trung tâm việc làm Jobcenter trước khi bắt đầu thực tập.

Thực tập sinh phải chuyển nơi ở tới vùng thực tập, kể từ ngày 01.04.2024, Sở Lao động gánh trợ cấp trang trải chi phí cho hai chuyến thăm gia đình mỗi tháng trong năm đào tạo đầu tiên. Các học viên có thể nộp đơn xin trợ câp tại cơ quan việc làm hoặc sở lao động. Hỗ trợ tài chính này nhằm mục đích giúp những người trẻ tuổi tham gia đào tạo dễ dàng hơn, ngay cả khi công ty đào tạo ở khu vực khác.

Ở Đức, hiện có 1,6 triệu người trong độ tuổi từ 20 đến 29 chưa hoàn thành chương trình đào tạo nghề. Đó là lý do tại sao Chính phủ liên bang áp dụng chính sách Cam kết Đảm bảo đào tạo Ausbildungsgarantie.

Theo kịp sự thay đổi

Với Đạo luật đào tạo nâng cao Weiterbildungsgesetz, Chính phủ Liên bang muốn tạo ra các công cụ cần thiết để hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ. Đạo luật trên dễ dàng áp dụng hơn ngay từ tháng 04.2024. Các ưu đãi rõ ràng hơn và – không giống như trước đây – dành cho tất cả các công ty. Tỷ lệ trợ cấp cố định cũng làm cho việc tài trợ đào tạo trở nên minh bạch hơn và giúp các cơ quan tuyển dụng thực hiện dễ dàng hơn.

Từ ngày 01.04.2024, tiền tài trợ đào tạo chuyên sâu das Qualifizierungsgeld cấp cho các xí nghiệp đào tạo thực hành giữ chân công nhân lành nghề của họ trong công ty thông qua đào tạo chuyên sâu Qualifizierung tại xí nghiệp của mình. Số tiền này được trả cho nhân viên như một khoản bồi dưỡng trong quá trình đào tạo. Những người có việc làm đang bị nguy cơ thải hồi được hưởng lợi, nhờ đào tạo chuyên sâu. Điều kiện tiên quyết là việc đào tạo chuyên sâu sẽ giúp họ đảm bảo việc làm trong tương lai trong công ty.

Điều kiện để hưởng tiền đào tạo chuyên sâu Qualifizierungsgeld

Yêu cầu cơ bản là nhu cầu về trình độ chuyên môn liên quan đến đòi hỏi thay đổi cơ cấu của một bộ phận đáng kể lực lượng lao động của công ty ở mức 20% nếu công ty có ít nhất 250 nhân viên, 10% nếu dưới 250 nhân viên. Đối với công ty có dưới 10 nhân viên, chỉ cần có văn bản khai báo của công ty là đủ.

Ngoài ra, còn phải đáp ứng các yêu cầu: Quá trình đào tạo nâng cao bao gồm hơn 120 giờ. Có thể diễn ra toàn thời gian, bán thời. Công ty phải được phê duyệt tài trợ từ một trường đào tạo. Với tư cách là người sử dụng lao động, công ty phải nộp đơn xin trợ cấp tiêu chuẩn bằng văn bản không muộn hơn ba tháng trước khi bắt đầu đào tạo nghề nâng cao Weiterbildung.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang