Đạo luật Nhập cư Lao động chuyên ngành mới - Những quy phạm có hiệu lực từ tháng 03.2024: Phần III Việc làm của sinh viên và học sinh học nghề; Làm việc ngắn hạn

Việc làm của sinh viên và học sinh học nghề

Tăng cơ hội việc làm cho sinh viên nước ngoài

Cơ hội việc làm bán thời gian được mở rộng cho công dân nước thứ ba học tập tại Đức. Quỹ thời gian được phép làm việc hàng năm trước đây quy định tối đa 120 ngày làm việc trọn ngày, hoặc 240 ngày làm việc bán thời gian, nay được tăng lên 140 ngày làm việc trọn ngày, hoặc 280 ngày làm việc bán thời gian. Ngoài ra, quy định mới cho phép sinh viên làm việc tới tối đa 20 giờ một tuần. Mức lương và việc làm cụ thể không quy định. Công việc bán thời gian cũng có thể thực hiện được ngay từ đầu, trong thời gian chuẩn bị cho công việc học tập.

Làm việc trong thời gian đăng kí học

Các công dân nước thứ 3 được phép nhập cảnh với mục đích làm thủ tục đăng ký học tại các trường đại học Đức. Điều mới là họ được phép làm công việc bán thời gian 20 giờ một tuần trong thời gian trên.

Mở rộng khả năng cư trú để tìm kiếm trường đào tạo

Công dân nước thứ ba cũng có thể tiếp tục vào Đức để tìm kiếm trường đào tạo. Theo đó, giới hạn độ tuổi đối với những người nộp đơn sẽ được tăng từ 25 trước đây lên 35 tuổi hiện nay. Yêu cầu kỹ năng tiếng Đức được được hạ xuống mức B1 (GER). Điều này có nghĩa tăng số lượng công dân nước thứ ba có điều kiện sang Đức tìm trường đào tạo. Thời gian cư trú tối đa trước đây là 6 tháng, nay được tăng lên 9 tháng. Ngoài ra, những người có giấy phép cư trú này có thể làm việc bán thời gian 20 giờ mỗi tuần cũng như thử việc trong tối đa hai tuần.

Tăng ngưỡng thời gian được phép làm việc bán thời gian

Với luật mới, đối với tất cả các khóa đào tạo nghề, học sinh học nghề có thể làm việc bán thời gian lên tới 20 giờ mỗi tuần.

Thu hút công dân các nước thứ 3 vào Đức làm việc ngắn hạn

Những bổ sung quy phạm mới trong Đạo Luật nhập cư Lao động chuyên ngành mang lại cơ hội mới cho mọi công dân nước thứ ba sang Đức làm việc ngắn hạn, bất kể trình độ của họ như thế nào. Ngay sau khi Cơ quan Việc làm Liên bang (BA) đặt ra hạn ngạch dựa trên mức độ nhu cầu lao động khác nhau đối với một số ngành nghề kinh tế hoặc nhóm nghề nghiệp nhất định, các chủ lao động có thể nộp đơn xin giấy phép lao động hoặc phê duyệt giấy phép cư trú cho người lao động từ nước ngoài mà họ cần tuyển dụng. Điều này được cấp nếu:

-Chủ lao động bị ràng buộc bởi các thỏa ước hợp đồng lao động tập thể và người lao động được tuyển dụng theo các điều kiện làm việc trong hợp đồng đó.

-Chủ lao động cam kết trang trải đầy đủ các chi phí đi lại cần thiết cho người lao động.

-Khoản thời gian làm việc theo kế hoạch không quá 8 tháng trong vòng 12 tháng.

-Số giờ làm việc mỗi tuần ít nhất là 30 giờ.

Còn tiếp

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang