Cập nhật 19.01.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang  80,10 xuống 74,80; Chết 188 lên 241 ca


1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 37.649.808 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 37.637.807 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 12.001 ca, so với ngày trước 15.450 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 66.635 ca, so với ngày trước 73.152 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 74,8 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 80,1).

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 164.391 ca, so với ngày trước 164.153 ca, tăng 241 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 188 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 37.637.807 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 37.622.357 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 15.450 ca, so với ngày trước 17.222 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 66.635 ca, so với ngày trước 73.152 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 80,1 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 87,9).

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 164.153 ca, so với ngày trước 163.965 ca, tăng 188 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 190 ca.

=> Cập nhật Covid 19 Đức 18.01.2023: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang