Cập nhật 18.01.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 87,90 xuống 80,10; Chết 190 xuống 188 ca


1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 37.637.807 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 37.622.357 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 15.450 ca, so với ngày trước 17.222 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 66.635 ca, so với ngày trước 73.152 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 80,1 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 87,9).

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 164.153 ca, so với ngày trước 163.965 ca, tăng 188 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 190 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 37.622.357 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 37.605.135 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 17.222 ca, so với ngày trước 0 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 73.152 ca, so với ngày trước 81.917 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 87,9 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 98,4).

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 163.965 ca, so với ngày trước 163.775 ca, tăng 190 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

=> Cập nhật Covid 19 Đức 17.01.2023: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang