Tìm quên trong nhớ

Mai này ta chán không về nữa

Hàng phố có còn nhớ ta không?

Mắt biếc đánh rơi trên nóc phố

Xin giữ giùm nhau một bóng hồng

Không về, ta nợ gió heo may

Tìm nhau đâu đó một tàn cây

Còn đâu vết khắc ngày xưa nữa

Lá sấu trùm lên vạn dấu giày

Hà nội không còn người Hà nội

Hàng Bông cũng chẳng ai bán bông

Chao ơi, ta tiếc ngày xưa lắm

Eo mềm dáng thả một chiều Đông

Ta cứ tìm ta lạc mất rồi

Khước từ năm tháng đã vuột trôi

Tương tư cả gió hồ Tây cũ

Mặc gió hồ lay rợn bóng trời

Em ạ. Vận nước xoay vần quá

Cây cỏ ngày nay cũng khác rồi

Hoa sữa hình như không thơm nữa

Vì thẹn nên hương cũng rã rời?

Ta dối lòng ta. Ta dối em

Đi tìm chỉ thấy đánh rơi thêm

Chạm tay vào nhớ càng thêm nhớ

Ở giữa hồ Gươm mà mất gươm...

Nguồn FB Kiều Thị An Giang

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang