Người lao động cần biết những quy định mới về Luật Hưu trí - Phần III: Làm thêm; Thuế thu nhập; Điều chỉnh lương hưu; Cách tính lương hưu

Có thể làm việc hưởng lương tùy thích mà không bị khấu trừ vào tiền hưu, khi nghỉ hưu sớm không?

Có. Bởi từ ngày 01.01.2023, giới hạn thu nhập bổ sung đối với người nghỉ hưu sớm được quy định trong Đạo luật Nghỉ hưu linh hoạt Flexipensions đã được dỡ bỏ. Điều này có nghĩa là những người về hưu sớm giờ đây cũng có thể kiếm được bao nhiêu tiền lương tùy thích với một công việc bán thời gian mà lương hưu của họ không bị cắt giảm.

Có thể làm việc hưởng lương tùy thích khi hưởng lương hưu mất sức lao động Erwerbsminderungsrente?

Không. Nhưng giới hạn thu nhập bổ sung đối với lương hưu mất sức lao động đã được tăng lên đáng kể từ ngày 01.01.2023. Giới hạn thu nhập bổ sung đối với mất sức lao động một phần là 35.650 euro, đối với mất sức hoàn toàn là 17.820 euro.

Quan trọng

Đối với lương hưu mất sức, khi làm thuê hoặc tự kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi khả năng lao động đã được giám định khi trình căn cứ để hưởng lương hưu mất sức. Nếu tính chất và mức độ lao động vượt quá khả năng đó, quyền hưởng lương hưu mất sức có thể bị cắt giảm mặc dù tuân thủ các giới hạn thu nhập bổ sung.

Lương hưu có phải đómg thuế thu nhập không?

Có. Phải đóng phí bảo hiểm sức khỏe và chăm sóc cũng như cả thuế thu nhập tính trên mức lương hưu và các thu nhập bổ sung.

Điều chỉnh lương hưu là gì?

Việc tăng lương hưu hàng năm được gọi là điều chỉnh lương hưu. Nó diễn ra vào ngày 01.07 hàng năm. Điều chỉnh mức lương hưu được Chính phủ Liên bang quy định bằng một sắc lệnh, có tính đến mức tăng tiền lương bình quân. Vì lương hưu tính theo tiền lương nên tiền lương tăng, thì lương hưu cũng tăng theo. Quy định tăng lương hưu phải được Thượng viện thông qua. Hạ viện không cần tham gia.

Công thức tính lương hưu như thế nào?

Số tiền lương hưu hàng tháng (Monatliche Rentenhöhe) = Tổng số điểm tính lương hưu cho tất cả các năm đóng bảo hiểm hưu trí (Entgeltpunkte) x Hệ số điều chỉnh (Zugangsfaktor) x Trị giá tiền lương hưu hiện tại (Aktueller Rentenwert) x Hệ số loại lương hưu (Rentenartfaktor).

Điểm tính lương hưu Entgeltpunkte

Đây là chỉ số quan trọng nhất. Từng năm một liên tục, thu nhập người lao động được chia cho mức thu nhập trung bình của tất cả những người lao động đóng bảo hiểm bắt buộc toàn Liên bang. Nếu bằng nhau được tính là là 1 điểm. Khoảng thời gian nuôi dạy con cái hoặc chăm sóc người thân cũng được tính có mức thu nhập bình quân bằng thời gian trước đó.

Hệ số điều chỉnh Zugangsfaktor

Bị khấu trừ phần trăm tính trên số tháng nghỉ hưu sớm 6 tháng một bậc, hoặc tăng thêm nếu nghỉ hưu muộn 6 tháng một bậc. Nếu về hưu đúng tuổi thì hệ số điều chỉnh bằng 1.

Trị giá tiền lương hưu hiện tại

Đây là giá trị tương ứng với một điểm tính lương hưu, và luôn được điều chỉnh theo tình hình kinh tế hàng năm. Từ tháng 7.2023 là 37,60 EUR cho cả 2 miền Tây và Đông Đức, không còn phân biệt như trước đây.

Hệ số loại lương hưu Rentenartfaktor

-Lương hưu tuổi già, lương hưu mất sức hoàn toàn và lương hưu nuôi con có hệ số 1,0.

-Lương hưu do mất sức một phần có hệ số 0,5.

-Lương hưu do cả cha mẹ mất, con nhỏ được hưởng có hệ số 0,2.

-Lương hưu hoặc cha hoặc mẹ mất con nhỏ được hưởng có hệ số 0,1.

-Lương hưu góa phụ có hệ số là 0,55 hoặc 0,6.

Ví dụ tính lương hưu cho trường hợp ông Nguyễn với các dữ liệu sau:

-Tổng số điểm tính lương hưu cho tất cả các năm đóng bảo hiểm hưu trí (Entgeltpunkte) = 40.

-Hệ số điều chỉnh (Zugangsfaktor) nghỉ hưu đúng tuổi = 1.

-Trị giá tiền lương hưu hiện tại (Aktueller Rentenwert) = 35,52.

-Hệ số loại lương hưu, nghỉ hưu đúng tuổi = 1.

Số tiền lương hưu hàng tháng (Monatliche Rentenhöhe) của ông Nguyễn = 40 x 1 x 35,52 x 1 = 1420,80 €/tháng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang