Luật Đức mới năm 2024: Tổng quan những thay đổi quan trọng nhất – Phần XV Tiền con bổ sung, tiền tạm ứng, tiền cấp dưỡng, nghỉ việc chăm con

Trợ cấp tiền con bổ sung Kinderzuschlag

Các gia đình có thu nhập thấp và cha mẹ đơn thân nhận được nhiều khoản tiền con bổ sung cao hơn dành cho trẻ em. Kể từ ngày 01.01.2024, khoản bổ sung đã tăng từ mức tối đa 250 euro lên 292 euro mỗi tháng cho mỗi con.

Điều kiện được hưởng tiền con bổ sung

Khoản tiền con bổ sung được thanh toán nếu đáp ứng các điều kiện sau:

-Con sống trong hộ gia đình của bố mẹ, chưa đủ 25 tuổi và chưa kết hôn hoặc sống như vợ chồng.

-Gia đình đang nhận tiền con.

-Thu nhập không thấp dưới giới hạn thu nhập tối thiểu 900 euro cho các cặp vợ chồng và 600 euro cho cha mẹ đơn thân.

- Bản thân có thu nhập, nếu cộng với khoản tiền con bổ sung, tiền con, hay tiền trợ cấp nhà ở có thể được hưởng, sẽ trang trải đủ các nhu cầu của gia đình.

-Cũng có thể nhận được tiền con bổ sung, nếu thu nhập thêm cộng với tiền con bổ sung và trợ cấp nhà ở không quá 100 euro so với tiêu chuẩn tiền công dân.

Tiền con bổ sung phải đệ đơn

Có thể nộp đơn trực tuyến tại Trang web của Văn phòng Phúc lợi Gia đình bằng tiếng Đức =>Internetseite der Familienkasse. Để biết mình có đủ tiêu chuẩn hưởng tiền con bổ sung hay không có thể mở trang Web tiếng Đức => KiZ-Lotsen KiZ của Văn phòng Phúc lợi Gia đình.

Trợ cấp nuôi con là sự hỗ trợ tài chính bổ sung cho các bậc cha mẹ đang đi làm mà thu nhập không đủ hoặc chỉ vừa đủ để trang trải mọi nhu cầu của gia đình.

Tăng tiền tạm ứng trợ cấp thêm Unterhaltsvorschuss cho cha mẹ đơn thân

Tạm ứng có nghĩa là cấp tiền trước, tổng kết thanh toán sau. Khoản tạm ứng trợ cấp thêm nhằm giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ có hoàn cảnh đơn thân. Nó giúp đảm bảo sinh kế tài chính cho con chung, nếu người phối ngẫu không trả tiền cấp dưỡng hoặc chỉ trả tiền không thường xuyên, thì nhà nước sẽ cấp thay số tiền này.

Tiêu chuẩn tạm ứng, từ tháng 01.2024

-Đối với trẻ em từ 0 - 5 tuổi, được tạm ứng lên tới 230 euro mỗi tháng, nhiều hơn 43 euro so với trước đây.

-Đối với trẻ em từ 6 – 11 tuổi được tạm ứng 301 euro mỗi tháng, nhiều hơn 49 euro so với trước đây.

-Và đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, được tạm ứng lên tới 395 euro mỗi tháng, nhiều hơn 57 euro so với trước đây.

Mức khấu trừ thu nhập miễn thuế thay cho cấp tiền con Kinderfreibetrag được tăng lên

Kể từ năm 2024, tiền Kinderfreibetrag được tăng thêm 360 euro lên tổng cộng 6.384 euro mỗi trẻ, trong một năm. Số tiền trên được khấu trừ vào thuế thu nhập, có nghĩa là cha mẹ đóng thuế ít hơn, bù cho khoản tiền con không nhận trực tiếp.

Tăng mức cấp dưỡng tối thiểu cho trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi)

Tiền cấp dưỡng tối thiểu

Nếu cha mẹ không sống cùng nhau với con thì cha hoặc mẹ không sống cùng phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Mức tối thiểu được tính trên mức thu nhập thấp nhất trong bảng Düsseldorf.

Tiền cấp dưỡng tối thiểu 2024

Kể từ ngày 01.01.2024, mức cấp dưỡng tối thiểu cho trẻ vị thành niên ở mọi lứa tuổi được tăng lên, do chi phí sinh hoạt cũng tăng lên.

-Đối với trẻ em từ 6 tuổi trở xuống, mức cấp dưỡng tối thiểu được tăng từ mức 437 năm ngoái lên 480 euro.

-Đối với trẻ em từ 7 đến 12 tuổi, mức cấp dưỡng tối thiểu tăng từ 502 lên 551 euro.

-Đối với trẻ vị thành niên từ 13 tuổi trở lên, mức cấp dưỡng tối thiểu tăng từ 588 lên 645 euro.

Cách tính tiền cấp dưỡng tối thiểu năm nay theo Bộ Luật Công dân

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Độ tuổi

Theo Điều § 1612 Bộ Luật Công dân

Mức cấp dưỡng tối thiểu

1. (0 – 5 tuổi)

3.306 x 2 : 12 x 87%

480€

2. (6 – 11 tuổi)

3.306 x 2 : 12 x 100%

€551

3. (12 – 17 tuổi)

3.306 x 2 : 12 x 117%

645€

Tiêu chuẩn nghỉ việc chăm con ốm 2024 - 2025

Cha mẹ đang đi làm có thể nghỉ việc nếu con bị ốm, cần chăm sóc, được hưởng trợ cấp nghỉ việc vì con ốm đau trong thời gian này. Tiêu chuẩn năm 2024 và 2025, được tổng hợp dưới đây.

Số ngày nghỉ con ốm được hưởng trợ cấp

Trong những năm đại dịch Corona, số ngày hưởng trợ cấp con ốm đau đã được tăng lên, nhưng đã hết hạn vào cuối năm 2023. Theo đó, quy định trước đại dịch nay được tái áp dụng.

Tuy nhiên, mức hưởng trợ cấp nghỉ việc do con ốm đau được tăng trở lại cho năm 2024 và 2025:

-Cha mẹ sẽ nhận được 15 ngày trợ cấp nghỉ việc do con ốm đau, tính cho mỗi con, thay vì 10 ngày trước đây.

-Cha mẹ đơn thân được hưởng tiêu chuẩn 30 ngày cho mỗi con, thay vì 20 ngày trước đây.

-Tổng số ngày được hưởng mỗi năm tăng lên 35 ngày, thay vì 25 trước đây.

-Đối với cha mẹ đơn thân được hưởng tổng cộng 70 ngày mỗi năm, thay vì trước đây chỉ 50 ngày.

Trợ cấp cho cha mẹ nghỉ việc khi con nhập viện nội trú

Theo đạo luật Tăng cường Điều dưỡng Pflegestudiumstärkungsgesetz, cha mẹ cũng được hưởng trợ cấp nằm viện, nếu phải nhập viện cùng con để chăm sóc chúng trong toàn bộ thời gian con nằm viện. Không quy định thời gian tối đa. Thời gian hưởng này cũng không bị trừ vào tiêu chuẩn hưởng trợ cấp nằm viện tối đa khi cha mẹ ốm đau.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn trên chỉ áp dụng nếu việc nhập viện là cần thiết về mặt y tế và trẻ dưới 12 tuổi hoặc trẻ bị khuyết tật phụ thuộc vào sự giúp đỡ. Bằng chứng là cơ sở điều trị nội trú xác nhận cha mẹ nhập viện cùng con ốm là vì lý do y tế và việc nhập viện sẽ kéo dài bao lâu. Nếu trẻ từ 8 tuổi trở xuống thì việc nhập viện luôn được coi là cần thiết về mặt y tế mà không cần bằng chứng xác nhận trên.

Trong trường hợp nhiều con cùng nằm viện

Ví dụ, trong trường hợp nhập viện nội trú do tuổi tác, trong khi chăm sóc con bị bệnh nặng hoặc hỗ trợ nội trú cho trẻ khuyết tật. Khi đó cha mẹ chỉ được hưởng tiền trợ cấp nằm viện đối với một trường hợp ốm đau.

Trong trường hợp cha mẹ phải nghỉ việc chăm sóc con tại nhà

Nếu con cần được cha mẹ chăm sóc tại nhà vì ốm, kể từ ngày 18.12.2023 các bậc cha mẹ có việc làm có thể nghỉ việc bằng cách gọi điện thông báo cho phòng khám, mà không cần tới nơi. Phòng khám sẽ cấp giấy chứng nhận y tế cần thiết để cha mẹ nhận trợ cấp nghỉ việc do con ốm đau. Tuy nhiên, những điều điều kiện dưới đây phải được đáp ứng:

-Con bị bệnh đã được bác sĩ biết chắc chắn.

-Cấp giấy chứng nhận con ốm do bác sỹ tự quyết định.

-Chứng chỉ chỉ được xác nhận cho tối đa 5 ngày.

-Điều quan trọng cần biết: Cha mẹ không có quyền pháp lí buộc bác sỹ phải cấp giấy chứng nhận con ốm do cha mẹ báo qua điện thoại.

Quy trình cấp giấy chứng nhận con ốm, có hiệu lực tới ngày 30.06.2024 (tức tạm thời nửa năm)

Phòng khám sẽ gửi giấy chứng nhận con ốm cho cha mẹ qua đường bưu điện, trong đó có thông tin của bác sĩ về việc chăm sóc trẻ bị bệnh và cả các dữ liệu mà cha mẹ phải điền vào. Giấy chứng nhận này được dùng để đện đơn xin trợ cấp tiền nghỉ việc ở nhà chăm sóc con ốm.

Trách nhiệm của chủ lao động khi nhân viên nghỉ việc chăm con ốm

Nếu con bị ốm, cha mẹ được quyền nghỉ việc chăm con. Chủ lao thậm chí phải có trách nhiệm bố trí cho nhân viên nghỉ việc nếu con họ bị bệnh cần được chăm sóc. Điều đó được áp dụng bất kể nhân viên nghỉ việc tiếp tục hưởng tiền lương nghỉ ốm do chủ lao động trả trực tiếp hay do bảo hiểm ý tế trả trực tiếp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang