Học nghề ở Đức cần biết: Luật Đào Tạo nghề - Lương tối thiểu cho học nghề năm 2023

Lương tối thiểu cho học nghề quy định từ năm 2020, tăng hàng năm theo yêu cầu của Luật đào tạo nghề Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Những người học nghề bắt đầu nhập học năm 2023 quy định mức lương hàng tháng tối thiểu là 620 euro trong năm đào tạo đầu tiên.

Trong khi mức lương tối thiểu theo luật định đã được tăng lên 12 euro mỗi giờ vào tháng 10.2022, nhưng từ 01.01.2023, mức lương tối thiểu học nghề mới được tăng theo. Cơ sở pháp lý cho quy định trên là Luật đào tạo nghề.

Lương tối thiểu cho học nghề

Người sử dụng lao động ở những nơii không có thỏa ước tập thể thì phải trả cho học viên mức lương tối thiểu kể từ ngày 01.01.2020. Mức này tăng lên hàng năm cho từng khóa học. Mỗi học viên bắt đầu khóa học nghề vào năm 2023 hiện sẽ nhận được ít nhất 620 euro mỗi tháng trong năm đầu tiên học nghề.

Mục 17 Luật BBiG quy định mức lương tối thiểu cho học nghề tiếp tục tăng hàng năm vào đầu năm. Bộ Giáo dục Liên bang công bố mức lương tối thiểu cụ thể cho năm 2024 chậm nhất vào ngày 01.11.2023.

Lương tối thiểu tăng theo năm đào tạo

Lương tối thiểu được tăng theo năm đào tạo. Trong năm đào tạo thứ hai, mức lương tối thiểu cộng thêm 18%, năm thứ ba cộng thêm 35% và năm thứ tư cộng thêm 40% so với năm đầu tiên.

Học nghề nhập học vào năm 2023 sẽ nhận được ít nhất 732 euro trong năm thứ hai, 837 euro trong năm thứ ba và 868 euro trong năm thứ tư. Từ năm 2024, lương tối thiểu học nghề tự động điều chỉnh theo diễn tiến bình quân của tiền lương học nghề đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Những người nhập học trước ngày 01.01.2020 không may mắn: Họ không được hưởng lợi từ quy định mới. Các trường hợp ngoại lệ đối với mức lương tối thiểu cũng có thể áp dụng nếu người sử dụng lao động và công đoàn đưa ra các thỏa thuận riêng cho từng lĩnh vực riêng lẻ.

Cơ hội được đào tạo bán thời gian

Trong một thời gian dài, chỉ có thể hoàn thành khóa đào tạo bán thời gian trong những trường hợp đặc biệt, như đối với những học viên có thành tích đặc biệt cao như cha mẹ đơn thân chăm sóc con hoặc những người chăm sóc người thân nhưng vẫn theo học. Cơ hội hoàn thành khóa đào tạo bán thời gian đã được mở rộng nhờ sửa đổi Đạo luật Đào tạo nghề và hiện đặc biệt dành cho người tị nạn, người khuyết tật. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để được đào tạo bán thời gian là phải được công ty đào tạo thực hành đồng ý.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang