Luật mới: Hỏi đáp về công việc làm thêm Minijob

- Câu hỏi: Khi làm thêm tôi được làm tối đa bao nhiêu giờ?

- Trả lời: Giới hạn thu nhập làm thêm liên quan tới quy định mức lương tối thiểu 12 Euro/giờ áp dụng từ ngày 01.10.2022 và dựa trên thời gian làm việc bình quân 10 giờ/tuần.

-Công việc làm thêm nghĩa là gì?

- Luật quy định công việc được gọi là làm thêm khi thu nhập tối đa hiện nay không quá 520 euro/tháng tính từ ngày 01.10.2022. Mức trước đó là 450 Euro/tháng.

- Chủ lao động trả những khoản tiền gì cho người lao động?

- Chủ lao động đóng các khoản phí an sinh xã hội cho hãng bảo hiểm mang tên die Knappschaft tính trên thu nhập Brutto. Theo đó bảo hiểm y tế bằng 13% thu nhập Brutto, bảo hiểm hưu trí 15%, bảo hiểm nghỉ ốm được tiếp tục trả lương ở mức U1/U2 (tùy thuộc vào từng hãng bảo hiểm y tế) và bảo hiểm khi chủ lao động phá sản 0,09% . Tổng cộng khoảng 30% chủ lao động phải gánh chịu. Ngoài ra, chủ lao động có thể phải trả cả thuế tính trên lương của người làm thêm là 2%.

- Khi làm thêm cần cân nhắc điều gì?

- Giới hạn thu nhập không quá €520. Nó chỉ có thể được vượt quá trong các điều kiện nhất định. Khi vừa làm công việc chính lại vừa làm thêm ở nhiều doanh nghiệp khác nhau thì chỉ thu nhập làm thêm tại 1 doanh nghiệp được coi là công việc làm thêm miễn đóng phí an sinh xã hội bên cạnh một công việc chính. Các công việc làm thêm khác phải đóng phí an sinh xã hội bình thường như làm công việc chính.

Những người làm thêm đóng phí bảo hiểm hưu trí 3,6% nếu họ không đệ đơn tuyên bố bỏ trách nhiệm đóng phí bảo hiểm đó.

Mức lương tối thiểu cũng áp dụng đối với công việc làm thêm.

Làm thêm được hưởng tiêu chuẩn lương khi nghỉ phép, khi ốm đau và nghỉ lễ.

- Những thay đổi nào từ năm 2022?

- Giới hạn thu nhập €520 mỗi tháng (trước đây là €450) đã được áp dụng kể từ ngày 01.10.2022. Chính vì vậy, từ thời điểm trên, các quy tắc liên quan đến thu nhập vượt quá giới hạn tối đa cũng thay đổi theo.

Kể từ năm 2022, mã số thuế die Steuer-ID của người làm thêm cũng phải đăng kí tại hãng bảo hiểm Knappschaft.

- Ai đóng bảo hiểm y tế cho công việc làm thêm ?

- Chủ lao động đóng bảo hiểm y tế cùng với các khoản đóng góp an sinh xã hội.

- Được phép thu nhập như thế nào ?

- Giới hạn thu nhập làm thêm là 520 EUR mỗi tháng kể từ tháng 10.2022 (trước đây là 450 EUR). Trong một số trường hợp nhất định, nếu thu nhập chỉ thỉnh thoảng vượt quá và không thể lường trước được, thì mức lương có thể vượt quá 520 euro và công việc đó vẫn có thể được tính là công việc làm thêm.

- Khi làm thêm người lao động cần chú ý điều gì?

- Chỉ có một công việc làm thêm được miễn đóng phí an sinh xã hội bên cạnh một công việc chính. Các công việc làm thêm khác phải đóng phí an sinh xã hội.

Nếu không muốn trả khoản đóng phí bảo hiểm hưu trí 3,6%, thì phải đệ đơn từ chối gửi cho chủ lao động bằng văn bản.

Theo luật lao động, công việc làm thêm là một mối quan hệ việc làm bán thời gian có quyền được nghỉ phép, được tiếp tục nhận lương trong trường hợp ốm đau và bảo đảm mức lương tối thiểu.

- Tại sao những người làm thêm cần đóng phí bảo hiểm hưu trí?

- Nếu đóng phí bảo hiểm hưu trí, thì công việc làm thêm sẽ được tính đầy đủ như công việc bình thương khi tính lương hưu. Tuy nhiên, mức hưởng lương hưu không được cao do giới hạn tiền lương là €520. Nhưng điều quan trọng là thời gian làm thêm có đóng phí bảo hiểm hưu trí thì sẽ được tính là thời gian làm việc có lương hưu, nên tổng thời gian làm việc được tăng lên khi nghỉ hưu và theo đó mức lương hưu sẽ cao hơn, so với trường hợp không đóng bảo hiểm hưu trí.

- Đăng kí làm thêm ở đâu?

- Hãng bảo hiểm Knappschaft chịu trách nhiệm nhận đăng ký bảo hiểm cho người làm thêm, do chủ lao động đăng kí (thông thường qua tư vấn thuế).

- Khi làm thêm chủ lao động cần những dữ liệu gì từ người lao động?

- Các thông tin cá nhân, gồm: mã số thuế, số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng nếu chuyển tiền, hãng bảo hiểm y tế, đơn xin miễn trách nhiệm đóng phí bảo hiểm hưu trí nếu muốn, bằng chứng về trình độ chuyên môn, nếu có.

- Khi làm thêm bị ốm ai trả tiền nghỉ ốm?

- Theo luật lao động, công việc làm thêm là mối quan hệ việc làm bán thời gian với quyền được tiếp tục trả lương trong trường hợp ốm đau. Vì vậy họ được tiếp tục hưởng lương và hãng bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho chủ lao động tính theo tỉ lệ quy định.

Đối với công việc làm thêm ai đóng phí bảo hiểm hưu trí?

Người sử dụng lao động đóng các khoản phí an sinh xã hội cho họ. Người làm thêm chỉ phải đóng phần phí bảo hiểm hưu trí của mình nếu không đệ đơn xin miễn.

- Khi làm thêm, ai trả những khoản tiền gì đối với an sinh xã hội

- Chủ lao động trả các khoản phí an sinh xã hội (KV, RV, U1, U2) và thuế lương đổ đồng. Người làm thêm trả bảo hiểm hưu trí nếu không đệ đơn xin miễn đóng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang