Luật mới: Hỏi đáp về công việc làm thêm Minijob

- Câu hỏi: Khi làm thêm tôi được làm tối đa bao nhiêu giờ?

- Trả lời: Giới hạn thu nhập làm thêm liên quan tới quy định mức lương tối thiểu 12 Euro/giờ áp dụng từ ngày 01.10.2022 và dựa trên thời gian làm việc bình quân 10 giờ/tuần.

-Công việc làm thêm nghĩa là gì?

- Luật quy định công việc được gọi là làm thêm khi thu nhập tối đa hiện nay không quá 520 euro/tháng tính từ ngày 01.10.2022. Mức trước đó là 450 Euro/tháng.

- Chủ lao động trả những khoản tiền gì cho người lao động?

- Chủ lao động đóng các khoản phí an sinh xã hội cho hãng bảo hiểm mang tên die Knappschaft tính trên thu nhập Brutto. Theo đó bảo hiểm y tế bằng 13% thu nhập Brutto, bảo hiểm hưu trí 15%, bảo hiểm nghỉ ốm được tiếp tục trả lương ở mức U1/U2 (tùy thuộc vào từng hãng bảo hiểm y tế) và bảo hiểm khi chủ lao động phá sản 0,09% . Tổng cộng khoảng 30% chủ lao động phải gánh chịu. Ngoài ra, chủ lao động có thể phải trả cả thuế tính trên lương của người làm thêm là 2%.

- Khi làm thêm cần cân nhắc điều gì?

- Giới hạn thu nhập không quá €520. Nó chỉ có thể được vượt quá trong các điều kiện nhất định. Khi vừa làm công việc chính lại vừa làm thêm ở nhiều doanh nghiệp khác nhau thì chỉ thu nhập làm thêm tại 1 doanh nghiệp được coi là công việc làm thêm miễn đóng phí an sinh xã hội bên cạnh một công việc chính. Các công việc làm thêm khác phải đóng phí an sinh xã hội bình thường như làm công việc chính.

Những người làm thêm đóng phí bảo hiểm hưu trí 3,6% nếu họ không đệ đơn tuyên bố bỏ trách nhiệm đóng phí bảo hiểm đó.

Mức lương tối thiểu cũng áp dụng đối với công việc làm thêm.

Làm thêm được hưởng tiêu chuẩn lương khi nghỉ phép, khi ốm đau và nghỉ lễ.

- Những thay đổi nào từ năm 2022?

- Giới hạn thu nhập €520 mỗi tháng (trước đây là €450) đã được áp dụng kể từ ngày 01.10.2022. Chính vì vậy, từ thời điểm trên, các quy tắc liên quan đến thu nhập vượt quá giới hạn tối đa cũng thay đổi theo.

Kể từ năm 2022, mã số thuế die Steuer-ID của người làm thêm cũng phải đăng kí tại hãng bảo hiểm Knappschaft.

- Ai đóng bảo hiểm y tế cho công việc làm thêm ?

- Chủ lao động đóng bảo hiểm y tế cùng với các khoản đóng góp an sinh xã hội.

- Được phép thu nhập như thế nào ?

- Giới hạn thu nhập làm thêm là 520 EUR mỗi tháng kể từ tháng 10.2022 (trước đây là 450 EUR). Trong một số trường hợp nhất định, nếu thu nhập chỉ thỉnh thoảng vượt quá và không thể lường trước được, thì mức lương có thể vượt quá 520 euro và công việc đó vẫn có thể được tính là công việc làm thêm.

- Khi làm thêm người lao động cần chú ý điều gì?

- Chỉ có một công việc làm thêm được miễn đóng phí an sinh xã hội bên cạnh một công việc chính. Các công việc làm thêm khác phải đóng phí an sinh xã hội.

Nếu không muốn trả khoản đóng phí bảo hiểm hưu trí 3,6%, thì phải đệ đơn từ chối gửi cho chủ lao động bằng văn bản.

Theo luật lao động, công việc làm thêm là một mối quan hệ việc làm bán thời gian có quyền được nghỉ phép, được tiếp tục nhận lương trong trường hợp ốm đau và bảo đảm mức lương tối thiểu.

- Tại sao những người làm thêm cần đóng phí bảo hiểm hưu trí?

- Nếu đóng phí bảo hiểm hưu trí, thì công việc làm thêm sẽ được tính đầy đủ như công việc bình thương khi tính lương hưu. Tuy nhiên, mức hưởng lương hưu không được cao do giới hạn tiền lương là €520. Nhưng điều quan trọng là thời gian làm thêm có đóng phí bảo hiểm hưu trí thì sẽ được tính là thời gian làm việc có lương hưu, nên tổng thời gian làm việc được tăng lên khi nghỉ hưu và theo đó mức lương hưu sẽ cao hơn, so với trường hợp không đóng bảo hiểm hưu trí.

- Đăng kí làm thêm ở đâu?

- Hãng bảo hiểm Knappschaft chịu trách nhiệm nhận đăng ký bảo hiểm cho người làm thêm, do chủ lao động đăng kí (thông thường qua tư vấn thuế).

- Khi làm thêm chủ lao động cần những dữ liệu gì từ người lao động?

- Các thông tin cá nhân, gồm: mã số thuế, số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng nếu chuyển tiền, hãng bảo hiểm y tế, đơn xin miễn trách nhiệm đóng phí bảo hiểm hưu trí nếu muốn, bằng chứng về trình độ chuyên môn, nếu có.

- Khi làm thêm bị ốm ai trả tiền nghỉ ốm?

- Theo luật lao động, công việc làm thêm là mối quan hệ việc làm bán thời gian với quyền được tiếp tục trả lương trong trường hợp ốm đau. Vì vậy họ được tiếp tục hưởng lương và hãng bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho chủ lao động tính theo tỉ lệ quy định.

Đối với công việc làm thêm ai đóng phí bảo hiểm hưu trí?

Người sử dụng lao động đóng các khoản phí an sinh xã hội cho họ. Người làm thêm chỉ phải đóng phần phí bảo hiểm hưu trí của mình nếu không đệ đơn xin miễn.

- Khi làm thêm, ai trả những khoản tiền gì đối với an sinh xã hội

- Chủ lao động trả các khoản phí an sinh xã hội (KV, RV, U1, U2) và thuế lương đổ đồng. Người làm thêm trả bảo hiểm hưu trí nếu không đệ đơn xin miễn đóng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang