Cập nhật 20.02.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 105,6 xuống 103,5, chết cả 2 ngày 0 ca

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

5.032.817

0

10.178

91,5

19.103

Bayern

6.704.634

0

16.157

122,6

28.323

Berlin

1.424.093

0

2.521

68,6

5.508

Brandenburg

1.109.110

0

2.500

98,5

6.463

Bremen

301.994

0

646

95,5

961

Hamburg

804.589

0

858

46,3

3.593

Hessen

2.905.263

0

8.576

136,2

12.274

Mecklenburg-
Vorpommern

709.135

0

914

56,7

2.752

Niedersachsen

3.839.209

0

8.709

108,5

13.454

Nordrhein-Westfalen

7.972.467

0

22.700

126,6

31.089

Rheinland-Pfalz

1.753.320

0

4.880

118,8

6.907

Saarland

487.632

0

1.459

148,5

2.111

Sachsen

1.949.531

0

1.939

48,0

16.777

Sachsen-Anhalt

957.079

0

1.436

66,2

6.256

Schleswig-Holstein

1.171.190

0

1.743

59,7

3.459

Thüringen

880.548

0

957

45,4

8.259

Toàn Liên bang

38.002.611

0

86.173

103,5

167.289

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.002.611 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.002.611ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 0 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 86.173 ca, so với ngày trước 87.858 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 103,5 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 105,6.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 167.289 ca, so với đến ngày trước 167.289 ca, tăng 0 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức cách 2 ngày trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

10.379

93,3

Bayern

16.355

124,1

Berlin

2.525

68,7

Brandenburg

2.515

99,1

Bremen

646

95,5

Hamburg

883

47,6

Hessen

8.690

138,0

Mecklenburg-
Vorpommern

926

57,5

Niedersachsen

8.860

110,4

Nordrhein-Westfalen

23.462

130,9

Rheinland-Pfalz

4.938

120,2

Saarland

1.459

148,5

Sachsen

2.047

50,6

Sachsen-Anhalt

1.438

66,3

Schleswig-Holstein

1.766

60,4

Thüringen

969

45,9

Toàn Liên bang

38.002.611

0

87.858

105,6

167.289

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.002.611 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.002.611ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 15.861 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 87.858 ca, so với ngày trước 90.413 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 105,6 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 108,6.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 167.289 ca, so với đến ngày trước 167.289 ca, tăng 0 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 75 ca.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang