Cập nhật 15.03.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 48,60 xuống 48,10; Chết 165 xuống 123 ca

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

5.066.465

900

3.871

34,8

19.348

Bayern

6.745.486

1.166

6.184

46,9

28.770

Berlin

1.432.017

434

1.735

47,2

5.579

Brandenburg

1.114.729

337

1.165

45,9

6.511

Bremen

303.869

130

347

51,3

972

Hamburg

807.420

126

473

25,5

3.626

Hessen

2.930.702

797

3.200

50,8

12.462

Mecklenburg-
Vorpommern

712.235

233

845

52,4

2.771

Niedersachsen

3.863.416

915

3.998

49,8

13.766

Nordrhein-Westfalen

8.055.344

2.316

10.165

56,7

31.484

Rheinland-Pfalz

1.771.377

458

2.189

53,3

6.988

Saarland

493.359

180

908

92,4

2.142

Sachsen

1.957.112

549

1.741

43,1

16.833

Sachsen-Anhalt

961.889

306

1.128

52,0

6.294

Schleswig-Holstein

1.176.099

313

1.014

34,7

3.487

Thüringen

884.671

277

1.083

51,4

8.312

Toàn Liên bang

38.276.190

9.437

40.046

48,1

169.345

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.276.190 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.266.753.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 9.437 ca, so với ngày trước 10.750 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 40.046 ca, so với ngày trước 40.473 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 48,1 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 48,6.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 169.345 ca, so với đến ngày trước 169.222 ca, tăng 123 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 165 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức cách 2 ngày trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

5.065.565

951

4.060

36,5

19.337

Bayern

6.744.320

1.813

6.576

49,9

28.734

Berlin

1.431.583

517

1.638

44,5

5.572

Brandenburg

1.114.392

257

1.149

45,3

6.508

Bremen

303.739

82

300

44,3

972

Hamburg

807.294

122

462

24,9

3.623

Hessen

2.929.905

795

3.221

51,2

12.456

Mecklenburg-
Vorpommern

712.002

267

769

47,7

2.771

Niedersachsen

3.862.501

1.364

4.007

49,9

13.755

Nordrhein-Westfalen

8.053.028

2.646

10.370

57,9

31.457

Rheinland-Pfalz

1.770.919

474

2.175

53,0

6.981

Saarland

493.179

222

977

99,5

2.142

Sachsen

1.956.563

452

1.644

40,7

16.831

Sachsen-Anhalt

961.583

282

1.155

53,2

6.287

Schleswig-Holstein

1.175.786

244

908

31,1

3.485

Thüringen

884.394

262

1.062

50,4

8.311

Toàn Liên bang

38.266.753

10.750

40.473

48,6

169.222

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.266.753 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.256.003.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 10.750 ca, so với ngày trước 0 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 40.473 ca, so với ngày trước 39.523 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 48,6 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 47,5.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 169.222 ca, so với đến ngày trước 169.057 ca, tăng 165 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang