Sách song ngữ hướng dẫn dạy con “Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie“: Bốn phép tính cơ bản cộng và trừ

 

LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cách thức dạy toán giữa Việt Nam và Đức dưới dạng thực hành, cả nhà cùng học toán (Mathematik für die ganze Familie). Qua đó, các bậc phụ huynh Việt vừa giúp được con em làm bài tập, vừa chơi với chúng. Vừa vun đắp cho tổ ấm gia đình, vừa nâng kiến thức tiếng Đức cho chính mình, đồng thời thực hiện được nguyên lý giáo dục đối với con em mình, học ở trường, học ở nhà, học ngoài xã hội.

Để thấy vai trò ý nghĩa vô cùng quan trọng của cuốn Cẩm Nang này, Đức Việt Online  giới thiệu một số chương mục mẫu, tuần tự từng kỳ. Kỳ này gồm 2 chương, bốn phép tính cơ bản cộng & trừ.

 

14. Vier Grundrechenarten - Addition (Bốn phép tính cơ bản - Phép cộng)

- Summand 1 + Summand 2 = Summe (Số hạng 1 + Số hạng 2 = Tổng số).

- Summand 1 = Summe – Summand 2 (Số hạng thứ nhất = Tổng số trừ đi số hạng thứ hai).

- Summand 2 = Summe – Summand 1 (Số hạng thứ hai = Tổng số trừ đi số hạng thứ nhất).

a) Kopfrechnen bei der Addition (cách cộng nhẩm):

93 + 64 = ?

- Der 1. Summand ist die Zahl 93 (Số hạng thứ nhất là 93).

- Der 2. Summand ist die Zahl 64 (Số hạng thứ hai là 64).

- Die Zahl 64 wird in 60 und 4 zerlegt (số 64 được tách thành 60 và 4):

64 = 60 + 4.

- Dann (tiếp theo):

93 + 60 = 153.

153 + 4 = 157, die Summe ist 157 (Tổng số là 157).

b) Weitere Beispiele (thêm ví dụ):

45 + 15 = ?

- Der 1. Summand ist die Zahl 45 (Số hạng thứ nhất là 45)

- Der 2. Summand ist die Zahl 15 (Số hạng thứ hai là 15)

- Die Zahl 15 wird in 10 und 5 zerlegt (Số 15 được tách ra thành 10 và 5):

45 + 10 = 55

55 + 5 = 60, die Summe ist 60 (Tổng số là 60).

- Summand 1 = Summe – Summand 2 (Số hạng thứ nhất = Tổng số trừ đi số hạng thứ hai):

45 = 60 – 15

- Summand 2 = Summe – Summand 1 (Số hạng thứ hai = Tổng số trừ đi số hạng thứ nhất):

15 = 60 – 45

c)  Gesucht ist die Zahl x (Bài tập tìm số x)

c1) Aufgabe 1 (Bài tập 1):

37 + x = 58  oder (hoặc viết)   37 + ________ = 58.

Gesucht ist die Zahl x, der Summand 2 (tìm x, số hạng thứ hai)

x = 58 – 37

x = 21.

c2) Aufgabe 2 (Bài tập 2):

x + 28 = 46  oder (hoặc viết)  _______ + 28 = 46

Gesucht ist die Zahl x, der Summand 1 (tìm x, số hạng thứ nhất)

x = 46 – 28

x = 18.

c3) Weitere Beispiele für Kopfrechnen (thêm ví dụ về tính nhẩm)

168 + 24 = 192

168 + 20 = 188

188 + 4 = 192

 

d) Bei Addition mehrerer Summanden (Khi tính một tổng có nhiều số hạng)

Bei Addition mehrerer Summanden kann man die Stellung der Summanden so umtauschen, dass eine günstige Lage entsteht. (Khi tính một tổng có nhiều số hạng, người ta có thể hoán vị (đổi chỗ) các số hạng sao cho thuận lợi).

-  ZB. (ví dụ): 123 + 85 + 27 + 15 = ?

Wenn 123 und 27 sowie 85 und 15 nebeneinanderstehen, kann man das Ergebnis leichter berechnen. (Nếu để 123 và 27 cũng như 85 và 15 gần nhau thì dễ tính hơn):  

123 + 27 + 85 + 15 = 150 + 100 = 250

d1) Gesucht ist die Summe der folgenden Zahlen (Bài tập tìm tổng các số sau đây):

87, 12, 33, 76, 28, 14

- Vorteilhafte Umstellung der Summanden (Hoán vị thuận lợi các số hạng):

87 + 23 + 12 + 28 + 76 + 14

87 + 23 = 110

12 + 28 = 40

76 + 14 = 90

- Die gesuchte Summe (tổng cần tìm): 110 + 40 + 90 = 240.

 

15. Vier Grundrechenarten - Subtraktion (Bốn phép tính cơ bản – Phép trừ)

- Minuend – Subtrahend = Differenz  (Số bị trừ - số trừ = hiệu số).

- Minuend = Differenz + Subtrahend  (Số bị trừ = hiệu số + số trừ).

- Subtrahend = Minuend – Differenz (Số trừ = số bị trừ - hiệu số).

a) Z. B (Ví dụ):

a1) 45 – 15 = 30 Minuend – Subtrahend = Differenz  (Số bị trừ - số trừ = hiệu số).

45 = 30 + 15 Minuend = Diffenz + Subtrahend  (Số bị trừ = hiệu số + số trừ).

15 = 45 – 30 Subtrahend = Minuend – Differenz (Số trừ = số bị trừ - hiệu số).

a2) Aufgabe (bài toán):

x – 35 = 41

x = 41 + 35

x = 76

a2) 51 – x = 21

x = 51 – 21

x = 30

b) Kopfrechnen bei der Subtraktion (Tính nhẩm ở phép trừ)

b1) z. B. (Ví dụ):  73 – 46 = ?

- Die Zahl 46 wird in 40 + 6 zerlegt (Số 46 tách ra thành 40 + 6).

73 – 46 = 27 denn (bởi vì):

73 – 40 = 33

33 – 6 = 27

b2) 78 – 35 = ?

78 – 30 = 48

48 – 5 = 43

Các bậc phụ huynh có thể đặt mua Ấn phẩm theo đường Link  => Cẩm nang song ngữ hướng dẫn  dạy con: Cả nhà học toán.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập

Số lượng học sinh học nghề ở Thüringen tăng mạnh: Du học sinh từ Việt Nam đứng hàng đầu

15/12/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Cơ hội học sinh Việt lớp 9 sang Đức học Trường phổ thông Quốc tế: Chương trình tuyển sinh

20/08/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Cơ hội cho học sinh Việt trong nước: Vào học trường Phổ thông Trung học Quốc tế Đức từ lớp 9

12/08/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Lao động

Cơ hội cho lao động Việt sang Đức làm việc: Thủ tướng tiểu bang Sachsen chủ trương nhập khẩu lao động chuyên ngành từ Việt Nam

16/01/2023

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

30/11/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

25/04/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Kinh doanh

Tiệm Nail Việt rơi vào tầm ngắm bị theo dõi lao động làm chui: Hải quan kiểm tra liên tiếp 5 tiệm Nail trong 1 ngày ở thành phố huyện Lüdenscheid

13/01/2023

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Vụ án doanh nghiệp người nước ngoài gian lận tiền Cứu trợ Khẩn cấp Corona-Soforthilfen lớn nhất Thủ phủ Dresden

09/01/2023

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Nỗi niềm nhà hàng Việt tại Mainz hết tháng này phải đóng cửa

11/10/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang