Nhớ mùa Thu

Hát tặng người về phố biển xa 

Hỡi ai nhớ bạn ướt mi ngà 

Nai rời núi bạc thương màu lá

Bướm khuất rừng vàng nhớ sắc hoa.

 

Ngọn trúc đào mơ vườn thượng uyển 

Cành thiên lý mộng dẫy ngân hà 

Đồi sim tím ngọt mùa thu cũ 

Lắng giọt đàn bầu điệu thiết tha…

 

Hoàng Kiệm 27.08.2023

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang