Người nghỉ hưu cần biết:Các khoản trợ cấp xã hội mới dành cho người lương hưu thấp

Hiện nay, số lượng người Việt tới tuổi nghỉ hưu tỉ lệ khá lớn, liên quan tới 2 làn sóng nhập cảnh vào Đức, gồm làn sóng tị nạn phía Tây Đức sau năm 1975 và xuất khẩu lao động phía Đông Đức vào thập niên 80-90 trước đây, hầu hết đã tới tuổi về hưu.

Phần lớn họ thời gian lao động ngắn so với người Đức, lương thấp, vì vậy lương hưu đối với họ càng thấp. Chưa nói, hiện tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng ảnh hưởng lớn đến người hưu trí phải sống đặc biệt tiết kiệm. Tuy nhiên, điều mà nhiều người trong số họ, ngay cả người Đức cũng không biết hết, chứ chưa nói người Việt phần lớn bất đồng ngôn ngữ, nên càng ít biết. Đó là lương hưu hầu như không bảo đảm cuộc sống, thì có thể đệ đơn xin nhiều khoản hỗ trợ, trợ cấp thích ứng dưới đây.

Những khoản hỗ trợ có thể đệ đơn xin cấp năm 2023

- Trợ cấp nhà mở rộng Wohngeld plus.

- Trợ cấp xã hội cơ bản Grundsicherung.

- Phụ cấp Freibetrag.

- Hỗ trợ để giảm khó khăn Lastenzuschuss.

- Phần đóng góp riêng cho viện dưỡng lão.

- Trợ cấp thuê nhà trong viện dưỡng lão Wohngeld für das Pflegeheim.

Trợ cấp nhà ở mở rộng Wohngeld Plus bổ sung cho lương hưu

Vào tháng 01.2023, Chính phủ Liên bang đã triển khai chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà ở mở rộng Wohngeld Plus. Hỗ trợ này cũng được áp dụng cho người hưu trí thu nhập thấp, họ có thể đệ đơn xin cấp. Sự khác biệt đối với trợ cấp nhà ở thông thường Wohngeld là mức trợ cấp nhà ở mở rộng có thể tăng lên trung bình 370 euro/tháng.

Hỗ trợ này không mang tính đổ đồng, vì nó được tính theo chi phí thuê nhà ở so với thu nhập và so với chi phí nhà ở bình quân nơi cư trú. Ví dụ, nếu người hưu trí phải chi khoảng 40% lương hưu trả tiền thuê nhà, thì có thể đệ đơn xin tiền Wohngeld plus.

Trong trường hợp đó, trợ cấp chi phí sưởi ấm cũng có thể đệ đơn xin cấp. Cho đến nay, trợ cấp này ở mức 50% chi phí.

Đệ đơn xin trợ cấp xã hội cơ bản Grundsicherung bổ sung cho lương hưu thấp

Một hiện tượng xã hội phổ biến là những người nghỉ hưu chỉ đơn giản là hài lòng với lương hưu thấp của họ. Tuy nhiên, bất kỳ ai có ít hơn 853 euro mỗi tháng nên đệ đơn xin trợ cấp cơ bản. Ngay cả những người trong độ tuổi nghỉ hưu, nhưng không có thu nhập thêm, cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp cơ bản dành cho người hưu trí. Trợ cấp cơ bản hiện nay nằm trong Tiền Công dân Bürgergeld. Vì vậy mọi thủ tục xin trợ cấp cơ bản được thực hiện bằng thủ tục xin cấp Tiền Công dân.

Trợ cấp dành cho người hưởng lương hưu cơ bản Freibetrag bei Grundrente

Hiện tại, nhà nước trả một khoản bổ sung lương hưu cơ bản Grundrentenzuschlag cho khoảng 1, 1 triệu người. Theo đó, những người thụ hưởng nhận được thêm 86 euro mỗi tháng. Trợ cấp không cần đệ đơn, mà nhà chức trách trả đều đặn cùng với lương hưu hàng tháng.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết được hưởng là những người nghỉ hưu đã đóng phí bảo hiểm hưu trí bắt buộc trong 35 năm. Ngoài ra, lương của họ khi làm việc thấp hơn 80% thu nhập lương trung bình.

Trợ cấp hưu trí

Người hưu trí được hưởng trợ cấp thêm 251 euro/tháng. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng nếu lương hưu thấp nhất là 515 euro mỗi tháng và ít có nhất 33 năm làm việc có đóng phí bảo hiểm hưu trí.

Trợ cấp khó khăn Lastenzuschuss bei Rente

Bất cứ ai nhận lương hưu và sống trong chính ngôi nhà của họ đều có thể nộp đơn xin trợ cấp khó khăn. Khoản trợ cấp này phụ thuộc các yếu tố sau:

- Số người sống trong cùng hộ gia đình.

- Mức thu nhập cả hộ gia đình.

- Chi phí nhà ở có thể được hỗ trợ khi sống trong nhà riêng của mình.

- Quan trọng: Nếu nhà riêng, tiền vay để mua vẫn chưa trả hết, các khoản trả góp đó có thể được coi là chi phí nhà ở, tương tự như tiền thuê nhà.

Đệ đơn lên Sở Xã hội nếu thu nhập không đủ phần đóng góp cho nhà dưỡng lão

Bất cứ ai nhận được lương hưu và sống trong nhà dưỡng lão đều có thể nộp đơn xin trợ cấp từ Sở Xã hội, nếu lương hưu của chính họ không đủ để trả khoản đóng góp của họ cho nhà dưỡng lão. Tuy nhiên, tổng số thu nhập và tài sản hiện có cao hơn tài sản được phép giữ cho chính mình, phải tiêu dùng hết trước khi đệ đơn.

Không có giới hạn thu nhập bổ sung trong trường hợp về hưu sớm

Vào ngày 01.12.2022, Hạ viện Đức đã quyết định bãi bỏ giới hạn thu nhập bổ sung đối với người nghỉ hưu sớm. Điều này có nghĩa là những người về hưu sớm có thể làm thêm được bao nhiêu tùy thích mà lương hưu không bị cắt giảm.

Cơ hội làm thêm tốt hơn đối với người mất sức nghỉ hưu sớm

Đối với những người nhận lương hưu khuyết tật, giới hạn thu nhập bổ sung cũng tăng từ hiện tại 6300 euro lên tới 34.500 euro mỗi năm (tùy thuộc vào từng trường hợp).

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang