Luật an sinh xã hội cần biết: Trợ cấp cơ bản dành cho người già và người mất sức

Hartz IV không phải là trợ cấp xã hội duy nhất dành cho những người lao động mất việc làm lâu dài. Hartz IV về lý thuyết chỉ dành cho những người ít nhất còn sức lao động. Vì vậy, ai đủ tuổi nghỉ hưu hoặc không thể làm việc lâu dài, sẽ không còn thuộc diện hưởng Hartz IV, không phải tới Sở Lao động Jobcenter để xin cấp Hartz IV theo Bộ Luật Xã hội SGB II mà chỉ được hưởng trợ cấp cơ bản theo Bộ Luật Xã hội SGB XII, tức phải tới Sở Xã hội đệ đơn xin trợ cấp cơ bản Grundsicherung áp dụng cho người già và người mất sức (hiện nay gọi chung là Bürgergeld).

Điều kiện được hưởng trợ cấp cơ bản

Để có thể hưởng trợ cấp cơ cản theo Bộ Luật Xã hội SGB XII khi về già hoặc mất sức lao động, phải có hộ khẩu cư trú tại Đức. Ngoài ra phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Từ 65 trở lên, hoặc

- Đã đến tuổi 18 và mất khả năng lao động vĩnh viễn vì lý do y tế (theo quy định tại Điều § 43 Đoạn 2, Bộ luật Xã hội SGB VI), hoặc

- Là người có nhu cầu cần giúp đỡ; nghĩa là không thể đảm bảo sinh kế bằng thu nhập và tài sản của chính mình theo quy định tại Điều §§ 82 - 84 và 90 Bộ Luật Xã hội SGB XII.

- Trường hợp đặc biệt Sonderfall: Các nạn nhân chiến tranh áp dụng Luật trợ cấp Liên bang Bundesversorgungsgesetz.

Không được trợ cấp nếu không đệ đơn

Theo § 44 Bộ Luật Xã hội SGB XII, để hưởng trợ cấp cơ bản, người xin trợ cấp phải đệ đơn. Cụ thể, người đó phải điền vào các biểu mẫu quy định, kèm theo các hồ sơ giấp tờ cần thiết nộp cho Sở Xã hội nơi cấp tiền trợ cấp cơ bản. Nếu không, dù thiếu thốn không bảo đảm cuộc sống tới mấy vẫn không được cấp.

Trường hợp đặc biệt không cần đệ đơn

Mặc dù đệ đơn là trách nhiệm bắt buộc, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Đó là những người rõ ràng cần cứu giúp Hilfebedürftigkeit. Khi đó họ được cấp tiền trợ cấp cơ bản qua các cơ quan HzL hoặc HLU trực tiếp trả, và được quy định trong chương thứ ba của Bộ Luật Xã hội SGB được gọi là tiền hỗ trợ cuộc sống Hilfe zum Lebensunterhalt.

Những người không cần đệ đơn được hưởng tiền hỗ trợ cuộc sống phải có hộ khẩu cư trú ở Đức và không hưởng trợ cấp cơ bản theo Bộ Luật Xã hội SGB II hoặc Bộ Luật Xã hội SGB XII.

Ai nhận được tiền hỗ trợ cuộc sống Hilfen zum Lebensunterhalt?

Trong thực tế, những người nhận được hỗ trợ cuộc sống, như:

- Trẻ mồ côi dưới 15 tuổi.

- Cha mẹ mất sức hoàn toàn không có con có khả năng lao động sống cùng.

- Người nước ngoài dự kiến sống lâu dài tại Đức (trong ba tháng đầu lưu trú, không được hưởng tiền trợ cấp bậc II theo Bộ Luật Xã hội SGB II).

- Tất cả người nước ngoài đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức đều được hưởng các quyền lợi an sinh xã hội cơ bản (theo chương thứ ba và thứ tư Bộ Luật Xã hội SGB XII), với điều kiện họ không nhập cảnh vào Đức chỉ với mục đích tìm việc làm hoặc nhận trợ cấp trợ cấp xã hội và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Đạo luật Phúc lợi dành cho Người xin tị nạn Asylbewerberleistungsgesetz.

Người nhà phải cấp dưỡng cho thân nhân họ

Tại trung tâm việc làm Jobcenter, quy trình xét trợ cấp như sau: Người nhà của những người thất nghiệp không sống cùng được trung tâm việc làm yêu cầu trả tiền cấp dưỡng cho người thất nghiệp đó trong những trường hợp đặc biệt quy định tại Điều § 33 Đoạn 2 Bộ Luật Xã hội SGB II. Trường hợp này thường áp dụng đối với người có trách nhiệm cấp dưỡng cho người thất nghiệp đó Unterhaltspflichtige.

Điều trên cũng áp dụng đối với người già người mất sức lao động. Trong trường hợp này, người thân của họ thường không bắt buộc phải cấp dưỡng. Ngoại trừ người thân có thu nhập trên 100.000 euro mỗi năm.

Nếu ai đó hưởng tiền trợ cấp cơ bản sống trong một hộ gia đình với những người khác (không phải vợ chồng hoặc cha mẹ), những người khác này không phải cấp dưỡng cho người đó, được quy định tại Điều § 43 Đoạn 1 câu 1 Bộ Luật Xã hội SGB XII.

Người thân cấp độ một phải trả tiền cấp dưỡng

Tuy nhiên, nếu ai đó nhận được tiền trợ cấp cơ bản theo quy định tại Bộ Luật SGB XII, người thân cấp một (tức là cha mẹ với con cái và ngược lại) phải trả tiền cấp dưỡng cho người này. Tuy nhiên người thân được quyền giữ lại một khoản thu nhập của mình theo ngưỡng luật định gọi là Freibetrag, thu nhập vượt quá mới phải cấp dưỡng cho người hưởng trợ cấp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang