Luật Tiền Cha mẹ cải cách – Phần I: Thủ tục, điều kiện, mức hưởng, thời gian cấp, làm thêm, nơi đệ đơn; Tiền cha mẹ mở rộng


Luật Tiền cha mẹ Đức Elterngeld có hiệu lực từ ngày 01.01.2007, tính đến nay đã 15 năm, được coi như một sự thay đổi pháp lý trong chính sách gia đình. Nó cho phép cha mẹ kết hợp tốt hơn giữa thời gian chăm sóc con nhỏ và công việc nghề nghiệp.

Số người đệ đơn xin trợ cấp Tiền Cha mẹ đã tăng lên đến thời điểm hiện tại chiếm tới 98% tổng số cha mẹ được tiểu chuẩn thụ hưởng. Còn trong trường hợp người bố ở nhà chăm con, tỷ lệ trên chỉ chiếm 43%.

Lần cải cách Tiền cha mẹ mới nhất vào năm 2021

Luật Tiền Cha mẹ cải cách năm 2021

Vào ngày 01.01.2021, Bộ Gia đình Liên bang triển khai áp dụng Luật cải cách Tiền Cha mẹ. Mục đích nhằm cấp tiêu chuẩn linh hoạt hơn và tính đến tình huống đặc biệt như sinh non được chú ý hơn. Cha mẹ của trẻ sinh non nhận được tiêu chuẩn tiền con dài hơn một tháng nếu trẻ sinh ít nhất sáu tuần trước ngày sinh dự kiến.

Ngoài ra, trong trường hợp cha mẹ làm việc bán thời gian, tiền trợ cấp được kéo dài. Thay vì 30 giờ, họ được phép làm việc 32 giờ, một tuần. Nếu cả hai cha mẹ đều làm việc bán thời gian, họ được cấp thêm tiền thưởng khuyến khích. Tiêu chuẩn thời gian thụ hưởng cũng được kéo dài 24 đến 32 giờ mỗi tuần thay vì 25 đến 30 giờ mỗi tuần làm việc bán thời gian. Với tiền thưởng khuyến khích, cha mẹ có thể kéo dài thời gian hưởng trợ cấp.

Tuy nhiên, cũng đã có những thay đổi trong giới hạn xác định ai được tiêu chuẩn hưởng Tiền Cha mẹ. Hiện nay, giới hạn thu nhập được hưởng tiêu chuẩn tiền cha mẹ không quá 300.000 euro mỗi năm. Trước đây cao hơn không quá 500.000 euro mỗi năm.

Thủ tục cấp Tiền cha mẹ

Điều kiện và thời gian cấp

Bố và mẹ được nhận tiền cha mẹ trong thời gian tổng cộng tối đa 14 tháng, và có thể tự phân chia quỹ thời gian cho nhau. Ví dụ, người mẹ hưởng 12 tháng, hai tháng còn lại dành cho người cha. Tuy nhiên, nếu cha hoặc mẹ từ chối hưởng tiền cha mẹ thì tổng cộng cả 2 vợ chồng sẽ bị giảm đi 2 tháng chỉ còn 12 tháng.

Mức hưởng tiền cha mẹ

Tiền cha mẹ được tính theo thu nhập trước đó, ở mức từ 65 đến 67%. Thấp nhất 300 euro và tối đa 1.800 euro mỗi tháng. Những người thu nhập ít hơn 1.200 euro Netto mỗi tháng sẽ nhận được tiền cha mẹ bằng 67% thu nhập. Những người thu nhập cao hơn nhận được tiền cha mẹ bằng 65 % thu nhập đó.

Tiền cha mẹ được tính trên cơ sở thu nhập trung bình của năm trước khi sinh con. Đối với người tự kinh doanh, là năm trước năm sinh con. Đối với người lao động, được tính 12 tháng trước tháng sinh con.

Tiền thưởng hỗ trợ sinh nhiều con nhỏ...

Tiền thưởng hỗ trợ sinh nhiều con nhỏ được gọi là Geschwisterbonus cấp cho những cha mẹ sinh đôi, ba... hoặc sinh tiếp ngay trong thời gian hưởng tiền cha mẹ, được tính bằng 10% trên tiền cha mẹ. Nhưng ít nhất 75 euro. Trong trường hợp sinh đôi ba bốn..., mức tiền thưởng bằng 300 Euro cho mỗi trẻ sơ sinh tăng thêm.

Làm thêm khi hưởng tiền cha mẹ

Trong thời gian hưởng tiền cha mẹ, được phép làm thêm không quá 32 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên bị khấu trừ vào tiền cha mẹ.

Mất tiêu chuẩn tiền cha mẹ

Cha mẹ có thu nhập tổng cộng hơn 300.000 euro trong năm trước khi sinh con không được hưởng tiền cha mẹ.

Nơi đệ đơn xin tiền cha mẹ

Từng tiểu bang đều có các văn phòng chịu trách nhiệm cấp tiền chau mẹ, có thể tìm danh mục các các văn phòng đó theo đường Link (bằng tiếng Đức) => Elterngeldstellen.

Án quyết về tiền cha mẹ:

Các khoản thu nhập bổ sung lương không được coi là tiền lương làm tăng tiền cha mẹ

Theo án quyết của Tòa án Xã hội Liên bang (số B 10 EG 5/16 R), tiền thưởng ngày lễ và Giáng sinh không được cộng vào tiền lương để tính tiền cha mẹ.

Tiền lương trả sau được coi là tiền lương nên làm tăng tiền cha mẹ

Mức tiền cha mẹ dựa vào thu nhập mười hai tháng qua trước khi sinh con. Tuy nhiên nếu sau 12 tháng đó được trả thêm lương cho thời gian trên, thì số trả thêm này được cộng vào tiền lương 12 tháng trước đó để tính tiền cha mẹ.

Tiền Cha mẹ mở rộng Elterngeld Plus

Mức tiền cha mẹ mở rộng bằng một nửa tiền cha mẹ trong thời gian cha mẹ phải nghỉ việc hoàn toàn sau thời hạn hưởng tiền cha mẹ tức sau tháng thứ 14 sinhcon và kéo dài tối đa 28 tháng.

(Xem thêm:

=> Thuê người nhà làm việc cần biết: Những lợi thế, rủi ro và thủ thuật dành cho doanh nghiệp)

Còn tiếp phần II

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang