Giấc mộng thành Tây Đô

(Thành Nhà Hồ).

Cổng đá rêu phong vương hận!

Tây Đô hoang lạnh gió đông.

Đâu điện đài lầu các,

Mà nay xanh biếc lúa đồng!

Giặc qua ải Bắc,

Lửa đao binh mờ mịt non sông.

Thuyền trơ nước cạn,

Kỳ La đường cùng.

Cây cỏ than van vong quốc hận.

Sông Mã căm hờn cuộn chảy về Đông.

Gió Nam môn còn vọng hồi trống trận.

Ngàn sau sử sách luận anh hùng.

Dấu cũ mười năm quốc nạn:

Phiến đá xanh chống chọi với thời gian.

Người xưa có nhớ về thành cũ,

Xiêm y phảng phất ánh trăng tàn.

Đời người ngắn ngủi,

Vạn sự giai không!

Chỉ thành ngoại cỏ đợi mùa xuân tới

Từ ngàn năm lại xanh màu ngọc bội,

Là chứng nhân một thuở hưng vong.

Tiếng gà tan giấc mơ Thành cổ

Đền đài lẩn khuất lớp sương mai.

Thôn nữ Vĩnh Long mùa lúa mới,

Ngàn năm cũ dẫm dưới chân ai.

Chú thích: Tây Đô là thành nhà Hồ, niên đại 1400 – 1407, tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

(Xem thêm:

=> Ngày … tháng… năm… mẹ tủi).

Tác giả: Lý Hoàng Khôi

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang