Dành cho các bậc phụ huynh Việt ở Đức: Sách song ngữ hướng dẫn dạy con “Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie“

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

LTS: Giáo dục được định nghĩa là sự tác động qua lại giữa thầy và trò, trong một môi trường kinh tế xã hội nhất định, trong sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường, vì vậy mọi bậc phụ huynh không thể phó thác hoàn toàn việc giáo dục con em mình cho nhà trường. Các bậc phụ huynh người Việt nhập cư sang Đức, sinh con ở Đức, nhiều kiến thức phổ thông ở Việt Nam đã trôi theo gian, lại chưa từng học trường lớp Đức nên không nắm được phương pháp dạy và học của Đức, và đặc biệt gặp nhiều rào cản ngôn ngữ nên chắc chắn sẽ khó khăn trong việc giúp đỡ con em học hành.

Nhằm giúp các bậc phụ huynhvượt qua những trở ngại trên, cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin, được coi như một cẩm nang.

Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cách thức dạy toán giữa Việt Nam và Đức, dưới dạng thực hành, cả nhà cùng học toán (Mathematik für die ganze Familie). Qua đó, các bậc phụ huynh Việt vừa giúp được con em làm bài tập, vừa chơi với chúng. Vừa vun đắp cho tổ ấm gia đình, vừa nâng kiến thức tiếng Đức cho chính mình, đồng thời thực hiện được nguyên lý giáo dục đối với con mình, học ở trường, học ở nhà, học ngoài xã hội. Tất cả vì tương lai tiền đồ con em chúng ta, hy vọng tươi sáng rực rỡ trên nước Đức quê hương thứ 2 này.

Đức Việt Online sẽ tuần tự trích giới thiệu một số chương mục mẫu cho thấy vai trò ý nghĩa vô cùng quan trọng của cuốn Cẩm Nang này.

6- Multiplikation einer natürlichen Zahl mit 10, 100, 1 000

Bei der Multiplikation einer natürlichen Zahl mit 10, 100, 1 000 wird diese Zahl eine, zwei, drei Nullen hinzugefügt, z.B:

9 x 10 = 90.

9 x 100= 900.

9 x 1000= 9 000.

6.1- Nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1 000

Nhân một số tự nhiên với 10: thêm một số không. Nhân với 100: thêm hai số không. Nhân với 1000: thêm ba số không, chẳng hạn:

9 x 10 = 90.

9 x 100= 900.

9 x 1000= 9 000.

7- Division einer natürlichen Zahl durch 10, 100, 1 000
Eine natürliche Zahl wird durch 10, 100, 1 000, ... dividiert, indem 1, 2, 3, ... Null(en) weggestrichen werden, z.B:

7.000 : 10 = 700.

7.000 : 100 = 70.

7.000 : 1 000 = 7.

7.1- Chia một số tự nhiên cho 10, 100, 1 000

Khi chia một số tự nhiên cho 10, 100, 1 000, người ta bỏ đi một, hai, ba chữ số không, chẳng hạn:

7.000 : 10 = 700.

7.000 : 100 = 70.

7.000 : 1 000 = 7.

8- Vergleich zweier Zahlen

> größer, < kleiner, = gleich.

Man vergleicht z.B. 2 098,75 mit 2 098,81.

Am besten schreibt man die beiden Zahlen stellengerecht untereinander (Komma unter Komma, Einer unter Einer…). Man beginnt mit der Ziffer ganz links zu vergleichen. Wenn es keinen Unterschied gibt, vergleicht man weitere Ziffer so lange, bis der Unterschied auftritt.

Hier zum Beispiel:

2 098,75

2 098,81

Von links an 2 = 2, 0 = 0, 9 = 9, 8 = 8, 7 < 8.

Ergebnis: 2,09875 < 2,09881.

8.1- So sánh hai số

Dấu lớn hơn: >, dấu nhỏ hơn: < dấu bằng: =.

Ví dụ so sánh hai số 2 098,75 và 2 098,81.

Tốt nhất là viết hai số đó thẳng hàng dọc (dấu phẩy dưới dấu phẩy, hàng đơn vị dưới hàng đơn vị, hàng chục dưới hàng chục…).

Trước hết người ta so sánh chữ số tận cùng bên trái, nếu bằng nhau người ta so sánh chữ số tiếp theo đến khi nào có sự khác nhau.

Như ví dụ trên

2 098,75

2 098,81

Từ trái qua 2 = 2, 0 = 0, 9 = 9, 8 = 8, 7 < 8.

Kết quả 2 09875 < 2 09881.

Các bậc phụ huynh có thể đặt mua Ấn phẩm theo đường Link => Cẩm nang song ngữ hướng dẫn dạy con: Cả nhà học toán.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập - Lao động

Hành khách cần biết: Nghiệp đoàn Verdi Lufthansa lại đình công thứ 5 - 7; Đường sắt đình công thứ 5 - 7, vận tải hàng thứ 4 - 6

05/03/2024

    LTS: Giáo dục được định nghĩa là sự tác động qua lại giữa thầy và trò, trong một môi trường kinh tế xã hội nhấ

Cảnh báo hành khách Đức: Nghiệp đoàn Ver.di đình công - Giao thông công cộng địa phương ùn tắc

01/03/2024

    LTS: Giáo dục được định nghĩa là sự tác động qua lại giữa thầy và trò, trong một môi trường kinh tế xã hội nhấ

 Đức: Các cuộc đình công ngành bán lẻ Sachsen tiếp tục; Phi công tại công ty con Lufthansa Discover đình công 3 ngày

17/02/2024

    LTS: Giáo dục được định nghĩa là sự tác động qua lại giữa thầy và trò, trong một môi trường kinh tế xã hội nhấ

Kinh doanh

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

24/03/2024

    LTS: Giáo dục được định nghĩa là sự tác động qua lại giữa thầy và trò, trong một môi trường kinh tế xã hội nhấ

Làn sóng đóng cửa chuỗi siêu thị Đức: Kaufland 2 năm đóng cửa 5 chi nhánh; Real đóng cửa chi nhánh cuối cùng kết thúc lịch sử 30 năm…

15/03/2024

    LTS: Giáo dục được định nghĩa là sự tác động qua lại giữa thầy và trò, trong một môi trường kinh tế xã hội nhấ

Cơ hội đầu tư nước ngoài cần biết: Doanh nghiệp Đức so sánh đầu tư vào Trung Quốc với Việt Nam 

17/02/2024

    LTS: Giáo dục được định nghĩa là sự tác động qua lại giữa thầy và trò, trong một môi trường kinh tế xã hội nhấ

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang