Sáng kiến của 17 quận tiểu bang Thüringen: Cơ hội cho người xin tị nạn có việc làm

Một sáng kiến ​​không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của những người xin tị nạn mà còn là lợi ích chung của xã hội. Đó không chỉ là công việc, mà còn là sự hòa nhập vào xã hội cộng đồng. Chính xác những gì đã được lên kế hoạch và tại sao dự án này lại quan trọng đối với tất cả các bên tham gia: Xã hội và người xin tị nạn.

Sử dụng người xin tị nạn làm việc công ích rất có ý nghĩa

Sau quyết định của hội đồng các quận vào ngày 25.09, văn phòng các quận đã đưa ra một chỉ đạo mới và hiện đang được thực hiện: Những người xin tị nạn bây giờ cần làm nhiều công việc công ích hơn. Ý tưởng này rất đơn giản nhưng hiệu quả. Thông qua các hoạt động này, những người xin tị nạn có cơ hội đóng góp tích cực cho lợi ích chung, đồng thời tổ chức cuộc sống hàng ngày của chính họ một cách có ý nghĩa.

Holger Wetzel, lãnh đạo dịch vụ chuyên môn tại văn phòng quận, giải thích ý nghĩa sâu sắc hơn đằng sau phương pháp này trong một tuyên bố chính thức: Nó không chỉ là tạo việc làm cho người tị nạn. Thay vào đó, họ còn hòa nhập vào xã hội nhanh hơn. Đồng thời, kỹ năng ngôn ngữ của họ sẽ được phát huy và sự chấp nhận của người dân địa phương sẽ tăng lên. Một tình huống đôi bên cùng có lợi cho tất cả mọi người.

Đăng kí làm việc diễn ra như thế nào?

Chính quyền tiểu bang và các quận hiện đang được yêu cầu tham gia tích cực. Các thành phố khác đã được yêu cầu tận dụng đề xuất này. Các tổ chức phi lợi nhuận như câu lạc bộ cũng có thể đem lại cơ hội việc làm. Bước đầu tiên hướng tới hòa nhập vào cộng đồng toàn diện và năng động hơn đối với người xin tị nạn.

Đơn đăng kí trực tuyến có thể thực hiện trên trang web của quận Saale-Orla-Kreis giúp người xin tị nạn dễ dàng báo và đăng kí tìm việc làm. Tại đây người xin tị nạn có thể tìm thấy tất cả thông tin quan trọng về việc làm, bao gồm cả biểu mẫu thanh toán thù lao. Những người xin tị nạn nhận được khoản trợ cấp 80 Cent mỗi giờ cho công việc công ích của họ, ngoài tiêu chuẩn trợ cấp tị nạn họ được hưởng.

Một thỏa thuận công bằng: Hòa nhập và bảo vệ chỗ làm

Điều đặc biệt của chương trình này là nó không chỉ giúp đỡ những người xin tị nạn mà còn đảm bảo rằng công việc công ích thường xuyên không bị rủi ro không có người làm. Đó là sự cân bằng có tính đến việc bảo vệ thị trường lao động và sự hòa nhập của những người xin tị nạn.

Những gì đang xảy ra ở các quận Thüringen này không chỉ là một biện pháp hành chính. Đó là một bước tiến tới một xã hội trong đó mọi người đều có thể đóng góp và tham gia, bất kể xuất thân của họ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang