Kinh doanh và lao động ở Đức cần biết: Phần I Thuế thu nhập 2023, mức thu nhập miễn thuế, thuế nhà giàu, công thức tính thuế

Tăng mức thu nhập miễn thuế cơ bản Grundfreibetrag: Nâng mức thu nhập miễn thuế cơ bản, nhằm đảm bảo phần thu nhập dùng bảo đảm mức sống cơ bản không bị đánh thuế (mức sinh hoạt tuyệt đối cần thiết). Do Hiến pháp quy định, mức này phải được điều chỉnh hàng năm theo chỉ số lạm phát và theo mức sinh hoạt tuyệt đối cần thiết được tăng lên hàng năm.

Theo đó, từ ngày 01.01.2023, mức thu nhâp miễn thuế cơ bản sẽ được tăng từ 10.347 EUR năm 2022 lên 10.908 EUR cho năm 2023. Và tăng tiếp lên 11.604 EUR từ ngày 01.01.2024. Đối với các cặp vợ chồng, mức trên được tăng gấp đôi. Điều chỉnh trên xuất phát từ Điều § 32a Abs. 1 Luật thuế thu nhập EStG, được sửa đổi bởi "Đạo luật bù trừ lạm phát Inflationsausgleichsgesetz " ban hành ngày 8.12.2022. Theo đó, dự báo chỉ số mức lạm phát Đức năm 2023 tăng 7,2% so với năm 2022 và tăng tiếp 6,3% vào năm 2024.

Bảng mức thu nhập miễn thuế cơ bản Grundfreibetrag

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Đối tượng áp dụng

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Hộ độc thân Alleinstehende

Hộ vợ chồng Verheirate

10 347 EUR

20 694 EUR

10 908 EUR

21 816 EUR

11 604 EUR

23 208 EUR

Thuế nhà giàu không thay đổi

Tỷ suất thuế cao nhất có hiệu lực năm 2023 áp dụng cho mức thu nhập từ 62.810 EUR trở lên cao hơn năm 2022 chỉ ở mức thu nhập từ 58.597 EUR, và vào năm 2024 sẽ nâng tiếp lên từ 66.761 EUR. Nghĩa là số người thuộc diện đóng thuế thu nhập cao nhất được giảm bớt. Tính ra có tới 48 triệu người đóng thuế Đức được hưởng lợi.

Trong khi đó, ngưỡng thu nhập đặc biệt cao (được gọi là thuế nhà giàu) không thay đổi, áp dụng cho người có thu nhập từ 277.826 EUR trở lên đối với hộ độc thân và 555.651 trở lên đối với hộ vợ chồng. Và tỉ suất thuế vẫn không thay đổi tới 45%, Nghĩa là thu nhập chịu thuế của họ 10 triệu Euro thì họ chỉ được giữ lại 55 triệu, còn lại 44 triệu phải nộp ngân sách nhà nước.

Công thức tính thuế thu nhập 2023

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Bậc thuế Mức thu nhập chịu thuế € Công thức tính thuế
Hộ độc thân Hộ vợ chồng

1) Bậc thuế không phải đóng thuế, áp dụng cho thu nhập ở mức tới

10.908

21.816

0

2) Bậc đánh thuế đầu tiên Erste Progressionszone áp dụng cho thu nhập trong khoảng

10.909 đến 15.999

21.817 đến 31.999

(979,18 y + 1400) y

3) Bậc đánh thuế thứ 2 Zweite Progressionszone, thu nhập trong khoảng

16.000 tới 62.809

31.999 tới 125.618

(192,59 z + 2 397) z + 966,53

4) Bậc đánh thuế cao nhất Obere Proportionalzone, thu nhập trong khoảng

62.810 đến 277.826

125 619 đến 55.650

0,42 x - 9 972,98

5) Bậc đánh thuế nhà giàu Oberste Proportionalzone, thu nhập từ

277.826

555.651

0,45 x -18.307,73

Cách tính:

Thu nhập chịu thuế phải được làm tròn (không tính số lẻ Cent). "x" là thu nhập chịu thuế được làm tròn. "y" là một phần mười nghìn thu nhập chịu thuế được làm tròn sau khi đã trừ thu nhập miễn thuế cơ bản, tức là y = (x - 10 908): 10 000. 'z' là một phần mười nghìn thu nhập chịu thuế được làm tròn sau khi trừ 15 999 EUR. Vậy z = (x – 15 999) : 10 000. Thuế suất thuế đầu tiên là 14% và mức tối đa là 45%.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang