Giới thiệu ấn phẩm: Chuyên đề Lao động chui - Luật pháp, thực tế và phòng tránh

Năm 2007 ở Wuppertal, vụ lớn nhất cơ quan kiểm tra lao động chui FKS huy động tới 400 cảnh sát. Tiếp năm 2009 tại Schleswig-Holstein, FKS phải lục soát tới 4 ngày. Năm 2010 tại Düssendorf, một vụ lao động chui gây thiệt hại tới 14 triệu Euro.

Cuốn sách này tập hợp chính sách, luật liên quan, các dạng, dấu hiệu, hậu hoạ lao động chui, trách nhiệm đăng ký trước khi nhận việc, mang theo giấy tờ tùy thân, mẫu thông báo cho người lao động.

Đức Việt Online

Giá tiền ấn phẩm online: €4.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang