Người Việt nhập quốc tịch Đức cần biết: Những câu hỏi thường gặp về cuộc bầu cử Nghi viện EU 09.06.2024

Nguyên tắc chung

Khi nào diễn ra cuộc bầu cử EU?

Vào tháng 08.2023, Chính phủ liên bang ấn định cuộc bầu cử EU ở Đức sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 09.06.2024. Không phải mọi quốc gia EU đều ấn định ngày bầu cử vào ngày này. Nhìn chung, các cuộc bầu cử ở châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 06 đến 09.06.2024.

Ai được bầu chọn trong cuộc bầu cử EU?

Trong các cuộc bầu cử EU, các thành viên của Nghị viện EU được cử tri bầu chọn.

Dấu thập trên lá phiếu được dùng để bầu một đảng phái chính trị hoặc một hiệp hội chính trị. Tuy nhiên, không có ứng cử viên đảng cụ thể nào được bầu mà là một danh sách ứng viên của đảng đó. Tùy thuộc vào số phiếu bầu cho các danh sách riêng lẻ này, việc trúng cử Nghị viện Châu Âu diễn ra theo thứ tự số lượng phiếu bầu cho các tên trong danh sách bầu cử. Càng có nhiều phiếu bầu thì càng có nhiều người được cử vào Nghị viện EU.

Các cuộc bầu cử ở EU diễn ra thường xuyên như thế nào?

Cuộc bầu cử vào Nghị viện EU diễn ra 5 năm một lần. Cuộc bầu cử EU gần đây nhất vào tháng 05.2019.

Có bắt buộc bỏ phiếu không?

Không, ở Đức không bắt buộc bỏ phiếu.

Có bao nhiêu và có những khu vực bầu cử nào?

Không giống như các cuộc bầu cử Liên bang, có các cuộc bầu cử ở EU không có khu vực bầu cử. Khu vực bầu cử là lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức.

Có hỗ trợ gì cho người khuyết tật?

Cử tri khuyết tật có thể thực hiện quyền bầu cử của mình một cách tự quyết thông qua việc bỏ phiếu không có cản trở. Một mặt, có những phòng bỏ phiếu không có rào chắn. Nếu không đúng như vậy, có thể yêu cầu cung cấp địa chỉ của một điểm bỏ phiếu phù hợp, không có rào cản. Có thể đi cùng người hỗ trợ tự lựa chọn.

Ngoài ra, người mù và người khiếm thị có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng mẫu phiếu bầu thích ứng. Và cuối cùng, có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thông tin cần thiết để đăng ký phiếu bầu có thể được tìm thấy trên thông báo bầu cử.

EU có thể giúp tôi nếu tôi gặp vấn đề với quyền bầu cử của mình không?

Tại cổng thông tin điện tử (bằng tiếng Đức) =>Lời khuyên EU của bạn, công dân nhận được lời khuyên cá nhân về các quyền bầu cử EU.

Có thể loại trừ việc thao túng khi bỏ phiếu hoặc kiểm phiếu không?

Tổ bầu cử và tất cả các cơ quan bầu cử khác, với sự hỗ trợ của BSI, đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo bầu cử an toàn. Ngoài ra, các cơ chế an ninh bầu cử khác nhau đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra đúng đắn và tránh sự thao túng.

Việc bỏ phiếu diễn ra cả tại các điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu qua đường bưu điện được bảo đảm với các lá phiếu chính thức. Máy bỏ phiếu hoặc quy trình bỏ phiếu trực tuyến được sử dụng ở các quốc gia khác như Hoa Kỳ có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng không được sử dụng ở Đức. Việc bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu cũng như việc gửi hồ sơ bỏ phiếu qua đường bưu điện đều được ghi vào sổ cử tri nên mỗi cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần. Gian lận cử tri là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt. Các phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu qua bưu điện được các nhân viên tổ bầu cử tình nguyện từ khu vực bầu cử đếm công khai theo cách mà mọi người đều có thể kiểm tra.

Khi xác định kết quả, chỉ báo cáo nhanh kết quả cuối cùng tạm thời vào đêm bầu cử sẽ được thực hiện dưới dạng điện tử. Việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm này được đảm bảo bằng bảo mật thông tin phù hợp theo công nghệ hiện đại. Để đảm bảo xác định chính xác và kịp thời kết quả bầu cử tạm thời trong các cuộc bầu cử trên toàn quốc và chống lại các mối đe dọa trên không gian mạng, nhóm công tác liên bang-tiểu bang của BSI, cùng với nhóm nòng cốt của tiểu bang, cơ quan quản lý bầu cử tiểu bang và bầu cử liên bang quản lý, đã tổ chức cuộc họp vào tháng 12.2022.

Kết quả bầu cử cuối cùng được xác định căn cứ vào biên bản của các ban bầu cử tại các điểm bỏ phiếu, các ban bỏ phiếu qua đường bưu điện và các ủy ban bầu cử cấp tỉnh huyện, cấp tiểu bang. Về mặt kỹ thuật, các cuộc tấn công mạng không thể ảnh hưởng đến kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử. Nếu có những nghi ngờ chính đáng, có khả năng tính lại kết quả ở các khu vực bầu cử.

Ai có thể bỏ phiếu?

Ai có đủ điều kiện để bỏ phiếu?

Tất cả công dân EU đều có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở EU. Ai đủ điều kiện bỏ phiếu được xác định theo quy định của quốc gia thành viên nơi cuộc bầu cử diễn ra.

Bao nhiêu tuổi được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử EU?

Luật bầu cử của từng quốc gia thành viên quyết định độ tuổi cử tri ít nhất phải có khi bỏ phiếu. Ở Đức, điều này có thể thực hiện được lần đầu tiên ở tuổi 16 trong cuộc bầu cử EU năm 2024. Để đạt được mục tiêu này, Bundestag đã hạ tuổi bầu cử từ 18 xuống 16 tuổi.

Tôi không đến từ một quốc gia thành viên EU và mới nhập quốc tịch Đức chưa đầy ba tháng trước. Tôi có thể bỏ phiếu không?

Khi bạn nhập quốc tịch Đức, bạn cũng có được quyền bầu cử. Tuy nhiên, để tham gia cuộc bầu cử EU, bạn phải đăng ký trong sổ đăng ký cử tri. Vui lòng liên hệ với văn phòng bầu cử có trách nhiệm tại khu vực cư trú của bạn.

Tôi có được phép bỏ phiếu ngay cả khi tôi đến từ một quốc gia ngoài EU và không có quốc tịch Đức không?

Không. Chỉ những người là công dân của một trong 27 quốc gia thành viên EU mới được phép tham gia bầu cử EU.

Trong nhiều năm, gia đình tôi chỉ có quyền ở lại Đức chứ không có tư cách chính thức. Tôi vẫn có thể bỏ phiếu chứ?

Quyền ở lại không liên quan đến quyền bầu cử Nghị viện EU. Bất kỳ ai không có quốc tịch Đức hoặc không có quốc tịch của một quốc gia thành viên EU khác đều không thể tham gia cuộc bầu cử EU.

Tôi có thể bỏ phiếu thay mặt cho một thành viên trong gia đình không thể tham dự vào ngày bầu cử không?

Không, việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở EU chỉ có thể được thực hiện trực tiếp. Nếu một thành viên trong gia đình không thể tham dự vào ngày bầu cử, họ có thể yêu cầu bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Thủ tục bỏ phiếu như thế nào ?

-Công dân Đức hoặc EU ở Đức đã đăng ký nơi cư trú chính ở Đức không muộn hơn ngày thứ 42 trước cuộc bầu cử (tức là ngày 28.04 năm 2024) được tự động ghi vào danh sách bầu cử. Những cử tri đủ điều kiện đăng ký tại văn phòng đăng ký mới sau ngày thứ 42 và trước ngày thứ 21 trước cuộc bầu cử (29.04 đến ngày 19.05.2024) sẽ chỉ được ghi vào sổ đăng ký bầu cử ở nơi cư trú mới, theo yêu cầu.

-Người Đức ở nước ngoài

Người Đức ở nước ngoài phải nộp đơn đăng ký chính thức để được ghi tên vào danh sách cử tri trước mỗi cuộc bầu cử, đơn này phải được chính quyền thành phố chịu trách nhiệm của họ ở Đức nhận không muộn hơn ngày thứ 21 trước cuộc bầu cử (19.05.2024). Ngay sau khi những người đủ điều kiện bỏ phiếu nhận được hồ sơ bỏ phiếu, họ có thể tham gia cuộc bầu cử EU bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cơ quan có trách nhiệm phải nhận được phiếu bầu trước 18 giờ chiều vào Chủ nhật bầu cử (09.06.2024).

Tôi là người Đức sống ở nước ngoài. Làm thế nào tôi có thể tham gia cuộc bầu cử?

Người Đức ở nước ngoài không được tự động ghi vào danh sách bầu cử. Nếu muốn tham gia các cuộc bầu cử ở EU, phải nộp đơn đăng ký chính thức để được đưa vào danh sách cử tri trước mỗi cuộc bầu cử.

Người Đức tạm thời ở nước ngoài - ví dụ như trong kỳ nghỉ - và vẫn đăng ký ở Đức sẽ được đăng ký chính thức vào sổ đăng ký bầu cử của khu vực thành phố của họ. Họ có thể thực hiện quyền bầu cử của mình bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Tôi là công dân EU và sống ở Đức. Làm thế nào tôi có thể bầu cử?

Công dân của các quốc gia EU khác sống ở Đức cũng có thể tham gia bầu cử vào Nghị viện EU, ở Đức hoặc tại quốc gia gốc của họ. Công dân EUcó quyền bỏ phiếu ở Đức nếu họ đủ 16 tuổi vào ngày bầu cử, có căn hộ hoặc thường trú ở Đức hoặc các quốc gia thành viên EU khác trong ít nhất ba tháng và không bị loại khỏi quyền bỏ phiếu ở Đức hoặc ở nước thành viên xuất xứ.

Tôi là người Đức sống ở Áo. Tôi bỏ phiếu ở Đức hay Áo? Hoặc tôi có thể bỏ phiếu ở cả hai quốc gia không?

Trong cuộc bầu cử EU, công dân EU chỉ có thể bỏ phiếu ở một quốc gia. Bất kỳ ai đã đăng ký trong danh sách bầu cử ở Đức nhưng muốn bỏ phiếu ở Áo đều phải thông báo cho ủy ban bầu cử và được đăng ký trong danh sách bầu cử ở Áo.

Ai sẽ được bầu?

Có bao nhiêu nghị sỹ sẽ được bầu?

Năm nay, 720 Nghị sĩ MEP sẽ được bầu, gần đây nhất là 705. Như năm 2019, 96 Nghị sỹ MEP từ Đức. Điều này có nghĩa là Đức có nhiều nghị sĩ nhất trong Nghị viện EU - tiếp theo là Pháp với 81 và Ý với 76 nghị sĩ.

Các đảng quốc gia hay các đảng EU được bầu chọn?

Cuộc bầu cử được tranh cử bởi các đảng quốc gia. Tuy nhiên, một khi các thành viên của Nghị viện EU được bầu, hầu hết đều chọn trở thành thành viên của một nhóm chính trị toàn EU.

Cuộc bầu cử diễn ra thế nào?

Tôi bầu như thế nào?

Việc tham gia bầu cử EU có thể được thực hiện bằng cách đến điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện trước cuộc bầu cử. Vị trí trạm bỏ phiếu trong khu vực được nêu trong thông báo bầu cử mà bạn sẽ nhận được qua đường bưu điện trong thời gian thích hợp trước cuộc bầu cử.

Tôi cần mang theo những tài liệu gì khi đến phòng bỏ phiếu?

Với thông báo bầu cử của mình, cử tri chứng minh rằng họ đủ điều kiện bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, nên có một giấy tờ tùy thân hợp lệ chẳng hạn như CMND hoặc hộ chiếu để có thể nhận dạng chính mình nếu được yêu cầu. Quan trọng: Nếu bạn quên thư thông báo bỏ phiếu, bạn phải xuất trình chứng minh thư ID của mình.

Làm thế nào tôi có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện?

Những cử tri đủ điều kiện đã đăng ký vào danh sách bầu cử có thể thực hiện quyền bầu cử của mình qua bưu điện ngay cả khi không có lý do đặc biệt. Điều này cũng có thể thực hiện được nếu bạn tạm thời ở nước ngoài. Để làm điều này, bạn phải nộp đơn xin phiếu bầu từ chính quyền thành phố nơi bạn cư trú chính. Hồ sơ bầu cử qua đường bưu điện được tự động đính kèm theo phiếu bầu.

Tôi có thể bỏ phiếu trực tuyến không?

Không, ở Đức không thể tham gia cuộc bầu cử EU trực tuyến.

Tôi có phải nộp đơn đăng ký vào danh sách cử tri để bỏ phiếu không?

Bất kỳ ai đã đăng ký và đủ điều kiện bỏ phiếu ở Đức đều phải nhận được thông báo bầu cử từ văn phòng bầu cử quận chịu trách nhiệm không muộn hơn ngày thứ 21 trước cuộc bầu cử (tức là ngày 19.05.2024). Bất kỳ ai chưa nhận được thông báo bầu cử vào thời điểm này nên liên hệ ngay với chính quyền địa phương.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang