Dành cho người tị nạn: Cấp thẻ thanh toán thay cho tiền mặt – Những quy định mới cần biết

Ở Đức, theo luật mới, trợ cấp nhà nước dành cho người tị nạn chỉ có thể bằng thẻ thanh toán. Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang đã thống nhất thông qua nghị định này vào tháng 11.2023. Tiếp đó, một nhóm đặc trách đã phát triển thành một mô hình với các quy phạm cơ bản nhất trên toàn Liên bang. 14 tiểu bang đã đồng ý áp dụng mô hình này, chỉ còn 2 tiểu bang Bayern und Mecklenburg-Vorpommern áp dụng theo phương pháp riêng của họ. Sau đây là những quy phạm quan trọng nhất, cộng đồng người Việt cần biết, khi hỗ trợ giúp đỡ những đồng hương tị nạn của mình.

Nguyên nhân thẻ thanh toán ra đời

Với thẻ thanh toán như vậy người tị nạn sẽ không thể chuyển tiền hỗ trợ của chính phủ cho mình về gia đình, hay thân nhân họ sống trong nước. Thẻ có thể sử dụng được ở mọi nơi, nhưng không được sử dụng ở nước ngoài. Việc chuyển giao quyền sử dụng hoàn toàn không thể thực hiện được.

Thủ tướng Hessen, ông Boris Rhein (CDU) đang giữ chức Chủ tịch Hội nghị các thủ hiến Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz cho biết: Với việc áp dụng thẻ thanh toán, chúng tôi đang giảm bớt gánh nặng hành chính cho các thành phố, ngăn chặn khả năng chuyển tiền từ sự hỗ trợ của nhà nước Đức sang các quốc gia xuất xứ và từ đó chống lại tội phạm buôn người. Một lý do khác là để giảm bớt gánh nặng hành chính cho chính quyền, tức giảm chi phí hành chính.

Thẻ thanh toán dành riêng cho người xin tị nạn

Các thành phố hiện đang trả tiền mặt cho những người xin tị nạn để họ có thể sử dụng nó mua sắm bảo đảm như cầu cơ bản đời sống của mình. Sắp tới, khi áp dụng quy định thẻ thanh toán, những người tị nạn được cấp giấy tạm dung (Duldung) hoặc đang trong quá trình nộp đơn xin tị nạn chỉ được cấp thẻ thanh toán, thay cho tiền mặt, chức năng điện tử tương tự như thẻ EC.

Cơ quan chức năng chuyển tiền vào ngân hàng và thẻ được nạp tiền. Chúng có thể được sử dụng trong các cửa hàng bán lẻ và máy bán hàng tự động. Các chức năng bổ sung và các hạn chế trong khu vực là vấn đề riêng theo quy định của từng tiểu bang. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật được quy định thống nhất trên toàn Liên bang.

Những quy phạm đã được các tiểu bang thống nhất

Các tiểu bang đã đồng ý về một loại thẻ tín dụng có số dư theo tiêu chuẩn trợ cấp cơ bản dành cho người tị nạn. Không thể chuyển khoản và thanh toán ra nước ngoài bằng thẻ. Tương tự, thẻ không thể bị rút quá số dư hiện có, tức không âm.

Vẫn sẽ còn một phần tiền mặt mà chính quyền sẽ trả cho người tị nạn song song với chuyển tiền vào thẻ thanh toán. Mỗi tiểu bang xác định số tiền này cao đến mức nào, cũng như các chức năng bổ sung khác. Ví dụ, các tiểu bang có thể xác định xem thẻ thanh toán chỉ được sử dụng ở một số khu vực nhất định hay không.

Tiểu chuẩn số tiền người xin tị nạn được hưởng ghi trong thẻ thanh toán

Người xin tị nạn nhận được các tiêu chuẩn trợ cấp theo Đạo luật về quyền lợi của người xin tị nạn Asylbewerberleistungsgesetz. Tại trung tâm tiếp nhận đầu tiên, họ nhận được khoản tiền tiêu vặt là 204 euro, dùng để sử dụng cá nhân. Chỗ ở và bữa ăn được cung cấp miễn phí. Họ được chăm sóc y tế trong trường hợp mắc bệnh cấp tính hoặc mang thai.

Sau khi những người tị nạn được cấp chỗ ở nơi họ có thể tự chăm sóc bản thân, họ được cấp tiêu chuẩn cao hơn. Cẳng hạn, những người độc thân nhận được 460 euro/tháng, thấp hơn mức tiêu chuẩn Tiền Công dân.

Chi phí cho thẻ thanh toán

Ví dụ, tại quận Thüringer Landkreis Greiz, thẻ thanh toán đã được sử dụng cho người tị nạn trong một dự án thí điểm kể từ tháng 12.2023. Những thẻ thanh toán do công ty Givve sản xuất, có giá từ 3 đến 6 euro cho khu vực này. Phí nạp tiền hàng tháng là một euro. Chi phí này phải do chính quyền địa phương gánh chịu.

Những tiểu bang áp dụng thẻ thanh toán dành cho người tị nạn

Trong tương lai sẽ có thẻ thanh toán dành cho người tị nạn ở tất cả 16 tiểu bang. Tuy nhiên, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern đang hướng tới một cách tiếp cận đặc biệt trong quá trình áp dụng.

Thủ hiến Bayern Markus Söder (CSU) công bố vào Chủ nhật tuần trước trong một cuộc phỏng vấn truyền thông rằng ông sẽ hạn chế thanh toán bằng tiền mặt cho những người xin tị nạn nhanh chóng và toàn diện hơn các tiểu bang khác: Thẻ thanh toán của chúng tôi cấp nhanh hơn và chặt chẽ hơn. Chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm thực tế trong một tháng nữa

Lịch chính thức cấp thẻ thanh toán

Vẫn chưa có lịch cố định. 14 tiểu bang đang có kế hoạch bắt đầu đấu thầu sản xuất mẫu thẻ vào mùa hè. Mecklenburg-Vorpommern muốn quá trình này được tiến hành nhanh hơn. Họ đang hướng tới việc kêu gọi đề xuất vào mùa xuân và áp dụng vào mùa thu.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang