Cập nhật 16.03.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 48,10 xuống 47,4; Chết 123 xuống 115 ca

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

5.067.087

622

3.662

32,9

19.361

Bayern

6.746.580

1.094

5.986

45,4

28.786

Berlin

1.432.017

0

1.735

47,2

5.579

Brandenburg

1.115.084

355

1.248

49,2

6.516

Bremen

303.945

76

358

52,9

974

Hamburg

807.584

164

540

29,1

3.632

Hessen

2.931.262

560

3.108

49,4

12.470

Mecklenburg-
Vorpommern

712.474

239

1.082

67,2

2.771

Niedersachsen

3.864.266

850

3.989

49,7

13.774

Nordrhein-Westfalen

8.057.465

2.121

9.782

54,6

31.522

Rheinland-Pfalz

1.771.758

381

2.049

49,9

6.991

Saarland

493.508

149

864

88,0

2.149

Sachsen

1.957.597

485

1.895

46,9

16.835

Sachsen-Anhalt

962.087

198

1.094

50,4

6.298

Schleswig-Holstein

1.176.230

131

972

33,3

3.487

Thüringen

884.873

202

1.065

50,5

8.315

Toàn Liên bang

38.283.817

7.627

39.429

47,4

169.460

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.283.817 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.276.190.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 7.627 ca, so với ngày trước 9.437 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 39.429 ca, so với ngày trước 40.046 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 47,4 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 48,1.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 169.460 ca, so với đến ngày trước 169.345 ca, tăng 115 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 123 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức cách 2 ngày trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

5.066.465

900

3.871

34,8

19.348

Bayern

6.745.486

1.166

6.184

46,9

28.770

Berlin

1.432.017

434

1.735

47,2

5.579

Brandenburg

1.114.729

337

1.165

45,9

6.511

Bremen

303.869

130

347

51,3

972

Hamburg

807.420

126

473

25,5

3.626

Hessen

2.930.702

797

3.200

50,8

12.462

Mecklenburg-
Vorpommern

712.235

233

845

52,4

2.771

Niedersachsen

3.863.416

915

3.998

49,8

13.766

Nordrhein-Westfalen

8.055.344

2.316

10.165

56,7

31.484

Rheinland-Pfalz

1.771.377

458

2.189

53,3

6.988

Saarland

493.359

180

908

92,4

2.142

Sachsen

1.957.112

549

1.741

43,1

16.833

Sachsen-Anhalt

961.889

306

1.128

52,0

6.294

Schleswig-Holstein

1.176.099

313

1.014

34,7

3.487

Thüringen

884.671

277

1.083

51,4

8.312

Toàn Liên bang

38.276.190

9.437

40.046

48,1

169.345

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.276.190 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.266.753.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 9.437 ca, so với ngày trước 10.750 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 40.046 ca, so với ngày trước 40.473 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 48,1 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 48,6.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 169.345 ca, so với đến ngày trước 169.222 ca, tăng 123 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 165 ca.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang