Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần III Luật Cần sa; Mua hàng trên Amazon; Vé tháng tầu hỏa cho sinh viên; Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng

Luật cần sa có hiệu lực

Cần sa sẽ được hợp pháp hóa cho người lớn với số lượng hạn chế áp dụng từ ngày 01.04.2024. Người lớn trên 18 tuổi được phép mang theo tối đa 25 gam cần sa ở nơi công cộng để tiêu dùng cá nhân. Có thể cất giữ tới 50 gram cần sa khô tại nhà. Người dùng cũng có thể trồng ba cây cần sa tại nhà riêng của mình.

Cấm hút cần sa tại nơi công cộng, như trong trường học, cơ sở thể thao và trong phạm vi 100 mét tính từ khu vực lối vào nơi công cộng đó ra xung quanh theo đường chim bay.

Người sử dụng lao động nên áp dụng các quy tắc riêng của mình về việc họ có cho phép tiêu thụ cần sa trong khuôn viên công ty hay không.

Giảm thời hạn trả lại hàng đã mua trên Amazon

Amazon rút ngắn thời hạn trả lại hàng đã mua đối với một số sản phẩm nhất định từ 30 ngày xuống mức tối thiểu theo luật là 14 ngày. Quy định này có hiệu lực từ ngày 25.04.2024. Các mặt hàng như máy ảnh, máy tính, thiết bị điện tử khác, trò chơi điện tử… đều thuộc quy định trên.

Vé tháng tầu hỏa cho sinh viên

Đầu học kỳ mùa hè, sinh viên nhiều trường đại học được mua vé tầu hỏa giảm giá 29,40 euro/tháng và có thể sử dụng xe buýt, tàu hỏa trên toàn quốc. Tuy nhiên, một số trường đại học vẫn chưa tham gia hoặc hoàn toàn không tham gia, như ở những trường đại học đã cấp vé học kỳ rẻ hơn trước.

Đạo luật cơ hội tăng trưởng Wachstumschancengesetz dành cho đào tạo nhân viên

Để hỗ trợ các công ty tăng trưởng, Đạo luật cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp có hiệu lực từ 01.04.2024 sẽ giảm bớt gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp, giúp họ khỏi những rào cản hành chính quan liêu và cải thiện các điều kiện khung cho đầu tư và đổi mới.

Đào tạo và bồi dưỡng nghề nghiệp phù hợp với công việc đòi hỏi trong tương lai

Công việc trong tương lai với công nghệ mới, công cụ mới, đòi hỏi Chính phủ Liên bang cần hỗ trợ người lao động phù hợp với công việc trong tương lai và đưa nhiều giới trẻ hơn vào đào tạo. Kể từ ngày 01.04.2024, người lao động và học nghề được hưởng lợi từ Đạo luật cơ hội tăng trưởng dành cho đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.

Thế giới việc làm đang thay đổi. Ở một số khu vực, có những ngành công nghiệp đang biến mất và các công ty mới đang chuyển dịch, tìm kiếm công nghệ mới hiện đại. Chính phủ Liên bang hỗ trợ các công ty, nhân viên và học viên với Đạo luật Đào tạo Nâng cao Weiterbildungsgesetz và Luật Cam kết Hỗ trợ Đào tạo Ausbildungsgarantie.

Tài trợ cơ bản cho chi phí đào tạo

Theo Điều § 82 SGB III, ngoài chi phí khóa học, các chi phí đào tạo thêm khác như chi phí đi lại hoặc chăm sóc trẻ em do Sở Lao động BA tài trợ bất kể quy mô của công ty. Nếu các chi phí bổ sung liên quan đến người khuyết tật trực tiếp tham gia vào một chương trình đào tạo được tài trợ thì những chi phí này cũng sẽ được BA chi trả.

Đối với các khóa đào tạo nâng cao liên quan đến nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động có tay nghề thấp, chi phí khóa học được BA chi trả toàn bộ. Ngoài ra, người lao động cũng có thể được trợ cấp lương lên tới 100%, không phụ thuộc quy mô công ty.

Tài trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao tay nghề Qualifizierungsgeld

Theo Điều § 82a SGB III), tiền tài trợ bồi dưỡng tay nghề dùng để hỗ trợ các công ty và nhân viên của họ, do bị ảnh hưởng đặc biệt bởi sự thay đổi cơ cấu hoạt động kinh doanh đòi hỏi cần bồi dưỡng tay nghề cho nhân viên. Mục đích là để giữ nhân viên ở lại công ty thông qua đào tạo phù hợp và đảm bảo họ trở thành những người lao động có tay nghề cao. Điều kiện để nhận được tiền Qualifizierungsgeld:

-Điều kiện tiên quyết để được tài trợ là nhu cầu về trình độ chuyên môn liên quan đến thay đổi cơ cấu trong công ty ảnh hưởng đến ít nhất đến 20% nhân viên, thời gian đào tạo trong vòng ba năm (10% đối với các công ty có ít hơn 250 nhân viên).

-Ngoài ra, phải có thỏa thuận lao động hoặc thỏa thuận hợp đồng lao động tập thể liên quan đến công ty, hoặc đối với các công ty có dưới 10 nhân viên cần có một tuyên bố của người sử dụng lao động mô tả các nhu cầu về trình độ nhân viên do thay đổi cơ cấu, quan điểm của người lao động đối với việc làm bền vững trong công ty và đưa ra quy định sử dụng tiền tài trợ Qualifizierungsgeld.

-Đào tạo nâng cao phải được thực hiện như một thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

-Trong bốn năm qua trước khi nộp đơn xin cấp tiền tài trợ, doanh nghiệp chưa thực hiện khóa đào tạo nâng cao nào được tài trợ bằng tiền Qualifizierungsgeld. Nghĩa là tiền tài trợ này, doanh nghiệp chỉ được hưởng một lần.

-Hồ sơ xin cấp tiền tài trợ chỉ cần có giấy chứng nhận của nhà cung cấp dịch vụ đào tạo chứ không cần chứng nhận về biện pháp đào tạo.

-Tiền tài trợ Qualifizierungsgeld dựa trên tiêu chuẩn tiền thù lao bị cắt giảm trong thời gian nghỉ việc đi học gọi là Kurzarbeitergeld được tính bằng 60 hoặc 67% mức lương ròng (lương cầm tay).

-Đối với người khuyết tật, bất kỳ chi phí bổ sung nào cần thiết liên quan đến việc tham gia đào tạy đều được tài trợ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang