Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần II Cắt giảm tiền cha mẹ (Tiếp theo kì trước)

-Nơi nộp đơn xin tiền cha mẹ

Từng tiểu bang đều có cơ quan chuyên trách tiền cha mẹ Elterngeldstellen. Bộ Gia đình Liên bang cung cấp danh sách địa chỉ Online cho tất cả các tiểu bang (bằng tiếng Đức) => Elterngeldstellen und Aufsichtsbehörden in Elterngeldangelegenheiten, để cha mẹ có thể đệ đơn xin cấp tiền cha mẹ trực tuyến qua Online. Cha mẹ cũng có thể nộp đơn trực tiếp tại các cơ quan chuyên trách tiền cha mẹ ở địa phương.

Cách tính thu nhập làm cơ sở để tính tiền cha mẹ

Yếu tố quyết định để tính mức tiền cha mẹ là thu nhập của cha mẹ trong 12 tháng cuối cùng trước khi sinh con cộng cả các khoản thu nhập bổ sung trong thời gian này.

Những quy định về tiền cha mẹ mở rộng Elterngeld Plus

Tiền cha mẹ cơ bản Basiselterngeld một tháng bằng tiền cha mẹ mở rộng tính cho hai tháng và cũng có thể áp dụng sau khi trẻ được 14 tháng tuổi. Do đó, tiền cha mẹ mở rộng được hưởng trong thời gian gấp đôi so với tiền cha mẹ cơ bản, tức lên tới 28 tháng.

Ví dụ tính toán tiền cha mẹ mở rộng

Người mẹ xin tiền cha mẹ cơ bản trong mười hai tháng. Trước khi sinh, người mẹ thu nhập 1.400 euro mỗi tháng. Sau khi sinh con, người mẹ không làm việc trong 6 tháng đầu nghĩa là mất 1.400 euro. Thay vào đó, người mẹ nhận được tiền mẹ cơ bản hiện tại bằng 65% tiền lương, tức là 910 euro/tháng.

Tiếp đó, người mẹ vẫn còn sáu tháng hưởng tiền cha mẹ cơ bản. Trong sáu tháng này, giả sử người mẹ bắt đầu làm việc bán thời gian với mức thu nhập 550 euro/tháng. Điều này có nghĩa, thu nhập 1.400 euro trước đây chỉ bị mất 850 euro thu nhập trong thời gian này. Trong trường hợp này, người mẹ có hai lựa chọn:

-Nhận tiền cha mẹ tính theo thu nhập cũ trừ đi thu nhập bán thời gian hiện nay:

Theo đó, tiền cha mẹ mở rộng được tính bằng 65% của 850 euro thu nhập bị mất, bằng 552,50 euro/tháng. Như vậy người mẹ được nhận tiền cha mẹ trong 6 tháng là: 552,50 Euro/tháng x 6 tháng = 3315 Euro.

-Nhận tiền cha mẹ mở rộng

Người mẹ nhân đôi 6 tháng còn lại thành 12 tháng hưởng tiền cha mẹ mở rộng. Trong trường hợp này, người mẹ nhận được thêm 455 euro/tháng tiền cha mẹ. Tổng cộng, người mẹ nhận được: 455 Euro x 12 = 5.460 euro tiền cha mẹ mở rộng trong 12 tháng.

Tiền thưởng dành cho cha mẹ cùng chia nhau hưởng tiền cha mẹ Partnerschaftsbonus

Theo đó, nếu cả hai cha mẹ đều làm việc 24 đến 32 giờ một tuần thì tiền cha mẹ sẽ được kéo dài thêm đến bốn tháng.

Yêu cầu thay đổi khoảng thời gian lấy mốc tính thu nhập

Nếu cha mẹ có thể chứng minh rằng thu nhập của họ thấp hơn bình thường trong 12 tháng qua trước khi sinh, chẳng hạn như do bệnh liên quan đến mang thai, họ có thể đệ đơn xin thay đổi thời gian tính, nghĩa là lấy thu nhập tính từ 12 tháng trước khi sinh trở về trước.

Những giấy tờ cần thiết cần nộp để tính mức tiền cha mẹ

-Quyết định thuế thu nhập của thuế vụ.

-Tự đánh giá thu nhập dự báo ​​trong thời gian tính tiền cha mẹ, nếu chưa có quyết định thuế của thuế vụ.

-Nếu chỉ có một người kinh doanh và người còn lại hưởng lương thì phải cung cấp bằng chứng về tất cả thu nhập từ kinh doanh và hưởng lương trong năm tài chính trước khi sinh con.

Còn tiếp.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang