Hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực cho cha mẹ đoàn tụ gia đình với con cái là lao động chuyên ngành tại Đức

Kể từ ngày 01/03/2024, Đức cho phép cha mẹ sang đoàn tụ gia đình với con là lao động chuyên ngành, nếu người con được cấp giấy phép cư trú cho lao động chuyên ngành lần đầu từ ngày 01/03/2024 trở về sau. Nếu người lao động chuyên ngành chung sống lâu dài với vợ/chồng tại Đức thì cũng có thể xin thị thực đoàn tụ gia đình cho cha mẹ vợ/cha mẹ chồng.

Điều kiện được cấp thị thực cho cha mẹ đoàn tụ gia đình

-Người lao động chuyên ngành lần đầu tiên được cấp một trong các loại giấy phép cư trú sau vào ngày 01/03/2024 hoặc sau đó:

Thẻ xanh EU, thẻ luân chuyển trong nội bộ công ty (ICT-Karte), giấy phép cư trú theo các điều khoản sau của Luật Cư trú: điều §18a, điều §18b, điều §18c khoản 3, điều §18d, điều §18f, điều §19c khoản 1 theo diện nhân sự lãnh đạo, nhân sự quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư thỉnh giảng, kỹ sư hoặc kỹ thuật viên trong nhóm nghiên cứu của nhà khoa học, giảng viên, điều §19c khoản 2 hoặc khoản 4 câu 1 hoặc điều §21.

-Người lao động chuyên ngành tự đảm bảo được chi phí sinh hoạt cho cha mẹ hoặc cha mẹ chồng, cha mẹ vợ và cho những thành viên khác trong gia đình ở Đức.

Những giấy tờ phải nộp

Tờ khai xin cấp thị thực (VIDEX)

Trong tờ khai, cần cung cấp tất cả thông tin về việc nhập cảnh và lưu trú tại Đức. Có thể lấy mẫu in ra và xem hướng dẫn điền tờ khai đầy đủ, theo đường Link =>VIDEX.

Ảnh

Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học mới chụp (45mm x 35mm). Có thể xem thông tin về ảnh hộ chiếu sinh trắc học tại đường Link => Ảnh hộ chiếu PDF. Một ảnh dán vào tờ khai xin cấp thị thực và nộp 1 ảnh để rời.

Hộ chiếu có giá trị (hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu được công nhận)

Hộ chiếu phải còn ít nhất 2 trang trống (trong trường hợp được cấp thị thực, thì tem thị thực sẽ được dán vào đó).

Nộp bản gốc và một bản sao không công chứng những giấy tờ nêu dưới đây, thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi giải quyết xong hồ sơ, người đệ đơn sẽ nhận lại các bản gốc.

Tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh phải có bản dịch sang tiếng Đức kèm theo.

Bộ hồ sơ đầy đủ

Hộ chiếu và giấy phép cư trú

Nộp bản sao hộ chiếu và giấy phép cư trú Đức mới nhất (sao cả mặt trước và mặt sau) của người lao động chuyên ngành đứng ra đón người nhà sang Đức đoàn tụ gia đình.

Nếu người sang đoàn tụ là cha mẹ chồng/vợ của người lao động chuyên ngành, phải nộp thêm cả bản sao hộ chiếu và giấy phép cư trú Đức của người chồng/người vợ đứng tên đón cha, mẹ.

Giấy xác nhận đăng ký cư trú tại Đức của người lao động chuyên ngành

Giấy xác nhận đăng ký cư trú tại Đức của người lao động chuyên ngành, cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 6 tháng. Trong giấy xác nhận phải có thông tin về những người đang sống cùng với người lao động chuyên ngành.

-Trường hợp ngoại lệ: Nếu người lao động chuyên ngành và thân nhân sẽ cùng nhau chuyển tới Đức, thì không phải nộp giấy xác nhận đăng ký cư trú Đức. Trong trường hợp đó cần cung cấp thông tin về nơi dự kiến cư trú tại Đức.

Chứng minh việc làm của người lao động chuyên ngành

Cần nộp hợp đồng lao động mới nhất và chứng nhận trả lương 3 tháng gần nhất của người lao động chuyên ngành.

Bằng chứng bổ sung về việc đảm bảo chi phí sinh hoạt

Nếu bảng lương chưa thể trang trải chi phí đủ cuộc sống thì cần cung cấp thêm bằng chứng về cách đảm bảo chi phí đó tại Đức.

Giấy khai sinh của người lao động chuyên ngành

Giấy khai sinh Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước (xem hướng dẫn tại đường Link: Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam).

Nếu người sang đoàn tụ là cha mẹ chồng, vợ của người lao động chuyên ngành, cần nộp thêm giấy chứng nhận kết hôn của người lao động chuyên ngành và giấy khai sinh của người chồng/người vợ. Những giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước.

Giấy xác nhận thông tin cư trú của cha mẹ tại Việt Nam

Giấy xác nhận thông tin cư trú mới nhất của cha mẹ (tức là người xin thị thực), do cơ quan công an Việt Nam nơi cư trú cấp. Giấy xác nhận thông tin cư trú phải được cấp trước ngày nộp hồ sơ thị thực không quá 6 tháng.

Bảo hiểm y tế

Trong trường hợp được cấp thị thực, mới phải nộp chứng nhận bảo hiểm y tế có giá trị trong thời hạn hiệu lực của thị thực.

Trong từng trường hợp, để giải quyết hồ sơ thị thực, bộ phận lãnh sự có thể yêu cầu nộp thêm những giấy tờ khác.

Đặt hẹn nộp hồ sơ

Người xin thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán. Cũng có thể đặt hẹn nộp hồ sơ thị thực tại theo hướng dẫn tại đường Link =>https://service2.diplo.de.

Lệ phí

Lệ phí thị thực 75 Euro, trả tiền mặt bằng tiền Đồng Việt Nam.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Bộ phận lãnh sự không thể đảm bảo một thời hạn giải quyết hồ sơ nhất định, bởi trong quá trình này phải có sự tham gia của Sở Ngoại kiều nơi dự kiến cư trú tại Đức và Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán không thể tác động đến thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan này. Chỉ sau khi nhận được trả lời từ phía Đức, Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán mới có thể giải quyết và đưa ra quyết định về hồ sơ thị thực. Thời gian xử lý hồ sơ của Sở Ngoại kiều thường ít nhất là 3 tháng, tuy nhiên trong một số trường hợp riêng biệt có thể lâu hơn đáng kể.

Trong thời gian 3 tháng xử lý hồ sơ, bộ phận lãnh sự không thể trả lời về tình trạng hồ sơ, bởi như vậy sẽ gây thêm đáng kể công việc xem xét cho Phòng thị thực trong khi chưa thể hoàn tất.

Sau khi nhập cảnh vào Đức

Đăng ký cư trú

Mọi người sống ở Đức đều phải đăng ký cư trú (hộ khẩu). Sau khi nhập cảnh, trong vòng 2 tuần kể từ khi tới Đức cần tới phòng đăng ký cư trú xin cấp giấy chứng nhận hộ khẩu.

Xin cấp giấy phép cư trú

Sau khi nhập cảnh, cần liên hệ với Sở Ngoại kiều nơi cư trú tại Đức để xin cấp giấy phép cư trú.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang